Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 51 din 19.03.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Județul Brașov, Brașov, județul Brașov, organizează selecție publică de proiecte pe anul 2018 în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul social

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, acordă în anul 2018 finanțări nerambursabile din bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: sport, cultură și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Aiud, județul Alba, anunță selecție publică de proiecte în vederea finanțărilor nerambursabile a unor activități din domeniile: culte religioase și sportive, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Sângeorgiu de Mureș, Comuna Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, publică Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Săcălășeni, Săcălășeni, județul Maramureș, publică Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pe anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: sport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Dofteana, Dofteana, județul Bacău, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofitdin domeniile: sport și cultură, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Racu, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofitdin domeniile cultural și tineret, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șimand, Șimand, județul Arad, acordă finanțări nerambursabile, pe bază de selecție pentru proiecte ale O.N.G.-urilor locale din domeniul sport și cultură pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Galda de Jos, Galda de Jos, județul Alba, publică Programul anual al finanțărilor nerambursabile din domeniul cultură, aferent anului 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 19.03.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 19.03.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 19.03.2018 Deschide →

 • Hotărâre 105/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2018 privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărâre 103/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 103/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Sterea Rada

 • Hotărâre 102/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 102/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către doamna Soroceanu Daniela

 • Hotărâre 101/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 101/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către domnul Țiripa Marius-Aurelian

 • Hotărâre 100/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către domnul Panaite Vasile

 • Hotărâre 98/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sală Polivalentă 2.500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timișoara"

 • Hotărâre 90/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localității Șoimuș din județul Hunedoara

 • Ordonanță de urgență 16/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Curtea de Apel București, înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție cu nr. 3.094/1/2017, vizând "calificarea și competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 19.03.2018 Deschide →

 • Ordin 2/2018, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 2/2018 pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României

 • Normă 2/2018, Banca Națională a României - BNR

  Norma nr. 2/2018 pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat și a Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

 • Normă 1/2018, Banca Națională a României - BNR

  Norma nr. 1/2018 pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operațiunilor de piață monetară efectuate de către Banca Națională a României prin intermediul licitației și facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili

 • Procedură din 08.03.2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală din 08.03.2018

 • Ordin 627/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală

 • Ordin 164/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 164/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Olt

 • Ordin 161/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 161/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Alexandria din județul Teleorman

 • Ordin 41/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 19.03.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 50 din 16.03.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Nucet, orașul Nucet, județul Bihor, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 20 mp, situat în intravilanul orașului Nucet

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Ocna de Fier, județul Caraș-Severin, urmează să concesioneze o suprafață de 6.881,22 mp teren, din suprafața totală de 7.410 mp teren, în vederea amplasării unei instalații de concasare și măcinare calcar marmorean, în vederea obținerii de sorturi utilizabile în diferite domenii precum și amenajarea a două depozite de piatră brută și concasată

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - UAT Județul Brașov, județul Brașov, anunță lansarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă de la bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2018 - Sportul pentru toți

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Tăuții Magherăuș, Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, acordă finanțări nerambursabile pe anul 2018, pentru domeniile sport, tineret și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Timișoara, Timișoara, județul Timiș, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele de sport pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Livezile, Livezile, județul Alba, acceptă ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Bretea Română, Bretea Română, județul Hunedoara, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2018, pentru domeniile: sport, cultură, social și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural Județean Arad, Arad, județul Arad, lansează invitația de participare la Sesiunea I 2018, licitația publică de proiecte pentru activități nonprofit de interes general

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local Sânzieni, comuna Sânzieni, județul Covasna, anunță concurs de proiecte pentru activități culturale, de sport și tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - UAT Județul Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță lansarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă de la bugetul propriu a proiectelor sportive pe anul 2018, Sportul de performanță

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Zetea, Zetea, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, culte, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul propriu, pentru activități nonprofit din domeniul sport, aferent anului 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, culte și social, aferent anului 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Bacău, Bacău, județul Bacău, publică Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activitățile nonprofit Tineret și Social aferente anului 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Plosca, Plosca, județul Teleorman, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2018, pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București, publică Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local Caransebeș, Caransebeș, județul Caraș-Severin, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, social, educație, protecția mediului și sport, pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 16.03.2018 Deschide →

 • Hotărâre 99/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018

 • Decizie 844/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 844/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) și art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 16.03.2018 Deschide →

 • Hotărâre 92/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08

 • Ordin 286/2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 286/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 235/2008

 • Ordin 212/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 212/2018 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru specia Huso huso

 • Ordin 201/2018, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 201/2018 pentru modificarea Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2018

 • Ordin 190/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 190/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, județul Ialomița

 • Ordin 189/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 189/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Ciocani și Perieni din județul Vaslui

Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 16.03.2018 Deschide →

se încarcă...