Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 96 din 25.05.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, județul Vâlcea, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Zalău, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în exercițiul bugetar 2018, domeniul de interes: cultură

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Carastelec, județul Sălaj, primește oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Constanța, Constanța, județul Constanța, publică anunț de participare la reluarea procedurii de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării proiectelor nonprofit de interes general "Festivalul Mamaia Copiilor" și "Filme în Aer Liber"

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, județul Suceava, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2018, domeniile de interes: cultură și sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 25.05.2018 Deschide →

 • Hotărâre 354/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 25.05.2018 Deschide →

 • Decizie 8/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 47.842/3/2015**, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Ordin 288/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 288/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Hopârta din județul Alba

 • Hotărâre 355/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic "CNIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

 • Decret 422/2018, Președintele României

  Decretul nr. 422/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate

 • Lege 117/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 95 din 24.05.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 24.05.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 24.05.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 94 din 23.05.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 23.05.2018 Deschide →

se încarcă...