Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 197 din 12.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 12.11.2019 Deschide →

 • Decret 807/2019, Președintele României

  Decretul nr. 807/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer

 • Decret 806/2019, Președintele României

  Decretul nr. 806/2019 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

 • Decret 810/2019, Președintele României

  Decretul nr. 810/2019 privind promulgarea Legii pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor

 • Lege 213/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2019 pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor

 • Decret 809/2019, Președintele României

  Decretul nr. 809/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

 • Lege 212/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

 • Decret 808/2019, Președintele României

  Decretul nr. 808/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Lege 211/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 911 din 12.11.2019 Deschide →

 • Metodologie din 04.11.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare, cu deficiențe vizuale, din 04.11.2019

 • Ordin 1679/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1679/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare, cu deficiențe vizuale

 • Ordin 760/2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

  Ordinul nr. 760/2019 privind obligația operatorilor economici de a afișa pe ușa de acces sau la intrarea în locația unde își desfășoară activitatea/punctul de lucru placheta cu măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

 • Decizie 463/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 463/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații" din art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 din 11.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 11.11.2019 Deschide →

 • Ordin 202/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 202/2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, și pentru abrogarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2013

 • Decizie 379/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2019 privind eliberarea domnului Ciprian-Adrian Florescu din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 378/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2019 privind eliberarea doamnei Oana-Elena Pintilei din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 377/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2019 privind eliberarea domnului Adrian Mlădinoiu din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 376/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 376/2019 pentru eliberarea domnului Ionel-Florian Lixandru, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale

 • Decizie 594/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 594/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

 • Decret 801/2019, Președintele României

  Decretul nr. 801/2019 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

 • Lege 206/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

 • Decret 800/2019, Președintele României

  Decretul nr. 800/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 205/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11.11.2019 Deschide →

 • Rectificare din 11.11.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului justiției nr. 3.431/C/2019, din 11.11.2019

 • Rectificare din 11.11.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 698/2019, din 11.11.2019

 • Rectificare din 11.11.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 427/2019, din 11.11.2019

 • Decizie 39/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 39/2019 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Iași - Secția a II-a civilă - contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 33.478/245/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Decizie 658/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 658/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.200 pct. 4 din Codul civil din 1864

 • Decizie 261/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 261/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 14 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 11.11.2019 Deschide →

 • Circulară 22/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 22/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 70 de ani de la stabilirea relațiilor politico-diplomatice între România și Republica Populară Chineză

 • Ordin 8/2019, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancare

 • Ordin 988/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 988/2019 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 986/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1701/986/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 1701/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1701/986/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Decizie 538/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 538/2019 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu

 • Decizie 479/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 479/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (1) din Codul penal

 • Decret 803/2019, Președintele României

  Decretul nr. 803/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative

 • Lege 208/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative

 • Decret 802/2019, Președintele României

  Decretul nr. 802/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

 • Lege 207/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 195 din 08.11.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de vânzare - U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de vânzare

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de vânzare - Orașul Dumbrăveni, Dumbrăveni, județul Sibiu, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de vânzare

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Ostrov, Ostrov, județul Constanța, urmează să vândă un teren în suprafață de 3523 mp, situat în localitatea Ostrov, teren intravilan, care aparține domeniului privat al Comunei Ostrov

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, urmează să vândă un teren în suprafață de 30.435 mp, situat în Calea Sântandrei, în vederea realizării de investiții, respectiv construcții pentru activități economice cu caracter terțiar

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - U.A.T. Municipiul Blaj, Blaj, județul jud. Alba, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Popești, sat Meieni, Popești, județul Vâlcea, urmează să închirieze un spațiu în suprafață totală de 18,95 mp, situat în incinta Dispensarului Medical Popești, în vederea desfășurării de activități de stomatologie

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, județul Suceava, urmează să închirieze o suprafață totală de 23.536 mp teren, împreună cu 10 construcții în suprafață totală de 2.902 mp

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local Hârseni, comuna Hârseni, județul Brașov, urmează să închirieze: construcție în suprafață de 54,40 mp, situată în incinta imobilului Cămin Cultural din localitatea Sebeș

