Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 13 din 23.01.2020 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Văliug, cu sediul în comuna Văliug, județul Caraș-Severin, urmează să vândă 2 parcele de teren, proprietate privată a Comunei Văliug (Parcela A - 1.000 mp și Parcela B - 1.800 mp), situate în intravilanul comunei, zona Stupină

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare, scoate la vânzare un teren intravilan care aparține domeniului privat al Orașului Negrești-Oaș, situat în Negrești-Oaș, în suprafață de 1000 mp

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Primăria Joseni, Joseni, județul Harghita, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Primăria Moldova Nouă, Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Municipiului Oradea, municipiul Oradea, județul Bihor, urmează să închirieze 23 de imobile cu destinația de locuință, în suprafață totală de 1.122,77 mp

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Tribunalul Alba, Alba Iulia, județul Alba, anunță închirierea unor suprafețe situate în imobile proprietate publică a statului (instanțe judecătorești), destinate activității de copiere/multiplicare acte și amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Moroeni, Moroeni, județul Dâmbovița, urmează să închiriezeun teren în suprafață de 16 mp,care face parte din domeniul public al Comunei Moroeni, situat în satul Lunca, punct "Dispensar Medical", cu destinația amenajare magazin

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Orașul Târgu Neamț, Târgu Neamț, județul Neamț, scoate la licitație publică în vederea închirierii un spațiu aflat în incinta Ambulatoriului de specialitate al orașului Târgu Neamț (Policlinica), aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Neamț, în suprafață totală de 41,28 mp, cu destinația cabinet medical

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Baia Sprie, Baia Sprie, județul Maramureș, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Frumușeni, județul Arad, urmează să concesioneze un teren ce aparține domeniului privat al Comunei Frumușeni, în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul satului Aluniș

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Zemeș, cu sediul în comuna Zemeș, județul Bacău, urmează să concesioneze:un teren în suprafață de 2784 mp, situat în sat Bolătău, zona Geamăna, și un teren în suprafață de 2097 mp, situat în sat Bolătău

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Bistrița, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, publică Raportul anual referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2019 pentru activități din domeniile: social, cultural, tineret, protecția mediului, sport, educație

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Turia, Turia, județul Covasna, publică Raportul anual referitor la finanțările nerambursabile alocate din bugetul local al Comunei Turia pe anul 2019 pentru activități nonprofit de interes general

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, publică Raportul anual referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2019 pentru activități din domeniul culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, face cunoscut Raportul anual referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2019, domeniile de interes: cultură, sport, tineret

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, publică contractele de finanțare nerambursabilă atribuite pentru proiectele câștigătoare pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Chiajna, comuna Chiajna, județul Ilfov, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Comunei Chiajna pentru activități nonprofit - susținerea cultelor și sport, pentru anul 2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 23.01.2020 Deschide →

 • Decizie 44/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 44/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în vederea dezlegării unei chestiuni de drept

 • Ordin 66/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 66/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat

 • Ordin 6/2020, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

 • Decizie 809/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 809/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1 alin. (3), art. 3 teza a doua, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5) și art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, a sintagmei "precum și din devalorizarea bunurilor imobile" din art. 11 teza întâi, precum și a legii în ansamblul său

 • Decizie 617/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 617/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 12 din 22.01.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 22.01.2020 Deschide →

 • Circulară 1/2020, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 1/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2019-23 ianuarie 2020

 • Ordin 73/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 73/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 3254/2019, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3254/2019 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric "Casa Pretorian-Tudosescu", situat la adresa poștală Str. Egalității nr. 40, municipiul Pitești, județul Argeș, având codul LMI AG-II-m-B-20922

 • Decizie 79/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2020 privind numirea doamnei Daniela Chiriac în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Hotărâre 45/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG"

 • Decizie 613/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 613/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Decizie 612/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 612/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3^2 alin. (6^3 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 604/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 604/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 22.01.2020 Deschide →

 • Decret 46/2020, Președintele României

  Decretul nr. 46/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 • Ordin 147/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

 • Procedură din 20.01.2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii din 20.01.2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 22.01.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 21.01.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 21.01.2020 Deschide →

 • Decizie 78/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2020 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tiberiu Horațiu Gorun, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice

 • Decizie 77/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2020 privind eliberarea domnului Valentin Korman din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 76/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul chestor de poliție Valentin-Costinel Melnic a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 674/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 674/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 654/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 654/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 595/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 595/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 294 alin. (4), ale art. 301 alin. (1) și (2) și ale art. 362 alin. (2)-(8) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 21.01.2020 Deschide →

 • Ordin 77/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 77/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1

 • Decizie 75/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2020 privind constituirea Grupului de lucru interministerial în domeniul anti-doping

 • Decizie 74/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizie 73/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2020 pentru numirea domnului Gheorghe Păsat în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 72/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2020 privind numirea domnului Dragoș Cosmin Lucian Preda în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Hotărâre 34/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gheorghe Lazăr fn"

 • Decizie 1/2020, Camera Deputaților

  Decizia nr. 1/2020 privind convocarea Camerei Deputaților și a Senatului în sesiune extraordinară

se încarcă...