Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 19.10.2017 Deschide →

 • Ordin 6398/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6398/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort"

 • Hotărâre 753/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024

 • Decret 949/2017, Președintele României

  Decretul nr. 949/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forțelor Întrunite "General Ioan Emanoil Florescu"

 • Decret 940/2017, Președintele României

  Decretul nr. 940/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012

 • Protocol din 01.12.2016, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012, din 01.12.2016

 • Lege 202/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2017 pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 19.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 19.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 19.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 din 18.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 18.10.2017 Deschide →

 • Ordin 1372/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1372/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014

 • Hotărâre 766/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 • Hotărâre 87/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 87/2017 privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanțe publice locale

 • Hotărâre 86/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 86/2017 privind numirea președintelui, a unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărâre 85/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 85/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații

 • Hotărâre 83/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 83/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărâre 82/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 82/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 • Hotărâre 81/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 81/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și aprobarea componenței nominale a acesteia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 18.10.2017 Deschide →

 • Decizie 520/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 520/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și ale art. 304 alin. (1) și alin. (2) din Codul penal

 • Decizie 435/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 435/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Decizie 654/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 654/2017 privind numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 18.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 18.10.2017 Deschide →

 • Rectificare din 18.10.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.687/2017, din 18.10.2017

 • Ordin 95/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 95/2017 privind modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

 • Ordin 94/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 94/2017 pentru modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

 • Ordin 2773/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2773/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Normă din 17.10.2017, Ministerul Justiției - MJ

  Normele minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate din 17.10.2017

 • Ordin 2772/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2772/2017 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate

 • Ordin 2655/2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2655/2017 pentru acreditarea Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești din Ștefănești, județul Argeș

 • Ordin 1496/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1496/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

 • Ordin 1293/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1293/2017 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică

 • Hotărâre 759/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2017 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 754/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014

 • Hotărâre 741/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 18.10.2017 Deschide →

 • Rectificare din 18.10.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017, din 18.10.2017

 • Decizie 1396/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1396/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății INTERFIDES INTERNATIONAL - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 • Decizie 653/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 653/2017 pentru numirea domnului Marian Chivu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Național de Statistică

 • Decizie 652/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 652/2017 privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

 • Hotărâre 758/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 396/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 396/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) și (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Decizie 151/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 151/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 • Decret 942/2017, Președintele României

  Decretul nr. 942/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României

 • Decret 941/2017, Președintele României

  Decretul nr. 941/2017 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

 • Decret 937/2017, Președintele României

  Decretul nr. 937/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României

se încarcă...