Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 26.06.2019 Deschide →

 • Ordin 217/2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 217/2019 privind stabilirea modelelor de cerere de acord de principiu pentru finanțarea investițiilor în cadrul Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

 • Hotărâre 29/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și EUROGRUP Semestrul european 2019: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2019) 150

 • Hotărâre 28/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația - COM (2019) 126 final

 • Ordin 1956/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1956/2019 privind încetarea valabilității titlului de parc industrial acordat Societății STONEXTRACT - S.R.L.

 • Ordin 153/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 153/2019 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 202/2018 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică

 • Ordin 154/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 154/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUȚIE - S.R.L.

 • Ordin 155/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 155/2019 privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

 • Ordin 156/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 156/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 • Decret 518/2019, Președintele României

  Decretul nr. 518/2019 pentru promulgarea Legii privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

 • Lege 118/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 26.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 26.06.2019 Deschide →

 • Normă din 30.05.2019, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, din 30.05.2019

 • Ordin 383/2019, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

  Ordinul nr. 383/2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar

 • Ordin 357/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 357/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

 • Ordin 216/2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 216/2019 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate în funcție de importanța economică a investițiilor în cadrul Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

 • Hotărâre 420/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2019 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" și a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 de ha

 • Hotărâre 358/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029

Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 26.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 25.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 25.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 25.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 25.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 25.06.2019 Deschide →

se încarcă...