Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 91 din 18.05.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș, Sebeș, județul Alba, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al Municipiului Sebeș în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, Constanța, județul Constanța, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sângeorgiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, în urma participării la selecția publică de proiecte, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniul de interes: cultură

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Buzău, Buzău, județul Buzău, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Apahida, Apahida, județul Cluj, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ileanda, Ileanda, județul Sălaj, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul sport, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Apața, Apața, județul Brașov, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2018, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sărățeni, Sărățeni, județul Mureș, anunță programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2018, domeniul de interes: cultural, educativ-științific, tineret și cultură scrisă, culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 18.05.2018 Deschide →

 • Regulament din 26.03.2018, Consiliul Concurenței

  Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval din 26.03.2018

 • Ordin 450/2018, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 450/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 • Regulament din 17.05.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018, din 17.05.2018

 • Ordin 4857/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 4857/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018

 • Ordin 3638/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3638/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sfântul Dumitru - Mavrogheni" din municipiul București

 • Ordin 540/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

 • Decret 414/2018, Președintele României

  Decretul nr. 414/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Lege 116/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2018 pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decret 413/2018, Președintele României

  Decretul nr. 413/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Lege 115/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Decret 412/2018, Președintele României

  Decretul nr. 412/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

 • Lege 114/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

 • Decret 411/2018, Președintele României

  Decretul nr. 411/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

 • Lege 113/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

 • Decret 410/2018, Președintele României

  Decretul nr. 410/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 • Lege 112/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 18.05.2018 Deschide →

 • Ordin 3622/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial

 • Decizie 6/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava și Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov referitor la o problemă de drept

 • Rezoluție 285/2016, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC. 285(70) (adoptată la 28 octombrie 2016) privind Amendamentele la liniile directoare și specificațiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de mașini al navelor - [Rezoluția MEPC.107(49)]

 • Ordin 474/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 474/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare și specificațiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de mașini al navelor, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 18 iulie 2003, precum și a Liniilor directoare și specificațiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluția MEPC.60(33), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 iulie 2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 18.05.2018 Deschide →

 • Ordin 1203/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1203/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 • Ordin 927/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 927/2018 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea actului adițional nr. 1 pe anul 2018

 • Ordin 1463/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 465/2052/1463/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

 • Ordin 2052/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 465/2052/1463/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

 • Ordin 465/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 465/2052/1463/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 94,4% din capitalul social

 • Ordin 444/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 444/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile cu modificări semnificative de capacitate și pentru instalațiile care își încetează parțial sau total funcționarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

 • Hotărâre 330/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2018 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum și aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfășurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "LEA 400 kv Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în stația 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba"

 • Decret 418/2018, Președintele României

  Decretul nr. 418/2018 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

 • Decret 417/2018, Președintele României

  Decretul nr. 417/2018 privind conferirea Ordinului Național Steaua României

 • Decret 416/2018, Președintele României

  Decretul nr. 416/2018 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

 • Decret 415/2018, Președintele României

  Decretul nr. 415/2018 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 90 din 17.05.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Mogoșani, Mogoșani, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze Balta "Draga 2", cu luciu de apă în suprafață de 183519 mp și teren neproductiv de 10000 mp, pentru amenajarea și practicarea pescuitului recreativ și sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Corabia, Corabia, județul Olt, urmează să concesioneze două suprafețe de teren de câte 60 mp

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mihăești, județul Vâlcea, urmează să concesioneze un teren în suprafață totală de 4.550 mp din care intravilan 550 mp și extravilan 4.000 mp

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Comuna Vârșolț, Vârșolț, județul Sălaj, publică Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Arcuș, Arcuș, județul Covasna, atribuie contract de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul sport -Asociația sportivă Arucuș

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Oraș Săveni, Săveni, județul Botoșani, atribuie contract de finanțare nerambursabilă beneficiarului: Asociația Sportivă Unirea Săveni,proiectul "Echipa Orașului Tău"

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Zalău, Zalău, județul Sălaj, demarează procedura de selecție publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru programul: "Sportul pentru toți"

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, județul Argeș, demarează procedura de selecție publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru programul: "Promovarea sportului de performanță"

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Zalău, Zalău, județul Sălăj, face publică derularea etapei de selecție de proiecte/programe sportive, pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Poplaca, cu sediul în Poplaca, județul Sibiu, anunță a doua sesiune pentru acordarea de contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018, domeniile de interes: sport, cultură și culte

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Comuna Vârșolț, Vârșolț, județul Sălaj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile: cultură, sport, educație, social și culte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 17.05.2018 Deschide →

 • Decizie 3/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 3.1.1 lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dacă acestea se aplică la momentul constatării contravenției, în urma măsurării vitezei de către operatorul radar/instanța de judecată, în cursul soluționării plângerii contravenționale, ori se aplică doar la momentul verificării și omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală

 • Ordonanță de urgență 40/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 17.05.2018 Deschide →

 • Ordin 1459/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 3557/2053/1459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A.

 • Ordin 2053/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3557/2053/1459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A.

 • Ordin 3557/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3557/2053/1459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A.

 • Ordin 652/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 652/2018 privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluție perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluție perfuzabilă (5 g)

 • Ordin 43/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 43/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Hotărâre 336/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale

 • Hotărâre 329/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2018 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

 • Decret 409/2018, Președintele României

  Decretul nr. 409/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Lege 111/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decret 408/2018, Președintele României

  Decretul nr. 408/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

 • Lege 110/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

 • Decret 407/2018, Președintele României

  Decretul nr. 407/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 • Lege 109/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 • Decret 406/2018, Președintele României

  Decretul nr. 406/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

 • Lege 108/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2018 pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 17.05.2018 Deschide →

 • Ordin 3631/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3631/2018 privind aprobarea componenței Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a componenței Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar

 • Ordin 3503/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3503/2018 privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic

 • Ordin 563/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 563/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România

 • Hotărâre 328/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2018 privind transmiterea unui imobil aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui

 • Hotărâre 282/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 26/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 26/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 61/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 17.05.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 89 din 16.05.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Poplaca, cu sediul în Poplaca, județul Sibiu, aduce la cunoștință publică atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul primei sesiuni de selecție a proiectelor, încheiat în data de 07.05.2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Constanța, publică anunț de participare la procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniile: cultural - Centenarul Marii Uniri a Principatelor 1918 la Constanța, cultural (altele), sportiv și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Târnăveni, Târnăveni, județul Mureș, publică anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, Sesiunea I - 2018, domeniile de interes: sport, cultură/educație/știință, asistență socială

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șimian, județul Mehedinți, anunță începerea depunerii propunerilor de proiect pe anul 2018, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, domeniile de interes: culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Reci, județul Covasna, anunță începerea depunerii propunerilor de proiecte pe anul 2018, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, domeniile de interes: cultural-educațional, sport și tineret, culte

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Vicovu de Jos, județul Suceava, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul de execuție financiară 2018, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Praid, județul Harghita, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general

se încarcă...