Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 114 din 22.06.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 21.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Petricani, Petricani, județul Neamț, urmează să concesioneze un spațiu în suprafață de 19,10 mp, bun public, disponibil din clădirea "Dispensar uman"

 • Achiziție publică de servicii din 22.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, pentru activități în domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 22.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Mugeni, Mugeni, județul Harghita, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, pentru activități în domeniile: cultură, tineret, sport, culte religioase și sprijinirea activităților asociațiilor pompierilor voluntari

 • Achiziție publică de servicii din 22.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Cugir, Cugir, județul Alba, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2018, domeniul de interes: turism și tineret (sesiunea de selecție 2)

 • Achiziție publică de servicii din 22.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sândominic, Sândominic, județul Harghita, acceptă propuneri de proiecte pentru domeniul sport, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 22.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Vrancea, Focșani, județul Vrancea, acceptă depunerea proiectelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: educație, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, participare la activități de voluntariat, sport

 • Achiziție publică de servicii din 22.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Lupeni, Lupeni, județul Hunedoara, organizează selecție publică pentru finanțarea proiectelor de interes general în anul 2018 pentru secțiunea "TINERET"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 22.06.2018 Deschide →

 • Ordin 1263/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1263/2018 pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

 • Ordin 1742/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 604/2340/1742/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂȘTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social

 • Ordin 2340/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 604/2340/1742/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂȘTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social

 • Ordin 604/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 604/2340/1742/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂȘTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social

 • Ordin 397/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 397/2018 privind încetarea aplicabilității Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și unitățile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum și din registrul cadastral de publicitate imobiliară și din registrul agricol, în regim de reciprocitate și cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora

 • Hotărâre 41/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 41/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM(2018) 321

 • Hotărâre 40/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 40/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase COM(2018) 233

 • Hotărâre 39/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 39/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183

 • Decret 488/2018, Președintele României

  Decretul nr. 488/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

 • Lege 147/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

 • Decret 486/2018, Președintele României

  Decretul nr. 486/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 145/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 22.06.2018 Deschide →

 • Hotărâre 12/2018, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești - UNEJ

  Hotărârea nr. 12/2018 privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 2/2014

 • Hotărâre 11/2018, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești - UNEJ

  Hotărârea nr. 11/2018 privind modificarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010

 • Ordin 3915/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3915/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

 • Normă 10/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 10/2018 pentru completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015

 • Normă metodologică din 14.05.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Normele metodologice de punere în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații din 14.05.2018

 • Ordin 2047/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

 • Ordin 1947/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1947/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 • Ordin 627/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 627/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

 • Hotărâre 432/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanțarea cheltuielilor privind administrarea, funcționarea, conservarea, întreținerea, repararea, instruirea personalului specializat și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol

 • Hotărâre 431/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, județul Teleorman

 • Decizie 157/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 157/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Decret 487/2018, Președintele României

  Decretul nr. 487/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

 • Lege 146/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 113 din 21.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 21.06.2018 Deschide →

 • Hotărâre 51/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 51/2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, și derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

 • Normă 8/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 8/2018 pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

 • Ordin 4955/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 4955/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

 • Ordin 2002/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2002/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Ordin 460/2018, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 460/2018 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului național "Tabere studențești" 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 290/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 21.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 21.06.2018 Deschide →

 • Rectificare din 21.06.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017, din 21.06.2018

 • Rectificare din 21.06.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018, din 21.06.2018

 • Circulară 17/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 17/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

 • Circulară 16/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 16/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de la Brad

 • Hotărâre 420/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 21.06.2018 Deschide →

 • Decizie 19/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu - Secția I civilă în Dosarul nr. 8.860/306/2015 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Normă 11/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 11/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă și a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

 • Decizie 101/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 101/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Decizie 835/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 835/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 21.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 112 din 20.06.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, municipiul București, sectorul 1, publică Lista asociațiilor și fundațiilor cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul de stat

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local Modelu, Modelu, județul Călărași, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Prahova, Ploiești, județul Prahova, publică contractele de finanțare nerambursabilă și beneficiarii acestora, domeniile: cultură, tineret, sport și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Doba, Doba, județul Satu Mare, anunță proiectele câștigătoare pentru care au fost încheiate contracte de finanțare nerambursabile, domeniile de interes: sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Dragomirești-Vale, Dragomirești-Vale, județul Ilfov, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2018, proiecte în cadrul programului "Promovarea sportului de performanță"

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - D.J.S.T. Arad, Arad, județul Arad, organizează în perioada 20.06-20.08.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2018, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șcheia, Șcheia, județul Suceava, acordă finanțare nerambursabilă pentru: activități sportive și de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Cugir, județul Alba, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru proiecte legate de turism și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Apahida, Apahida, județul Cluj, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Măureni, Măureni, județul Caraș-Severin, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru anul 2018, domeniile de interes: sport, culte și social

se încarcă...