Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 23.08.2019 Deschide →

 • Regulament din 08.08.2019, Guvernul României

  Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive și accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condițiile de acordare și personalul vamal care beneficiază de uniformă, din 08.08.2019

 • Hotărâre 572/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive și accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condițiile de acordare și personalul vamal care beneficiază de uniformă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 23.08.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 141 din 22.08.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 22.08.2019 Deschide →

 • Ordin 4535/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4535/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Puky" din municipiul Târgu Mureș

 • Ordin 4385/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4385/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "științe ale naturii" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național "Mihai Eminescu" din municipiul București

 • Ordin 2254/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2254/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării

 • Ordin 1155/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1155/2019 pentru delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competențelor de aplicare a dispozițiilor de salvgardare și flexibilitate prevăzute de art. 70 și 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului

 • Ordonanță 18/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

 • Ordonanță 17/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii

 • Ordonanță 16/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. 16/2019 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională

 • Ordonanță 19/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 693 din 22.08.2019 Deschide →

 • Ordin 4396/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4396/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Licurici" din municipiul București

 • Hotărâre 605/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem național de management privind dizabilitatea - SNMD"

 • Hotărâre 600/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 590/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2019 pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Folosința terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări climatice

 • Ordonanță 15/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 140 din 21.08.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 21.08.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 21.08.2019 Deschide →

 • Ordin 179/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 179/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale

 • Procedură din 31.07.2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Procedura de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora, potrivit prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, din 31.07.2019

 • Procedură din 31.07.2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Procedura de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, din 31.07.2019

 • Ordin 2643/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 208/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2019 pentru numirea domnului Dănuț Alexandru Potor în funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizie 207/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2019 privind numirea domnului Liviu Vasilescu în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române

 • Decizie 206/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Mădălina Popovici a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului

 • Decizie 205/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Mocanu din funcția de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 21.08.2019 Deschide →

 • Ordin 178/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 178/2019 privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice

 • Ordin 4577/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4577/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 28 martie-7 iunie 2019

 • Ordin 79/2019, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

 • Hotărâre 597/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2019 privind înscrierea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale a bunului imobil "Casa Gănescu", pentru stabilirea sediului Muzeului Național "Constantin Brâncuși"

 • Hotărâre 587/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului

 • Hotărâre 586/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21.08.2019 Deschide →

se încarcă...