Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 133 din 20.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 20.07.2018 Deschide →

 • Decizie 30/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 30/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept

 • Decizie 152/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 152/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decret 551/2018, Președintele României

  Decretul nr. 551/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative

 • Lege 184/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 20.07.2018 Deschide →

 • Hotărâre 531/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Decizie 272/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 272/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 și art. 342 din Codul de procedură penală

 • Decizie 264/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 264/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 20.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 132 din 19.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 19.07.2018 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 76/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 75/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor

 • Decizie 113/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 113/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6-art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 19.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 19.07.2018 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 73/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • Ordonanță de urgență 72/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Decizie 452/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 452/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] și ale articolului unic pct. 5 [cu referire la art. 11 alin. (5^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 • Decret 569/2018, Președintele României

  Decretul nr. 569/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 568/2018, Președintele României

  Decretul nr. 568/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 567/2018, Președintele României

  Decretul nr. 567/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 566/2018, Președintele României

  Decretul nr. 566/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 565/2018, Președintele României

  Decretul nr. 565/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 564/2018, Președintele României

  Decretul nr. 564/2018 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 563/2018, Președintele României

  Decretul nr. 563/2018 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 562/2018, Președintele României

  Decretul nr. 562/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 19.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4040/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4040/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017

 • Decizie 296/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 296/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (2) și art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal și ale art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (1), (2) și (5), art. 21 alin. (1) și (4), art. 25 alin. (1) și alin. (2), art. 86, art. 87 alin. (2), art. 366 alin. (3) și art. 598 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală

 • Decret 549/2018, Președintele României

  Decretul nr. 549/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Lege 182/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Decret 544/2018, Președintele României

  Decretul nr. 544/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

 • Lege 177/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 19.07.2018 Deschide →

 • Ordin 136/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 136/2018 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 97/2018

 • Decizie 209/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 209/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și ale art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decret 548/2018, Președintele României

  Decretul nr. 548/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

 • Lege 181/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

 • Decret 547/2018, Președintele României

  Decretul nr. 547/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 180/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 546/2018, Președintele României

  Decretul nr. 546/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare

 • Lege 179/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare

 • Decret 545/2018, Președintele României

  Decretul nr. 545/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 • Lege 178/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

se încarcă...