Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 77 din 26.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 26.04.2018 Deschide →

 • Hotărâre 259/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 257/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanța - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 256/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 255/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 254/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Decizie 3/2018, Camera Deputaților

  Decizia nr. 3/2018 privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților

 • Hotărâre 54/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) - COM (2017) 794 final

 • Hotărâre 53/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226 - COM (2017) 793 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 26.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 26.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26.04.2018 Deschide →

 • Act din 26.04.2018, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anii 2015, 2016 și 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgari Part, din 26.04.2018

 • Act din 26.04.2018, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România și filialele sale, din 26.04.2018

 • Ordin 88/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 88/2018 pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Decret 355/2018, Președintele României

  Decretul nr. 355/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Lege 96/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 76 din 25.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 25.04.2018 Deschide →

 • Hotărâre 260/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județele Teleorman și Vrancea

 • Hotărâre 258/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 253/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către domnul Folea Adrian-Laurențiu

 • Hotărâre 252/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

 • Hotărâre 251/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Stoian Gabriel

 • Hotărâre 250/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către domnul Goga Lucian

 • Hotărâre 246/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 • Hotărâre 245/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Bacău, Neamț, Botoșani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanța, Mureș, Dâmbovița, Brașov, Sibiu, Alba și municipiul București

 • Hotărâre 244/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărâre 231/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 25.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 bis din 25.04.2018 Deschide →

 • Anexă din 13.04.2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Anexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 405/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019, din 13.04.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 25.04.2018 Deschide →

se încarcă...