Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 93 din 22.05.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Consiliul Județean Buzău, Buzău, județul Buzău, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Caracal, Caracal, județul Olt, urmează să concesioneze un teren cu suprafața de 72,77 mp pentru realizarea unei construcții provizorii cu destinația "Cafe - Bar și terasă"

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Dumbrăvești, județul Prahova, urmează să concesioneze un teren cu suprafața de 166.635 mp, în vederea amenajării unei baze de agrement

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Racovițeni, comuna Racovițeni, județul Buzău, urmează să concesioneze trei spații: unul cu suprafața de 20 mp - destinație farmacie, al doilea cu suprafața de 37,04 mp - destinație cabinet medical uman și al treilea cu suprafața de 20 mp - destinație chioșc

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Bacău, Bacău, județul Bacău, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniile de interes: cultură, social, sport, tineret

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Salonta, Salonta, județul Bihor, acceptă propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniul de interes: mediu

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Cașin, Cașin, jud. Bacău, anunță începerea depunerii propunerilor de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru organizarea "Zilelor Comunei Cașin 2018"

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Alma, cu sediul în Alma, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2018 sesiunea I și II, pentru proiecte aferente domeniilor: implementare programe sportive, activități culturale și culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 22.05.2018 Deschide →

 • Hotărâre 317/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2018 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinale de apă

 • Normă metodologică din 07.05.2018, Ministerul Sănătății - MS

  Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile din 07.05.2018

 • Ordin 606/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 606/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile

 • Ordin 651/2018, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 651/2018 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

 • Ordin 3500/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3500/2018 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii și stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învățământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

 • Decizie 13/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.411/100/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Decizie 99/2018, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

  Decizia nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 22.05.2018 Deschide →

 • Decizie 27/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 27/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secția a II-a civilă, în Dosarul nr. 6.273/85/2013/a1, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Ordin 962/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 962/2018 privind aprobarea hărților strategice de zgomot refăcute pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă - București și pentru Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu

 • Amendament din 19.12.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 și, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006

 • Hotărâre 344/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 și, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006

 • Decizie 36/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 36/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Decret 420/2018, Președintele României

  Decretul nr. 420/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decret 419/2018, Președintele României

  Decretul nr. 419/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 92 din 21.05.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Satu Mare, Satu Mare, județul Harghita, anunță proiectele câștigătoare pentru care au fost încheiate contracte de finanțare nerambursabile

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în perioada 23.04.2018 - 17.05.2018

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în perioada 27.04.2018 - 17.05.2018

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sărățeni, Sărățeni, județul Mureș, publică anunț de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pe anul 2018 pentru activități nonprofit de interes local: cultură, educație și știință, tineret și cultură scrisă, culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Lupeni, Lupeni, județul Harghita, publică anunț de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Lupeni, Lupeni, județul Harghita, publică anunț de participare la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a sportului, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Lupeni, Lupeni, județul Harghita, publică anunț de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijin a asociațiilor pompierilor voluntari

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Comuna Vârșolț, Vârșolț, județul Sălaj, acceptă propuneri de proiecte pentru domeniile: cultură, sport, educație, social, culte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Lupeni, Lupeni, județul Harghita, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău, Bacău, județul Bacău, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2018 pentru activități din domeniile: cultură, social, sport și tineret

Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 21.05.2018 Deschide →

 • Decizie 11/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2018 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov referitor la o problemă de drept

 • Ordin 2045/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2045/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)

 • Ordin 725/2018, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 725/2018 cu privire la publicarea unor amendamente la Convenția privind poluanții persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

 • Decizie 618/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 618/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Decret 421/2018, Președintele României

  Decretul nr. 421/2018 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Informații Externe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 21.05.2018 Deschide →

 • Decizie 9/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2018 privind examinarea Sesizîrii nr. 3/8618/C din data de 12 ianuarie 2018 a Colegiului de conducere al Curții de Apel București, vizând interpretarea și aplicarea unitară a legii în ceea ce privește chestiunea de drept referitoare la "posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel și limitele acestei cenzuri"

 • Reguli din 27.04.2018, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, din 27.04.2018

 • Ordin 348/2018, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021

 • Ordin 292/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 292/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Brădești, județul Dolj, și în unitatea administrativ-teritorială Vânjuleț, județul Mehedinți

 • Ordin 290/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 290/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Valea Mare și Fârtățești din județul Vâlcea

 • Hotărâre 340/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara"

 • Hotărâre 337/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2018 privind modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994

Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 21.05.2018 Deschide →

 • Ordin 3499/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3499/2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului național al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal

 • Ordin 577/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 577/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului și informațiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piață în România

 • Hotărâre 307/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar

 • Hotărâre 306/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dulbanu, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 91 din 18.05.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș, Sebeș, județul Alba, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al Municipiului Sebeș în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, Constanța, județul Constanța, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sângeorgiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, în urma participării la selecția publică de proiecte, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniul de interes: cultură

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Buzău, Buzău, județul Buzău, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Apahida, Apahida, județul Cluj, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ileanda, Ileanda, județul Sălaj, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul sport, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Apața, Apața, județul Brașov, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2018, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Sărățeni, Sărățeni, județul Mureș, anunță programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2018, domeniul de interes: cultural, educativ-științific, tineret și cultură scrisă, culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 18.05.2018 Deschide →

 • Hotărâre 342/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iași

 • Hotărâre 341/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 338/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 323/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordonanță de urgență 39/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 18.05.2018 Deschide →

 • Regulament din 26.03.2018, Consiliul Concurenței

  Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval din 26.03.2018

 • Ordin 450/2018, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 450/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 • Regulament din 17.05.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018, din 17.05.2018

 • Ordin 4857/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 4857/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018

 • Ordin 3638/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3638/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sfântul Dumitru - Mavrogheni" din municipiul București

 • Ordin 540/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

 • Decret 414/2018, Președintele României

  Decretul nr. 414/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Lege 116/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2018 pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decret 413/2018, Președintele României

  Decretul nr. 413/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Lege 115/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Decret 412/2018, Președintele României

  Decretul nr. 412/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

 • Lege 114/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

 • Decret 411/2018, Președintele României

  Decretul nr. 411/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

 • Lege 113/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

 • Decret 410/2018, Președintele României

  Decretul nr. 410/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 • Lege 112/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

se încarcă...