Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 16.10.2019 Deschide →

 • Metodologie din 09.10.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, din 09.10.2019

 • Ordin 1524/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1524/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației

 • Act din 10.10.2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Actul adițional nr. 2 pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, din 10.10.2019

 • Ordin 1398/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1398/2019 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adițional nr. 2 pentru anul 2019

 • Decizie 699/2019, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Decizia nr. 699/2019 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Regio Călători" - S.R.L., precum și a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L.

 • Ordin 197/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 197/2019 pentru modificarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.37/2018

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 178 din 15.10.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 15.10.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 15.10.2019 Deschide →

 • Decizie 411/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 411/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"

 • Decizie 319/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 319/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 • Decret 749/2019, Președintele României

  Decretul nr. 749/2019 privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru

Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 15.10.2019 Deschide →

 • Ordin 1402/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1183/3271/1402/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3271/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1183/3271/1402/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1183/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1183/3271/1402/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1405/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1182/3270/1405/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraș" - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3270/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1182/3270/1405/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraș" - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1182/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1182/3270/1405/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraș" - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1422/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1179/3269/1422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3269/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1179/3269/1422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1179/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1179/3269/1422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1409/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1139/3268/1409/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Arsenal-Reșița - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3268/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1139/3268/1409/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Arsenal-Reșița - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1139/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1139/3268/1409/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Arsenal-Reșița - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 746/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2019 privind numirea unui consul general

 • Hotărâre 742/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Oboga, județul Olt

 • Hotărâre 741/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Infrastructură bază aeriană - zona operațională în cazarma 727 Fetești"

 • Hotărâre 740/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2019 privind rechemarea și numirea unui consul general

 • Hotărâre 739/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea"

 • Hotărâre 738/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița

Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 15.10.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 15.10.2019 Deschide →

 • Decizie 260/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2019 privind numirea doamnei Maria Gabriela Zoană în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

 • Decizie 259/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2019 privind eliberarea domnului Nelu Vasile Barbu din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotărâre 747/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

 • Hotărâre 745/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Movila Miresii, județul Brăila

 • Hotărâre 744/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Toporu, județul Giurgiu

 • Hotărâre 743/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2019 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 • Decizie 389/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 389/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"

 • Ordin 1529/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1529/2019 privind modificarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 177 din 14.10.2019 Deschide →

se încarcă...