Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 130 din 17.07.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliului Județean Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, urmează să concesioneze: cabinete medicale situate în municipiul Vaslui "Centrul stomatologic" str. Mihail Kogălniceanu nr. 35

 • Achiziție publică de servicii din 16.07.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze: terenuri în suprafață totală de 18 mp (1 mp fiecare), în vederea amplasării de cutii stradale necesare legăturilor de fibră optică

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Galați, județul Galați, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret în perioada 2 aprilie - 5 noiembrie 2018

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret, desfășurat în perioada 02 aprilie-30 iunie 2018

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Comarnic, Comarnic, județul Prahova, publică contractele de finanțare nerambursabilă atribuite pe anul 2018 și beneficiarii acestora

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sărățeni, Sărățeni, județul Mureș, acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes local: cultură, educație și știință, tineret și cultură scrisă, culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 17.07.2018 Deschide →

 • Ordin 1249/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1249/2018 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții

 • Hotărâre 503/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Decizie 286/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 286/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

 • Decizie 225/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 225/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decizie 13/2018, Senatul României

  Decizia nr. 13/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-27 iulie 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 17.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4030/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4030/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.732/2013

 • Ordin 2515/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate

 • Ordin 107/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 107/2018 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării programului de construire de locuințe pentru personalul acestei instituții

 • Hotărâre 502/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 17.07.2018 Deschide →

 • Hotărâre 500/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"

 • Hotărâre 498/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2018 privind trecerea unei părți dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Dâmbovița în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviștei

 • Decizie 386/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 386/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Decizie 202/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 202/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 17.07.2018 Deschide →

 • Ordin 423/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, și modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

 • Hotărâre 517/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2018 privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Hotărâre 486/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 17.07.2018 Deschide →

 • Decizie 13/2018, Colegiul Medicilor din România - CMR

  Decizia nr. 13/2018 privind informațiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România

 • Ordin 2721/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2721/2018 privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

 • Hotărâre 501/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2018 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi

 • Decizie 208/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 208/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și art. 193 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decret 542/2018, Președintele României

  Decretul nr. 542/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Lege 175/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decret 540/2018, Președintele României

  Decretul nr. 540/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane

 • Lege 173/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane

 • Decret 539/2018, Președintele României

  Decretul nr. 539/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

 • Lege 172/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

 • Decret 538/2018, Președintele României

  Decretul nr. 538/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Lege 171/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Decret 537/2018, Președintele României

  Decretul nr. 537/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

 • Lege 170/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 17.07.2018 Deschide →

 • Decizie 52/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 52/2018 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 41.380/299/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I civilă în Dosarul nr. 6.892/101/2014 și Curtea de Apel București - Secția a V-a civilă în Dosarul nr. 529/2/2018, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 129 din 16.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 16.07.2018 Deschide →

 • Decizie 236/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 • Decizie 273/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 273/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 • Decizie 151/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 151/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 14 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

se încarcă...