Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 198 din 23.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 23.10.2017 Deschide →

 • Hotărâre 773/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și trecerea unor construcții de pe raza teritorială a județului Buzău, aflate în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

 • Acord din 08.09.2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Acordul între Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor din 08.09.2017

 • Hotărâre 765/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2017 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la București la 8 septembrie 2017

 • Decizie 562/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 562/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 23.10.2017 Deschide →

 • Ordin 321/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 321/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni

 • Ordin 1295/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1295/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

 • Hotărâre 763/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2017 pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 • Decizie 656/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 656/2017 privind eliberarea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 197 din 20.10.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vulpeni, Vulpeni, județul Olt - anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Local Comuna Frumușica, Frumușica, județul Botoșani - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 459 mp

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, județul Maramureș - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 15.000 mp, aparținând domeniului public al Comunei Săcălășeni, parte din bunul în suprafață de 807.978 mp

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, județul Maramureș - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 50.000 mp, aparținând domeniului public al Comunei Săcălășeni, parte din imobilul în suprafață de 807.978 mp

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, județul Maramureș - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 54.911 mp, aparținând domeniului public al Comunei Săcălășeni, parte din bunul în suprafață de 807.978 mp

 • Achiziție publică de servicii din 20.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - face cunoscută intenția de organizare a selecției publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile social, cultură și educațieși sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 20.10.2017 Deschide →

 • Decizie 588/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 588/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Act din 11.10.2017, Guvernul României

  Actul constitutiv al Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A.

 • Ordonanță de urgență 76/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare

 • Hotărâre 108/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 108/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final

 • Hotărâre 107/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 107/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017) 344

 • Decizie 17/2017, Senatul României

  Decizia nr. 17/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 20.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 20.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 20.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 19.10.2017 Deschide →

 • Rectificare din 19.10.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017, din 19.10.2017

 • Circulară 19/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 19/2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

 • Circulară 18/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 18/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

 • Metodologie din 06.10.2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017

 • Ordin 1339/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I

 • Ordin 325/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 325/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură

 • Hotărâre 770/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2017 privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control

 • Hotărâre 84/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 84/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

 • Ordin 2950/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2950/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă

 • Ordin 2949/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2949/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale

se încarcă...