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, urmează să închirieze două spații, în incinta Stadionului municipal, unul de 200 mp, situat la parterul clădirii "Pavilion Administrativ", cu destinația bucătărie și altul de 37,62 mp, situat sub tribuna a II-a, cu acces din exterior, cu destinația birouri

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Doicești în numele Consiliului Local Doicești, județul Dâmbovița, urmează să închirieze un spațiu (birou) în suprafață de 30,40 mp și terenul aferent, pentru desfășurare de activități administrative

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Primăria Orașului Ștei, Ștei, județul Bihor, anunță obiectul concesionării: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în orașul Ștei

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Comuna Aroneanu, sat Aroneanu, județul Iași, anunță obiectul concesionării: Serviciul de utilitate publică de distribuție gaze naturale în comuna Aroneanu și satele aparținătoare

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Municipiul Petroșani - prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Bragadiru, Bragadiru, județul Ilfov, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 08.11.2019 Deschide →

 • Decizie 375/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 375/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Veronica Marcu, director al Direcției economice, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Culturii

 • Decizie 374/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 374/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Vasile a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 373/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 373/2019 pentru eliberarea doamnei Gabriela Coman, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

 • Decizie 372/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 372/2019 privind eliberarea domnului Lucian Pătrașcu, la cerere, din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizie 371/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2019 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Mincă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice

 • Decizie 370/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2019 privind eliberarea domnului Dan Matei, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizie 369/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2019 pentru numirea doamnei Iulia Raluca Matei în funcția de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizie 368/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ioana Lazăr a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Educației și Cercetării

 • Decizie 367/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 367/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dănuț Ghican a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Educației Naționale

 • Decizie 537/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 537/2019 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

 • Hotărâre 66/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Hotărârea nr. 66/2019 privind contestația formulată împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 32/D din 27 septembrie 2019 privind aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 08.11.2019 Deschide →

 • Ordin 2428/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2428/2019 privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poștală str. Plumbuita nr. 58, sectorul 2, București, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile Cuhnie și cămară, Trapeza și chilii sud-est, Stăreția nouă, Arhondaric, Stăreția veche, Chilii nord-vest, Ziduri de incintă, toate în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, drept componente ale Ansamblului Mănăstirii Plumbuita

 • Decizie 365/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2019 pentru eliberarea domnului Remus Munteanu din funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului

 • Decizie 364/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2019 pentru eliberarea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului

 • Decizie 363/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2019 pentru eliberarea domnului Cosmin Răzvan Butuza din funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului

 • Decizie 362/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2019 pentru eliberarea domnului Călin Cristian Forț din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizie 361/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2019 pentru eliberarea domnului Dragoș-Virgil Titea din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizie 360/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2019 pentru eliberarea domnului Ionel Minea din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizie 359/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2019 pentru eliberarea domnului Marius Humelnicu din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizie 358/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2019 pentru eliberarea doamnei Mihaela Virginia Toader din funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizie 357/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2019 pentru eliberarea domnului Andrei Petrișor Maioreanu din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 356/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2019 pentru eliberarea doamnei Ștefania Bârlibescu din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

 • Decizie 355/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2019 pentru eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizie 354/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2019 pentru eliberarea domnului Victor Alexeev din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizie 353/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2019 pentru eliberarea doamnei Debelka Boglarka Lilla din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizie 352/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2019 pentru eliberarea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă din funcția de secretar de stat la Ministerul Turismului

 • Decizie 351/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2019 pentru eliberarea doamnei Cristina Ionela Tărteață din funcția de secretar de stat la Ministerul Turismului

 • Decizie 350/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2019 pentru eliberarea domnului Alexandru-Victor Micula din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 349/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2019 pentru eliberarea doamnei Melania-Gabriela Ciot din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 348/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2019 pentru eliberarea doamnei Monica-Dorina Gheorghiță din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 347/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2019 pentru eliberarea domnului Bogdan Constantin Andronic din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie 346/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 346/2019 pentru eliberarea domnului Constantin Ivan din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie 593/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 593/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

se încarcă...