Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 23.07.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 23.07.2019 Deschide →

 • Ordin 660/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 159/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 159/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 121 din 22.07.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 22.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Mica, cu sediul în localitatea Mica, județul Mureș, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: sport, cultură și culte

 • Achiziție publică de servicii din 22.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Caraș-Severin, Reșița, județul Caraș-Severin, face public anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul "Sportul de Performanță", care urmează a beneficia de cofinanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 22.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Tăuții Magherăuș, Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate

 • Achiziție publică de servicii din 22.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, localitatea Brăila, județul Brăila, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Moldova Nouă, Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, urmează să concesioneze un teren cu suprafața de 30 mp, în vederea construirii unui garaj auto

 • Achiziție publică de servicii din 22.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Corabia, Corabia, județul Olt, anunță atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 22.07.2019 Deschide →

 • Ordin 2861/2019, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2861/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Ordin 233/2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 233/2019 privind stabilirea structurii planului de investiții și a listei documentelor justificative în cadrul Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

 • Ordin 232/2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 232/2019 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate în funcție de importanța economică a investițiilor în cadrul Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

 • Hotărâre 500/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2019 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a Asociației "Gemeinde fur Christus e.V." din Republica Federală Germania

 • Decizie 234/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 234/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei "pe toată durata existenței contractului" din art. 268 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 22.07.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 bis din 22.07.2019 Deschide →

 • Anexă din 09.07.2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Anexele nr. 1-33 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, din 09.07.2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 22.07.2019 Deschide →

 • Ordin 1960/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016

 • Hotărâre 513/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

 • Decret 591/2019, Președintele României

  Decretul nr. 591/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 22.07.2019 Deschide →

 • Raport din 11.06.2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale -Partidul Național Liberal

 • Ordin 4363/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 938/4363/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist

 • Ordin 938/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 938/4363/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist

 • Ordin 266/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 266/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

 • Ordin 252/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 252/2019 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Hotărâre 510/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor

 • Decizie 277/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 277/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 39^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Decizie 161/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 161/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 120 din 19.07.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Monor, Monor, județul Bistrița-Năsăud, organizează licitație publică pentru închirierea imobilului "Moară Comunală și Anexă moară"

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Cehu Silvaniei, Cehu Silvaniei, anunță Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret, desfășurat în perioada 22.04-04.07.2019

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", București, sectorul 5, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 1 de selecție din anul 2019 - domeniile cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Păulești, Păulești, atribuie contract de finanțare nerambursabilă pentru Asociația Sportivă Plus Ultra - proiect "Concurs Ciclism Riders Club - Livada cu Cireși"

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Odorheiu-Secuiesc, județul Harghita, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniile: sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiectele câștigătoare în anul 2019, domeniile de interes: protecție civilă, sport, cultură

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Vinga, Vinga, județul Arad, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019, în vederea organizării și desfășurării unor programe și proiecte de interes local, în domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Târgu Frumos, repetă procedura de selecție de proiecte pentru domeniul social, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Timișoara, județul Timiș, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă în anul 2019, domeniul: implementarea obiectivelor "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană" (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara 2015-2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Târgu Frumos, județul Iași, publică anunț de participare la sesiunea a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019, domeniile de interes: sport și social

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 19.07.2019 Deschide →

 • Hotărâre 504/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019

 • Hotărâre 503/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei autonome "Monetăria statului", aflată în subordinea Băncii Naționale a României

 • Hotărâre 502/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizie 14/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 14/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 • Decret 588/2019, Președintele României

  Decretul nr. 588/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Lege 142/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Decret 587/2019, Președintele României

  Decretul nr. 587/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

 • Lege 141/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

se încarcă...