Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 29 din 22.02.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 22.02.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 28 din 21.02.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 142 din 21.02.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 21.02.2019 Deschide →

 • Ordin 17/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, și pentru modificarea articolului 25 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019

 • Metodologie din 18.02.2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, din 18.02.2019

 • Ordin 3181/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3181/2019 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 21.02.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 21.02.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 21.02.2019 Deschide →

 • Ordin 99/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 99/2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019

 • Hotărâre 79/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2019 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității de Supraveghere Financiară

 • Hotărâre 78/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2019 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni

 • Hotărâre 77/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

 • Hotărâre 76/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 • Hotărâre 75/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2019 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu" București, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite

 • Decizie 697/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 697/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decret 117/2019, Președintele României

  Decretul nr. 117/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 27 din 20.02.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 20.02.2019 Deschide →

 • Decizie 554/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 554/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie 36/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2019 privind reluarea activității domnului Ion Anghel în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor

 • Ordonanță de urgență 8/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

 • Ordonanță de urgență 7/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

se încarcă...