Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 97 din 18.06.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Bicaz Chei, Bicaz Chei, județul Neamț, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Agrij, județul Sălaj, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Simeria, Simeria, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: educație, social, soport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 18.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea, mun. Focșani, județul Vrancea, organizează în data de 18.07.2019, concurs de proiecte "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 18.06.2019 Deschide →

 • Sentință civilă 2682/2016, Curtea de Apel București

  Sentința civilă nr. 2.682/2016 privind soluționarea acțiunii promovate de reclamantul Vasilescu Adrian în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, având ca obiect "anulare act administrativ"

 • Hotărâre 394/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2019 privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale

 • Hotărâre 383/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2"

 • Hotărâre 381/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordonanță de urgență 42/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 18.06.2019 Deschide →

 • Circulară 11/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 11/2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2019

 • Ordin 1809/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

 • Ordin 2287/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

 • Ordin 203/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

 • Hotărâre 388/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2019 privind aprobarea desființării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, județul Cluj

 • Hotărâre 387/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)", județul Bihor

 • Hotărâre 385/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2019 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

 • Hotărâre 384/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului București prin construcția sectorului cuprins între DN 7 și DN 1 A"

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 96 din 14.06.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 13.06.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU - S.A., Giurgiu, județul Giurgiu, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Marghita, Marghita, județul Bihor, lansează sesiunea a II-a de selecție de proiecte care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2019, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Limanu, cu sediul în localitatea Limanu, anunță demararea procedurii de selecție a proiectelor pentru finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activități culturale, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Slimnic, Slimnic, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: sport și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comuna Corbeanca, Corbeanca, județul Ilfov, face cunoscut Programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul local, domeniile de interes: sport și culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 14.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 14.06.2019 Deschide →

 • Hotărâre 361/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2019 privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2", precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

 • Hotărâre 357/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15" și "Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15", precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău", precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013

 • Decret 514/2019, Președintele României

  Decretul nr. 514/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 14.06.2019 Deschide →

 • Ordin 924/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 924/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250

 • Ordin 918/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 918/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 • Decizie 129/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2019 pentru numirea domnului Cezar Caleap în funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizie 128/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2019 pentru eliberarea domnului Octav-Dan Paxino din funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizie 127/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2019 privind numirea domnului Iulian Octavian Stana în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizie 126/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2019 privind eliberarea domnului Laurențiu Adrian Neculaescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizie 125/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2019 pentru numirea domnului Marius Dumitrașcu în funcția secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 124/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2019 pentru eliberarea domnului Iulian Robert Tudorache din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 123/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2019 pentru numirea domnului Cătălin Țibuleac în funcția de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

 • Decizie 122/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2019 pentru revocarea domnului Mălin-Matei Mușetescu din funcția de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

 • Decizie 121/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2019 privind numirea prin mobilitate a domnului Bangu Corvin-Laurențiu în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărâre 380/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIȚA - S.A. ȘTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 376/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2019 privind aplicarea mobilității pentru domnul Bangu Corvin-Laurențiu din funcția publică de subprefect al județului Tulcea în funcția publică de inspector guvernamental

 • Decizie 252/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 252/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Decizie 856/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 856/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite

Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 14.06.2019 Deschide →

 • Ordin 338/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 338/2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind restituirea garanțiilor depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotărâre 404/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

 • Hotărâre 393/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanța - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 392/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București - Spații de educație și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7"

 • Hotărâre 391/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului

 • Hotărâre 386/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București", lucrare de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 382/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizie 773/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 773/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 14.06.2019 Deschide →

 • Ordin 1881/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1881/2019 privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul inițiativei "DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate" prin Programul operațional regional 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 14.06.2019 Deschide →

se încarcă...