Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 17.05.2019 Deschide →

 • Decizie 396/2019, Consiliul Național al Audiovizualului - CNA

  Decizia nr. 396/2019 pentru completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie

 • Ordin 3947/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3947/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.824/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

 • Hotărâre 294/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 292/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2019 pentru aprobarea închirierii unor suprafețe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrat cu nr. MFP 34391

 • Hotărâre 291/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2019 pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

 • Decizie 118/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 alin. (2) și (7) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 67/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 587 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală cu referire la art. 97 alin. (1), (2), (3), (6), (10), (11) și (13) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie 66/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 66/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 372 alin. (1) lit. c) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 17.05.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 75 din 16.05.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Municipiului Craiova, Craiova, județul Dolj, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Oraș Baia de Aramă, județul Mehedinți, urmează săconcesioneze pajiști, proprietate publică a Orașului Baia de Aramă

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, pentru activități nonprofit de interes general din domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Albești, Albești, județul Botoșani, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Albești, Albești, județul Botoșani, publică anunț de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru organizare șiparticipare la concursuri culturale în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Alexandria, Alexandria, județul Teleorman, publică anunț de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pe anul 2019 pentru sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Mediaș, Mediaș, județul Sibiu, anunță începerea depunerii ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul culte

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, anunță începerea depunerii ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, sector 1, București, anunță participarea la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Vinga, Vinga, județul Arad, lansează invitația de participare la sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local pe anul 2019, domeniile de interes: sport, cultură și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru acțiuni de prevenire, ocrotirea populației, intervenție, servicii de urgență voluntare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Galda de Jos, județul Alba, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pentru domeniul cultural, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Zalău, județul Sălaj, face publică derularea etapei de selecție de proiecte/programe sportive pentru anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru sprijinirea și stimularea activităților asociațiilor și cluburilor sportive din comuna Suseni

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin, Reșița, județul Caraș-Severin, anunță Concursul local de proiecte sportive pe anul 2019, organizat în perioada 21 mai-21 iunie 2019

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sanislău, județul Satu Mare, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru activități nonprofit din domeniile cultural-educative, sport și culte pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Orașului Ineu, Ineu, județul Arad, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile sport și culte, aferent anului 2019

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniile: cultură, sport și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local Vaslui, județul Vaslui, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniile: sport, cultură și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Buzescu, județul Teleorman, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2019, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șoimuș, Șoimuș, județul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură/sport/educație/culte/social, aferent anului 2019

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Feleacu, județul Cluj, publică Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Feleacu pentru anul 2019, domeniile: cultură și culte

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șagu, cu sediul în Șagu, județul Arad, acordă finanțări nerambursabile, pe bază de selecție pentru proiecte ale O.N.G.-urilor locale din domeniul cultură pe anul 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 16.05.2019 Deschide →

 • Decizie 6/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2019 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 18.436/271/2017

 • Ordin 3957/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3957/2019 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.557/2011

 • Ordin 3956/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități/instituții din subordinea/coordonarea acestuia

 • Decizie 93/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Decizie 92/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Decizie 40/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 40/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 743/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 743/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 16.05.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 16.05.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 16.05.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 74 din 15.05.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 14.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Oraș Negrești, județul Vaslui, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Băiculești, satul Argeșani, județul Argeș, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Șipote, cu sediul în comuna Șipote, județul Iași, urmează să concesioneze: proprietăți imobiliare funciare de tip Iaz Zugravi în suprafață de 127.600 mp

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Suceava, Suceava, județul Suceava, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, domeniile de interes: sport și cultură/educație

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Mădăras, Mădăras, județul Bihor, aduce la cunoștință publică atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2019, domeniile de interes: sport, cultură, religie

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Beriu, Beriu, județul Hunedoara, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Zalău, județul Sălaj, a aprobat Programul acordării finanțărilor nerambursabile pentru ramura "Sportul pentru toți" aferent anului competițional 2019

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Flămânzi, județul Botoșani, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile sport

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, sectorul 1, București, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2019, domeniul de interes: proiecte sociale

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Vinga, cu sediul în Vinga, județul Arad, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport și culte, aferent anului 2019

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități sportive, social/culturale și culte, în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Comuna Albești, Albești, județul Botoșani, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru domeniile cultură și sport, aferent anului 2019

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Căpâlnița, Căpâlnița nr. 352, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: sport, culte religioase și activități pentru tineret, aferent anului 2019

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Oraș Darabani, județul Botoșani, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, aferent anului 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 15.05.2019 Deschide →

 • Hotărâre 3/2019, Biroul Electoral Central - BEC

  Hotărârea nr. 3/2019 privind interpretarea dispozițiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) și art. 52 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Ordin 803/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 803/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A.

 • Hotărâre 290/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Iași"

 • Hotărâre 288/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 287/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2019 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2019

 • Hotărâre 286/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2019 privind modificarea și completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

 • Hotărâre 285/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizie 154/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 154/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47-50 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 15.05.2019 Deschide →

 • Decizie 5/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2019 privind examinarea cauzei având ca obiect sesizările formulate de Curtea de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie în Dosarul nr. 18.348/212/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

se încarcă...