Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 14.08.2018 Deschide →

 • Contract 361/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor pe perioada 2018-2020, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 361 din data de 12.07.2018

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 146 din 14.08.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 10.08.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Comunei Vârtop, Vârtop, județul Dolj, anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în data de 31.07.2018, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, București, atribuie finanțări nerambursabile pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, face cunoscută intenția de organizare a selecției publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: social/cultură/educație și sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șimonești, Șimonești, județul Harghita, acceptă ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități din domeniul sport, sesiunea a III-a 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 14.08.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 14.08.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 14.08.2018 Deschide →

 • Ordin 2591/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2591/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalității de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalți funcționari publici, funcționari publici și personal contractual în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților aflate în subordinea acesteia

 • Hotărâre 573/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2018 privind aprobarea stemei comunei Pianu, județul Alba

 • Hotărâre 550/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2018 privind aprobarea stemei comunei Romanu, județul Brăila

 • Hotărâre 544/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Săcuieu, județul Cluj

 • Hotărâre 543/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2018 privind aprobarea stemei comunei Ideciu de Jos, județul Mureș

 • Hotărâre 534/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2018 privind aprobarea stemei comunei Cășeiu, județul Cluj

 • Hotărâre 510/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2018 privind aprobarea stemei comunei Lisa, județul Brașov

 • Decizie 229/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 229/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 14.08.2018 Deschide →

 • Metodologie din 26.07.2018, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Metodologia privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuților din România din 26.07.2018

 • Hotărâre 29/2018, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 29/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuților din România

 • Ordin 2628/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2628/2018 privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Ordin 813/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1259/813/2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii și zone

 • Ordin 1259/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1259/813/2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii și zone

 • Decret 734/2018, Președintele României

  Decretul nr. 734/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Lege 233/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 13.08.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 13.08.2018 Deschide →

 • Regulament 1403/2018, Ordinul Arhitecților din România - OAR

  Regulamentul nr. 1403/2018 de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România

 • Ordin 1001/2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1001/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă proiectului "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România" din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Secțiunea 3 - Sectorul privat, Aria de concentrare 7: Dezvoltarea sectorului privat și promovarea exportului IMM-urilor și/sau promovarea standardelor

 • Hotărâre 594/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2018 privind aprobarea Strategiei naționale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025

Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 13.08.2018 Deschide →

 • Ordin 254/2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Ordinul nr. 254/2018 pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și a modelului acordului de integrare în muncă

 • Ordin 156/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 156/2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordin 87/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 87/2018 privind desfășurarea activității de achiziții publice pentru necesitățile structurilor finanțate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite

 • Hotărâre 602/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sală de sport competițională de nivel internațional, Bază sportivă Turda", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.

 • Hotărâre 601/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău, instituție publică din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale

 • Hotărâre 600/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

 • Decizie 366/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 366/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 13.08.2018 Deschide →

 • Ordin 786/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 786/2018 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de faună sălbatică

 • Decizie 384/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 384/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederile art. I pct. 2, pct. 3 fraza întâi teza întâi, pct. 4, pct. 9 fraza întâi teza întâi și pct. 10, precum și ale art. II pct. 1, pct. 3, pct. 5-10 și pct. 13 din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 • Decret 738/2018, Președintele României

  Decretul nr. 738/2018 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro

 • Decret 737/2018, Președintele României

  Decretul nr. 737/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018

 • Decret 736/2018, Președintele României

  Decretul nr. 736/2018 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956

 • Decizie 14/2018, Senatul României

  Decizia nr. 14/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 august 2018

se încarcă...