Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 din 12.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1000 din 12.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 999 din 12.12.2019 Deschide →

 • Ordin 1120/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1120/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 218/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T G ) și de extragere a energiei electrice din rețea (T L ), a tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 218 din 11.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 din 11.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 997 din 11.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 996 din 11.12.2019 Deschide →

 • Hotărâre 911/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Botoșani, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

 • Hotărâre 910/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Alba Iulia, județul Alba

 • Hotărâre 847/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2019 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău

 • Hotărâre 844/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"

 • Hotărâre 71/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 71/2019 privind bugetul Senatului României pe anul 2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 995 bis din 11.12.2019 Deschide →

 • Anexă din 04.12.2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Anexele nr. 1-18 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.122/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările desănătate, din 04.12.2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 995 din 11.12.2019 Deschide →

 • Rectificare din 11.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 556/2000, din 11.12.2019

 • Rectificare din 11.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 555/2000, din 11.12.2019

 • Hotărâre 849/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2019 privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

 • Hotărâre 848/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"

 • Hotărâre 846/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2019 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

 • Hotărâre 843/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2019 pentru completarea anexei la Legea nr. 162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile românești

 • Hotărâre 841/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire Bacău"

 • Ordin 1122/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1122/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 994 din 11.12.2019 Deschide →

 • Decizie 503/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 503/2019 pentru numirea domnului Mihail Veștea în funcția de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 502/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 502/2019 privind numirea domnului Nelu Tătaru în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății

 • Hotărâre 909/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Macrea Rareș

 • Hotărâre 908/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Oneț Liliana

 • Hotărâre 907/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Gologan Mircea

 • Hotărâre 906/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către domnul Franțescu Daniel-Cristian

 • Hotărâre 905/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Oprea Nelu-Ionel

 • Hotărâre 904/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către doamna Boliacu Silvia

 • Hotărâre 903/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Blanaru Constantin-Adrian

 • Hotărâre 902/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Moțan Gogu

 • Hotărâre 901/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Gorj de către domnul Arjoca Sorin-Gabriel

 • Hotărâre 900/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către domnul Șovăilă Cristian-Marian

 • Hotărâre 899/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Lozneanu Daniela-Petronela

 • Hotărâre 898/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Ceclan Oprea-Ciprian

 • Hotărâre 897/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cotîrleț Paul-Claudiu

 • Hotărâre 896/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe

 • Hotărâre 895/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către domnul Berbece Gheorghiță

 • Hotărâre 894/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Gologan Mircea

 • Hotărâre 893/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu

 • Hotărâre 892/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către domnul Lazăr George

 • Hotărâre 891/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Iași de către domnul Grigoraș Marian

 • Hotărâre 890/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică

 • Hotărâre 889/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către doamna Matei Aneta

 • Hotărâre 888/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către domnul Avrămescu Gabriel-Ioan

 • Hotărâre 887/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Botoșani de către domnul Colbu Valentin-Alexandru

 • Hotărâre 886/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Dolha Nechita-Stelian

 • Hotărâre 885/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Miroșeanu Liviu Alexandru

 • Hotărâre 70/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

se încarcă...