Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 50 din 16.03.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Nucet, orașul Nucet, județul Bihor, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 20 mp, situat în intravilanul orașului Nucet

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Ocna de Fier, județul Caraș-Severin, urmează să concesioneze o suprafață de 6.881,22 mp teren, din suprafața totală de 7.410 mp teren, în vederea amplasării unei instalații de concasare și măcinare calcar marmorean, în vederea obținerii de sorturi utilizabile în diferite domenii precum și amenajarea a două depozite de piatră brută și concasată

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - UAT Județul Brașov, județul Brașov, anunță lansarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă de la bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2018 - Sportul pentru toți

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Tăuții Magherăuș, Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, acordă finanțări nerambursabile pe anul 2018, pentru domeniile sport, tineret și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Timișoara, Timișoara, județul Timiș, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele de sport pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Livezile, Livezile, județul Alba, acceptă ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Bretea Română, Bretea Română, județul Hunedoara, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2018, pentru domeniile: sport, cultură, social și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural Județean Arad, Arad, județul Arad, lansează invitația de participare la Sesiunea I 2018, licitația publică de proiecte pentru activități nonprofit de interes general

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local Sânzieni, comuna Sânzieni, județul Covasna, anunță concurs de proiecte pentru activități culturale, de sport și tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - UAT Județul Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță lansarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă de la bugetul propriu a proiectelor sportive pe anul 2018, Sportul de performanță

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Zetea, Zetea, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, culte, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul propriu, pentru activități nonprofit din domeniul sport, aferent anului 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, culte și social, aferent anului 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Bacău, Bacău, județul Bacău, publică Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activitățile nonprofit Tineret și Social aferente anului 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Plosca, Plosca, județul Teleorman, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2018, pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București, publică Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local Caransebeș, Caransebeș, județul Caraș-Severin, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, social, educație, protecția mediului și sport, pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 16.03.2018 Deschide →

 • Hotărâre 92/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08

 • Ordin 286/2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 286/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 235/2008

 • Ordin 212/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 212/2018 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru specia Huso huso

 • Ordin 201/2018, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 201/2018 pentru modificarea Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2018

 • Ordin 190/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 190/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, județul Ialomița

 • Ordin 189/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 189/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Ciocani și Perieni din județul Vaslui

Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 16.03.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 16.03.2018 Deschide →

 • Normă 4/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 • Decizie 122/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2018 pentru numirea domnului Vasile Felix Cozma în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 121/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2018 pentru eliberarea domnului Moisiu Leonid-Augustin din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decret 294/2018, Președintele României

  Decretul nr. 294/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 • Lege 66/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2018 pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 49 din 15.03.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu, cu sediul în Sibiu, județul Sibiu, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 14.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.03.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Mileanca, Mileanca, județul Botoșani, urmează să concesioneze: imobil format din 4 camere, în suprafață de 52,99 m.p. din incinta Dispensarului Uman Mileanca

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, face cunoscută intenția de organizare a selecției publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: sport, social, cultură și educație

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Liești, județul Galați, organizează concurs de proiecte în vederea acordării de finanțare nerambursabilă, pe anul 2018, pentru activități sportive

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Fetești, cu sediul în Fetești, județul Ialomița, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2018, pentru domeniile: sport, culte religioase și asistență socială

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Județul Brașov, Brașov, județul Brașov, acordă finanțări nerambursabile pentru proiectele care promovează valorile istorice și culturale ale județului Brașov

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sebeș, Sebeș, județul Alba, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniile: cultură, educație, sport și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U. A.T. Ozun, localitatea Ozun, județul Covasna, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: religie, cultură, sport, educație, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șimian, Șimian, județul Mehedinți, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile, pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: sport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Municipiului Moinești, Moinești, județul Bacău, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și social, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, județul Constanta, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: sport și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural Județean Arad, Arad, județul Arad, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, producții editoriale, tineret, sport, turism și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Oraș Darabani, Darabani, județul Botoșani, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Lupeni, Lupeni, județul Hunedoara, publică Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local, pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: sport și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local Sânzieni, comuna Sânzieni, județul Covasna, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local, pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, culte, sport și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Vrancea, Focșani, județul Vrancea, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local, pe anul 2018, pentru activități din domeniile: educație, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat și sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 15.03.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 15.03.2018 Deschide →

 • Hotărâre 89/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităților Chețani din județul Mureș și Luna din județul Cluj

Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 15.03.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 48 din 14.03.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 14.03.2018 Deschide →

 • Ordin 2258/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 2258/2018 pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

 • Metodologie din 22.02.2018, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Metodologia de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii din 22.02.2018

 • Ordin 314/2018, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărâre 91/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

se încarcă...