Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 25.09.2020 Deschide →

 • Ordin 3504/2020, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 3.504/C/2020 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 • Raport 18097/2020, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul nr. 18097/2020 în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - extras -

 • Ordin 2721/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2721/2020 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Ordin 281/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 281/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 25.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 25.09.2020 Deschide →

 • Decizie 14/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2020 privind sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Galați cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizeazăo problemă de drept

 • Metodologie din 31.08.2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, din 31.08.2020

 • Ordin 5460/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

 • Ordin 5619/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5619/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar

 • Ordin 5618/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5618/2020 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 24.09.2020 Deschide →

 • Decizie 19/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2020 privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 13.613/271/2018, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Hotărâre 101/2020, Senatul României

  Hotărârea nr. 101/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 24.09.2020 Deschide →

 • Ordin 5578/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativteritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional

 • Ordin 3488/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3488/2020 privind completarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016

 • Ordin 1432/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1432/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

 • Ordin 157/2020, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 157/2020 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinarăși pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportăși/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președinteluiAutorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 24.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 24.09.2020 Deschide →

 • Metodologie din 08.09.2020, Ministerul Justiției - MJ

  Metodologia de organizare și desfășurare a pregătirii profesionale a polițiștilor de penitenciare, precum și criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, din 08.09.2020

 • Ordin 3513/2020, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 3513/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a pregătirii profesionale a polițiștilor de penitenciare, precum și a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia

 • Regulament 9/2020, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare și facilitățile de creditare acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

 • Decizie 399/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 399/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 24.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23.09.2020 Deschide →

se încarcă...