Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1047 din 10.12.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1046 din 10.12.2018 Deschide →

 • Ordin 1534/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1534/2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 1425/2018, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1425/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

 • Ordin 136/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 136/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 306/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2018 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Bruynseels în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotărâre 947/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2018 privind modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2018

 • Hotărâre 946/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Hotărâre 945/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 944/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul Maramureș

 • Hotărâre 943/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018

 • Hotărâre 942/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2018 pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 • Hotărâre 941/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

 • Hotărâre 940/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian

 • Decizie 546/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 546/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decret 1207/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1207/2018 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecției apelor

 • Lege 298/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2018 privind unele măsuri în domeniul protecției apelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10.12.2018 Deschide →

 • Contract din 07.11.2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2019 nr. . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ., din 07.11.2018

 • Ordin 208/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 208/2018 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2019

 • Hotărâre 939/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2018 pentru modificarea art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru modificarea art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc"

 • Hotărâre 938/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Hotărâre 937/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

 • Decizie 649/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 649/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. (3) și art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum acestea au fost modificate prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47 din 5 septembrie 2018 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Decizie 497/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 497/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. (2) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1043 din 10.12.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 206 din 07.12.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 07.12.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 07.12.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 bis din 07.12.2018 Deschide →

 • Acord din 24.11.2017, Act Internațional

  Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, din 24.11.2017

se încarcă...