Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 21.09.2018 Deschide →

 • Hotărâre 447/2018, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 447/2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

 • Ordin 607/2018, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 607/3026/2017/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) "PERLA COSTINEȘTIULUI" - S.A.

 • Ordin 3026/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 607/3026/2017/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) "PERLA COSTINEȘTIULUI" - S.A.

 • Ordin 2017/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 607/3026/2017/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) "PERLA COSTINEȘTIULUI" - S.A.

 • Hotărâre 747/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2018 pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 • Hotărâre 746/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către domnul Dușa Mircea

 • Hotărâre 745/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Accoium Mustafa Levent

 • Decret 806/2018, Președintele României

  Decretul nr. 806/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 • Decret 805/2018, Președintele României

  Decretul nr. 805/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 • Hotărâre 56/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 56/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari - COM (2018)271

 • Hotărâre 55/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 55/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii - COM (2018)268

 • Hotărâre 54/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 54/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

 • Hotărâre 53/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 53/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți - Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320

 • Hotărâre 52/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 52/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela viitorul - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306

 • Hotărâre 51/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 51/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Inteligența artificială pentru Europa - COM (2018)237

 • Hotărâre 110/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 110/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 21.09.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 21.09.2018 Deschide →

 • Normă metodologică din 18.09.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Normele metodologice de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 28 alin. (6)-(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, din 18.09.2018

 • Normă metodologică din 18.09.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăților restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinațiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, din 18.09.2018

 • Normă metodologică din 18.09.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăților restante ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local pe destinațiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, din 18.09.2018

 • Ordin 3124/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3124/2018 de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 167 din 20.09.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 20.09.2018 Deschide →

 • Ordin 4837/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4837/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018

 • Ordin 1453/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1453/2018 pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României RACR-ZSAC, ediția 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

 • Decizie 262/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Hotărâre 735/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale

 • Decizie 440/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 440/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 20.09.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 20.09.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 20.09.2018 Deschide →

 • Hotărâre 737/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2018 pentru modificarea secțiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

 • Hotărâre 736/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2018 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor

 • Hotărâre 734/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 13 iunie 2018 și la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007

 • Amendament din 13.06.2018, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 13 iunie 2018 și la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007

 • Hotărâre 729/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

 • Decizie 210/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 210/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 și art. 5 alin. (1) și (4)-(6) raportate la cele ale art. 25, art. 42 alin. (3) și (5), art. 84 alin. (1) și anexa nr. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

 • Ordonanță de urgență 85/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice

 • Hotărâre 109/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 109/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 166 din 19.09.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.09.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Cordun, Cordun, județul Neamț, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 3.325 mp, amplasat în extravilanul satului Cordun

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Mădăras, Mădăras, județul Bihor, anunță beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă, contracte atribuite pe anul 2018 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, localitatea Brăila, județul Brăila, anunță beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă, contracte atribuite pe anul 2018 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Oraș Pecica, Pecica, județul Arad, anunță proiectele câștigătoare din sesiunea a doua de selecție, domeniile: culte, educație-tineret-mediu-cultură și sport, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, Oradea, județul Bihor, organizează în perioada 20.09-24.10.2018 a doua sesiune de finanțare a Concursului local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2018, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 19.09.2018 Deschide →

se încarcă...