Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21.03.2019 Deschide →

 • Ordin 1842/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1842/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

 • Ordin 1841/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1841/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

 • Ordin 1799/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1799/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordin 471/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

 • Ordin 462/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 462/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea taberelor sociale

 • Ordin 461/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 461/2019 privind aprobarea Metodologiei de acreditare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate în vederea organizării taberelor studențești și a proiectelor/taberelor proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului

 • Ordin 460/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 460/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor pentru copii, tineri și studenți cu handicap, împreună cu asistenții personali/asistenții personali profesioniști

 • Ordin 459/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 459/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"

 • Ordin 458/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 458/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri

 • Ordin 457/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 457/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor de odihnă pentru copii și tineri

 • Ordin 456/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 456/2019 pentru aprobarea Regulamentului de tabără privind desfășurarea taberelor pentru copii și tineri

 • Ordin 455/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 455/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

 • Procedură din 14.03.2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Procedura privind confirmarea existenței situației de boală la societățile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensației prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, din 14.03.2019

 • Ordin 341/2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Ordinul nr. 341/42/2019 pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenței situației de boală la societățile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensației prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 • Ordin 42/2019, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 341/42/2019 pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenței situației de boală la societățile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensației prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 • Decizie 589/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 589/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscalbugetare și modificarea unor acte normative, precum și ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 42 din 20.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 20.03.2019 Deschide →

 • Rectificare din 20.03.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Curții Constituționale nr. 707/2018, din 20.03.2019

 • Rectificare din 20.03.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia prim-ministrului nr. 670/2017, din 20.03.2019

 • Ordin 39/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 39/2019 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014

 • Hotărâre 159/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2018

 • Hotărâre 158/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

 • Hotărâre 145/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Dotarea blocului operator central din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București"

 • Hotărâre 144/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2019 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 143/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

 • Ordonanță de urgență 17/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 • Hotărâre 14/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 14/2019 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în perioada 2007-2018

 • Hotărâre 9/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 9/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

 • Decizie 3/2019, Senatul României

  Decizia nr. 3/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 21 martie 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 20.03.2019 Deschide →

 • Procedură din 25.02.2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-076, din 25.02.2019

 • Procedură din 25.02.2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor - NTLH-075, din 25.02.2019

 • Ordin 405/2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 405/2019 pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-075, precum și aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-076

 • Decizie 802/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 802/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "ori altor asemenea interese ale țării", cuprinsă în dispozițiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, și a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 20.03.2019 Deschide →

 • Decizie 4/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 41.901/3/2016, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Decizie 76/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 76/2019 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 41 din 19.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 19.03.2019 Deschide →

 • Ordin 274/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 383/274/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 383/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 383/274/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Decizie 16/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 16/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 1.551/2000 pentru exploatarea cărbunelui brun în perimetrul Lighidia, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială BIHARIA MINERALE - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2008

 • Decizie 64/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2019 privind acordarea calității de consilier onorific al viceprim-ministrului Viorel Ștefan domnului Cristian-Gabriel Winzer

 • Decizie 63/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Lucian Ioniță din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Sănătății

 • Decizie 62/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2019 privind numirea domnului Mihai Alexandru Gherghe în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 61/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2019 privind eliberarea domnului Răzvan Ștefan Rab din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • Decret 166/2019, Președintele României

  Decretul nr. 166/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

 • Protocol din 06.02.2019, Act Internațional

  Protocolul de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, din 06.02.2019

 • Lege 51/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 bis din 19.03.2019 Deschide →

 • Anexă din 20.02.2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat, din 20.02.2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 19.03.2019 Deschide →

 • Hotărâre 131/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2019 privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 76/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 76/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 4.343/180/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Ordin 3238/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3238/2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.062/2017

 • Ordin 1017/2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat

 • Decizie 739/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 739/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 19.03.2019 Deschide →

 • Ordin 111/2019, Agenția Națională Antidoping - ANAD

  Ordinul nr. 111/2019 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping

 • Act din 19.03.2019, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România, din 19.03.2019

 • Ordin 788/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 788/2019 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale Vulcana-Băi din județul Dâmbovița

 • Circulară 4/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 4/2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2019

 • Circulară 3/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 3/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur și a unei monede din alamă, pentru colecționare, dedicate împlinirii a 550 de ani de la sfințirea bisericii Mănăstirii Putna

 • Ordin 316/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 316/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

se încarcă...