Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 din 13.11.2018 Deschide →

 • Decizie 560/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 560/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6 [cu referire la art. 18 alin. (1^1 ) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 10 [cu referire la art. 43 alin. (2^1 ) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 12 [cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 16 [cu referire la partea introductivă a alin. (1) al art. 60^1 din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 18 [cu referire la art. 61 alin. (3) și (4) din Legea nr. 192/2006] și ale art. I pct. 21 [cu referire la art. 76 din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

 • Decret 881/2018, Președintele României

  Decretul nr. 881/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017

 • Acord din 27.11.2017, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, din 27.11.2017

 • Lege 254/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 13.11.2018 Deschide →

 • Ordin 4994/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4994/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician diagnostic auto" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Grivița" din municipiul București

 • Ordin 4989/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4989/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "primar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială "Fridolin" din municipiul București

 • Ordin 1338/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1338/3459/2243/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică București - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3459/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1338/3459/2243/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică București - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2243/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1338/3459/2243/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică București - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2231/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1287/3476/2231/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3476/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1287/3476/2231/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1287/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1287/3476/2231/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decizie 514/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 514/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție

 • Decizie 496/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 496/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 pct. 2 și art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 955 din 13.11.2018 Deschide →

 • Regulament din 24.10.2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați din 24.10.2018

 • Ordin 179/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 179/2018 pentru aprobarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați

 • Ordin 1406/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1406/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 548/2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipiente simple sub presiune

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 195 din 12.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 12.11.2018 Deschide →

 • Ghid din 04.10.2018, Ministerul Mediului

  Ghidul de achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini, din 04.10.2018

 • Hotărâre 83/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 83/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Ordin 1068/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

 • Ordin 1652/2018, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

 • Hotărâre 880/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

 • Hotărâre 874/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2018 pentru modificarea și completarea titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 953 din 12.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 952 din 12.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 12.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 869/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

 • Hotărâre 853/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 194 din 09.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 09.11.2018 Deschide →

 • Regulament 6/2018, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

 • Ordin 1470/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1470/2018 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Hotărâre 868/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

 • Hotărâre 867/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 420/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 420/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ale art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și ale art. 25 alin. (2) teza a doua și alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Hotărâre 73/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 73/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor - COM(2018)645

 • Hotărâre 72/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 72/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea privind o nouă alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un nivel superior - COM(2018)643

 • Hotărâre 71/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 71/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

se încarcă...