Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 44 din 25.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 25.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 25.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 25.03.2019 Deschide →

 • Hotărâre 146/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

 • Ordin 3694/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019

 • Decizie 863/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 863/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 22.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 22.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 43 din 21.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 222 din 21.03.2019 Deschide →

 • Normă din 14.02.2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Normele privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii și, în cazul obținerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, autorizarea și aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto și vizarea anuală a acesteia din 14.02.2019

 • Ordin 513/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 513/2019 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii și, în cazul obținerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, autorizarea și aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto și vizarea anuală a acesteia

 • Rectificare din 21.03.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.243/2010, din 21.03.2019

 • Decret 169/2019, Președintele României

  Decretul nr. 169/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Lege 54/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Decret 168/2019, Președintele României

  Decretul nr. 168/2019 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România

 • Lege 53/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România

 • Decret 167/2019, Președintele României

  Decretul nr. 167/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Lege 52/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2019 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Ordonanță de urgență 18/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21.03.2019 Deschide →

 • Ordin 1842/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1842/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

 • Ordin 1841/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1841/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

 • Ordin 1799/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1799/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordin 471/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

 • Ordin 462/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 462/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea taberelor sociale

 • Ordin 461/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 461/2019 privind aprobarea Metodologiei de acreditare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate în vederea organizării taberelor studențești și a proiectelor/taberelor proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului

 • Ordin 460/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 460/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor pentru copii, tineri și studenți cu handicap, împreună cu asistenții personali/asistenții personali profesioniști

 • Ordin 459/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 459/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"

 • Ordin 458/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 458/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri

 • Ordin 457/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 457/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor de odihnă pentru copii și tineri

 • Ordin 456/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 456/2019 pentru aprobarea Regulamentului de tabără privind desfășurarea taberelor pentru copii și tineri

 • Ordin 455/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 455/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

 • Procedură din 14.03.2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Procedura privind confirmarea existenței situației de boală la societățile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensației prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, din 14.03.2019

 • Ordin 341/2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Ordinul nr. 341/42/2019 pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenței situației de boală la societățile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensației prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 • Ordin 42/2019, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 341/42/2019 pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenței situației de boală la societățile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensației prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 • Decizie 589/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 589/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscalbugetare și modificarea unor acte normative, precum și ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

se încarcă...