Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 26.09.2017 Deschide →

 • Decizie 52/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 52/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "interpretarea dispozițiilor art. 520 alin. (4) prin raportare la art. 416 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă redeschiderea judecății cauzei, după pronunțarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu"

 • Circulară 15/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 15/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint și a unei monede din alamă, pentru colecționare, cu tema 100 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a devenit prima femeie ofițer combatant din Armata Română

 • Ordin 1230/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1230/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 10, 11, 19, 20, 24, 27, 36, 38 și 49 din unitatea administrativ-teritorială Dragomirești și în sectoarele cadastrale 15, 20, 22, 34, 42, 43, 44, 46, 48 și 49 din unitatea administrativ-teritorială Potlogi, județul Dâmbovița

 • Hotărâre 681/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 680/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2017 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • Hotărâre 678/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2017 pentru înființarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Decizie 463/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 463/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (5) și (7) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 179 din 25.09.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 25.09.2017 Deschide →

 • Ordin 2412/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2412/2017 pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016

 • Ordin 86/2017, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

  Ordinul nr. 86/2017 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014

 • Hotărâre 683/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare

 • Hotărâre 679/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune

 • Hotărâre 676/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2017 pentru acordarea unor facilități pe termen scurt cu privire la obținerea vizei de lungă ședere pe teritoriul României și la prelungirea dreptului de ședere temporară pentru o anumită categorie de străini

 • Ordonanță de urgență 66/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației

 • Decizie 462/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 462/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (4) și ale art. 96 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizie 461/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 461/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. a) și ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum și cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportate la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

 • Ordin 943/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 943/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 25.09.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 25.09.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 178 din 22.09.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 21.09.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Podari, Podari, județul Dolj, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 22.09.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Călărași, Călărași, județul Călărași, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniile: cultură și învățământ; activități sportive și de tineret; proiecte sociale

 • Achiziție publică de servicii din 22.09.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Racovița, Racovița, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile, aferent anului 2017, pentru activități sportive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 22.09.2017 Deschide →

 • Regulament din 31.08.2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar din 31.08.2017

 • Ordin 4797/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar

 • Ordin 1199/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1199/2017 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017

 • Decizie 424/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 424/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 și ale art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

 • Decizie 623/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 623/2017 privind eliberarea doamnei Maria-Cristina Manda din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 624/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 624/2017 pentru numirea domnului Bogdan Samoilă în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 98/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 98/2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului - COM (2017) 281 final

 • Hotărâre 97/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 97/2017 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) - COM (2017) 280 final

 • Hotărâre 96/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 96/2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi - COM (2017) 279 final

 • Hotărâre 95/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 95/2017 privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor - COM (2017) 276 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 22.09.2017 Deschide →

 • Ordin 1352/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1352/2017 privind organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor

 • Ordin 1292/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1292/2017 privind completarea anexei nr. 1.1 "Lista funcțiilor de conducere și control care beneficiază de autorizații de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanță" la anexa nr. 1 "Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și interes personal pe căile ferate române

 • Regulament din 07.09.2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Regulamentul privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor din 07.09.2017

 • Ordin 5918/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 5918/2017 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcții

 • Circulară 16/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 16/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017

 • Decizie 427/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 427/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (4) și art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

 • Decizie 419/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 419/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (2) și alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Ordin 1080/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1080/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți

 • Ordin 311/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 928/311/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 • Ordin 928/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 928/311/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 22.09.2017 Deschide →

 • Decizie 126/2017, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Decizia nr. 126/2017 privind reglementări în domeniul subvenționării serviciilor publice de transport feroviar de călători și alocarea acestor subvenții către operatorii acestor servicii

 • Decizie 35/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 35/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea art. 9 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare

 • Decizie 414/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 414/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Hotărâre 11/2017, Camera Consultanților Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 11/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 177 din 21.09.2017 Deschide →

se încarcă...