Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 17.07.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 17.07.2019 Deschide →

 • Decizie 14/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2019 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală

 • Hotărâre 454/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 17.07.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 117 din 16.07.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 16.07.2019 Deschide →

 • Raport din 16.07.2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale candidat independent Simion George-Nicolae

 • Procedură din 12.07.2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, din 12.07.2019

 • Ordin 1984/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale

 • Decizie 124/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 124/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 16.07.2019 Deschide →

 • Raport din 16.07.2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Blocul Unității Naționale, din 16.07.2019

 • Decizie 280/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 280/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decizie 145/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2019 pentru eliberarea domnului Szep Robert, la cerere, din funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Decizie 144/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Emil Niță din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

 • Decizie 143/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Diana Severin din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

 • Regulament din 10.07.2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Regulamentul privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi, din 10.07.2019

 • Ordin 160/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 160/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi

 • Ordin 1049/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1049/2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

 • Ordin 705/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 705/2019 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Ordin 703/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 703/2019 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 16.07.2019 Deschide →

 • Hotărâre 476/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • Ordin 2088/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 2088/2019 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021

 • Decizie 393/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 393/2019 cu privire la admiterea obiecțiilor de neconstituționalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate

 • Ordin 4294/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4294/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 • Ordin 425/2019, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 425/2019 pentru aprobarea metodei de informare privind punctele de realimentare și de reîncărcare cu combustibili alternativi de pe teritoriul României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 16.07.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 din 16.07.2019 Deschide →

 • Raport din 16.07.2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Partidul Socialist Român, din 16.07.2019

 • Raport din 16.07.2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Partidul Pro România, din 16.07.2019

 • Raport din 16.07.2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Partidul Social Democrat - P.S.D., din 16.07.2019

 • Ordin 2097/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri

 • Hotărâre 491/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spital Orășenesc Segarcea, județul Dolj"

 • Hotărâre 490/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2019 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții de interes național "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2", și actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 266/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 266/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 177/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 177/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei "din activități autorizate potrivit legii" din cuprinsul art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 116 din 15.07.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 15.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, București, sectorul 1, publică Lista asociațiilor și fundațiilor cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul de stat, în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație - Comuna Măldărești, Măldărești, județul Vâlcea, urmează să închirieze două spații: unul în suprafață de 67,8 mp și al doilea în suprafață de 68,45 mp, ambele situate în dispensarul medical uman Măldărești

 • Achiziție publică de servicii din 15.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Suceava, Suceava, județul Suceava, publică Lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2019

se încarcă...