Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 131 din 18.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 18.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4128/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4128/2018 privind repunerea în situația anterioară și numirea Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"

 • Decizie 455/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 455/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

 • Decizie 261/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 261/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (1), art. 145, art. 165 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 18.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4110/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4110/2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011

 • Ordin 4039/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4039/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul "Radu Miron" din municipiul Vaslui

 • Normă metodologică din 02.07.2018, Ministerul Justiției - MJ

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, pentru medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației penitenciare, din 02.07.2018

 • Ordin 2640/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2640/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, pentru medicii rezidenți, medici dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației penitenciare

 • Decizie 457/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 457/2018 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizie 390/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 390/2018 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 18.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 18.07.2018 Deschide →

 • Decizie 811/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 811/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE - S.R.L.

 • Metodologie din 29.06.2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Metodologia-cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical la programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", din 29.06.2018

 • Ordin 4046/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4046/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală"

 • Regulament din 18.06.2018, Ministerul Mediului

  Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu, din 18.06.2018

 • Ordin 586/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 586/2018 privind aprobarea Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu

 • Ordin 453/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 453/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș

 • Hotărâre 521/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Decizie 96/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 96/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 18.07.2018 Deschide →

 • Decizie 453/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 453/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2-5 și pct. 10 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie 434/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 434/2018 referitoare la admiterea sesizării de neconstituționalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

 • Decizie 433/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 433/2018 referitoare la respingerea sesizării de neconstituționalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2017 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 18.07.2018 Deschide →

 • Ordin 848/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 848/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălți pentru porțiunea din proiect de pe teritoriul României"

 • Hotărâre 536/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgență

 • Hotărâre 478/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2018 privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța

 • Ordonanță de urgență 67/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației

 • Ordonanță de urgență 66/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 130 din 17.07.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliului Județean Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, urmează să concesioneze: cabinete medicale situate în municipiul Vaslui "Centrul stomatologic" str. Mihail Kogălniceanu nr. 35

 • Achiziție publică de servicii din 16.07.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze: terenuri în suprafață totală de 18 mp (1 mp fiecare), în vederea amplasării de cutii stradale necesare legăturilor de fibră optică

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Galați, județul Galați, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret în perioada 2 aprilie - 5 noiembrie 2018

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret, desfășurat în perioada 02 aprilie-30 iunie 2018

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Comarnic, Comarnic, județul Prahova, publică contractele de finanțare nerambursabilă atribuite pe anul 2018 și beneficiarii acestora

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sărățeni, Sărățeni, județul Mureș, acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes local: cultură, educație și știință, tineret și cultură scrisă, culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 17.07.2018 Deschide →

 • Ordin 1249/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1249/2018 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții

 • Hotărâre 503/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Decizie 286/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 286/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

 • Decizie 225/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 225/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decizie 13/2018, Senatul României

  Decizia nr. 13/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-27 iulie 2018

se încarcă...