Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 20.11.2019 Deschide →

 • Circulară 23/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 23/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 75 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara

 • Ordin 10/2019, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 10/2019 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII)

 • Ordin 129/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 129/2019 privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informații pentru frontieră și securitate

 • Ordonanță de urgență 70/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

 • Decret 834/2019, Președintele României

  Decretul nr. 834/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

 • Lege 222/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

Monitorul Oficial, Partea I nr. 932 din 20.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 202 din 19.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 19.11.2019 Deschide →

 • Metodologie din 15.11.2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Metodologia privind utilizarea sistemului național de management al tranzacțiilor Eurodac, din 15.11.2019

 • Ordin 130/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 130/2019 pentru stabilirea atribuțiilor autorităților responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac și pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu

 • Ordin 3160/2019, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 6/3160/2019 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordin 6/2019, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 6/3160/2019 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 289/2.170/2013

 • Decizie 432/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2019 privind exercitarea conducerii activității curente a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizie 499/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 499/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) și ale art. 21 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • Decizie 487/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 487/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Codul de procedură penală și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 19.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 19.11.2019 Deschide →

 • Decizie 660/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 660/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (5) ultima teză și ale art. 83^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 619/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 619/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 429/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2019 pentru eliberarea domnului Laurențiu-Florian Coca din funcția de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 430/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2019 pentru desemnarea domnului Ionel Dancă, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, în calitate de coordonator național al Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 • Decizie 431/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacșa a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Ordin 299/2019, Serviciul de Informații Externe - SIE

  Ordinul nr. 299/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Ordin 300/2019, Serviciul de Informații Externe - SIE

  Ordinul nr. 300/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Decret 833/2019, Președintele României

  Decretul nr. 833/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 221/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 201 din 18.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 18.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 18.11.2019 Deschide →

 • Decizie 426/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2019 privind numirea domnului Nicolae Dragoș Garofil în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 425/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2019 pentru numirea domnului Nicolae Cristian Stănică în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

 • Decizie 424/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul George Sava a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 423/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2019 pentru desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Tribunalul Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cauzele în care se împlinesc termene procedurale în lunile noiembrie-decembrie 2019

 • Decizie 422/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2019 privind eliberarea domnului Costin-Radu Canțăr, la cerere, din funcția de agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizie 421/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2019 privind numirea domnului Theodor-Cosmin Onisii în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotărâre 813/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2019 pentru modificarea pct. 3.5 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

 • Decret 831/2019, Președintele României

  Decretul nr. 831/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 • Lege 220/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 • Acord din 17.07.2018, Act Internațional

  Acordul de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, din 17.07.2018

 • Decret 829/2019, Președintele României

  Decretul nr. 829/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

 • Lege 218/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

se încarcă...