Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 216 din 09.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 09.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 09.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 215 din 06.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 985 din 06.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 06.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 06.12.2019 Deschide →

 • Decizie 609/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 609/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli

 • Decizie 588/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 588/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (6) și (7) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

 • Rectificare din 06.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 3 mai 2019, din 06.12.2019

 • Decizie 1427/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1427/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1426/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1426/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății CORPORATE INSURANCE SERVICES - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1425/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1425/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1424/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1424/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății EWO INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Normă 27/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 27/2019 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 214 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 bis din 05.12.2019 Deschide →

 • Anexă din 02.12.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.801/1.113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

se încarcă...