Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 73 din 20.04.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Baia, Baia, județul Suceava, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - Orașul Seini, Seini, județul Maramureș, urmează să concesioneze: Pășunea de la Valea Satului - Săbișa, în suprafață de 31,8360 ha, Pășunea de la Valea Rodinii - Săbișa, în suprafață de 19,8438 ha și pășunea de la Valea Rodinii - Săbișa, în suprafață de 6.00 ha

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică Raportul anual privind realizarea bugetară a proiectelor Promovarea sportului de performanță și Sportul pentru toți - Evenimente, în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Podari, cu sediul în comuna Podari, județul Dolj, anunță reluarea procedurii de selecție publică de proiecte finanțate din fonduri publice pe anul 2018, domeniul: sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniile: educație și învățământ

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă, domeniile: protecție civilă, cultură, sport, proiecție socială

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Mica, cu sediul în localitatea Mica, județul Mureș, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: sport, cultură și culte

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Săvădisla, Săvădisla, județul Cluj, publică anunț de participare pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/activități culturale pentru anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general din domeniile: turism și tradiții

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Comuna Ghelința, Ghelința, județul Covasna, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șepreuș, cu sediul în Șepreuș, județul Arad, acordă finanțări nerambursabile, pe bază de selecție pentru proiecte ale O.N.G.-urilor locale din domeniul cultură pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 20.04.2018 Deschide →

 • Ordin 4513/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 4513/2018 privind completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate

 • Ordin 582/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 582/2018 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizați

 • Ordin 878/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 526/878/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 526/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 526/878/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Hotărâre 229/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Hotărâre 228/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017

 • Hotărâre 227/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2018 privind contribuția voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018

 • Hotărâre 225/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizie 5/2018, Senatul României

  Decizia nr. 5/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2018

 • Decret 346/2018, Președintele României

  Decretul nr. 346/2018 pentru promulgarea Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri

 • Lege 91/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 20.04.2018 Deschide →

 • Decizie 91/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 91/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) și art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, precum și a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 20.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 20.04.2018 Deschide →

 • Ordin 3529/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3529/2018 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.472/2017

 • Ordin 475/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 475/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia

 • Ordin 126/2018, Agenția Națională Antidoping - ANAD

  Ordinul nr. 126/2018 pentru aprobarea cerințelor și procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul pașaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internațional pentru testare și investigații

 • Ordonanță de urgență 30/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 29/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

 • Decizie 827/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 827/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Decizie 664/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 664/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 72 din 19.04.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Comunei Rușii Munți, Rușii Munți, județul Mureș, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Ocna de Fier, județul Caraș-Severin, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Județean Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, județul Călărași, concesionează Centrul de Dezinsecție Lehliu, cu suprafața de 2.209 mp

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, județul Gorj, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 288 mp, Zona Termocentralei, nr. 27, în vederea desfășurării de activități de producție și/sau prestări servicii

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Oraș Zlatna, Zlatna, județul Alba, sprijină în anul 2018 proiecte sportive cuprinse în programul: Promovarea sportului, întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Bragadiru, Bragadiru, județul Teleorman, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru activități sportive și de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Avrămești, Avrămești, județul Harghita, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul sportiv care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Comunei Unirea, cu sediul în localitatea Unirea, județul Alba, acceptă oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul: cultură

Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 19.04.2018 Deschide →

 • Rectificare din 19.04.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018, din 19.04.2018

 • Rectificare din 19.04.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Legii nr. 72/2011, din 19.04.2018

 • Hotărâre 221/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

 • Hotărâre 216/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Oncești, județul Maramureș

 • Hotărâre 215/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraș-Severin, Arad, Maramureș, Sălaj, Gorj, Constanța, Satu Mare, Vrancea și municipiul București

 • Hotărâre 214/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2018 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 857/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 857/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 alin. (1), art. 281 alin. (1) lit. b) și art. 282 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 758/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 758/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizie 713/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 713/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 75 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 19.04.2018 Deschide →

 • Hotărâre 212/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-Turda"

 • Circulară 10/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 10/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la București

 • Decret 350/2018, Președintele României

  Decretul nr. 350/2018 privind rechemarea unui ambasador

 • Decret 349/2018, Președintele României

  Decretul nr. 349/2018 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 348/2018, Președintele României

  Decretul nr. 348/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

 • Decret 347/2018, Președintele României

  Decretul nr. 347/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

se încarcă...