Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 19.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 19.11.2019 Deschide →

 • Decizie 660/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 660/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (5) ultima teză și ale art. 83^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 619/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 619/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 429/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2019 pentru eliberarea domnului Laurențiu-Florian Coca din funcția de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 430/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2019 pentru desemnarea domnului Ionel Dancă, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, în calitate de coordonator național al Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 • Decizie 431/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacșa a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Ordin 299/2019, Serviciul de Informații Externe - SIE

  Ordinul nr. 299/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Ordin 300/2019, Serviciul de Informații Externe - SIE

  Ordinul nr. 300/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Decret 833/2019, Președintele României

  Decretul nr. 833/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 221/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 201 din 18.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 18.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 18.11.2019 Deschide →

 • Decizie 426/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2019 privind numirea domnului Nicolae Dragoș Garofil în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 425/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2019 pentru numirea domnului Nicolae Cristian Stănică în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

 • Decizie 424/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul George Sava a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 423/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2019 pentru desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Tribunalul Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cauzele în care se împlinesc termene procedurale în lunile noiembrie-decembrie 2019

 • Decizie 422/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2019 privind eliberarea domnului Costin-Radu Canțăr, la cerere, din funcția de agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizie 421/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2019 privind numirea domnului Theodor-Cosmin Onisii în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotărâre 813/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2019 pentru modificarea pct. 3.5 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

 • Decret 831/2019, Președintele României

  Decretul nr. 831/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 • Lege 220/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 • Acord din 17.07.2018, Act Internațional

  Acordul de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, din 17.07.2018

 • Decret 829/2019, Președintele României

  Decretul nr. 829/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

 • Lege 218/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 200 din 15.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 15.11.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 15.11.2019 Deschide →

 • Regulament 11/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

 • Decizie 1914/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Decizia nr. 1914/2019 privind desemnarea Societății PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanță care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții preluați de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019

 • Ordin 203/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 203/2019 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

 • Ordin 1005/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1732/1005/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1732/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1732/1005/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Decizie 420/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2019 pentru numirea domnului Cristian Tudor Băcanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

 • Decizie 419/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2019 privind numirea doamnei Cristina-Daria Buzașu-Enache în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 418/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2019 privind numirea domnului Nicolae Turdean în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

 • Decizie 417/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 417/2019 privind eliberarea domnului Gigi Dragomir din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

 • Decizie 452/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 452/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 alin. (2) fraza întâi teza finală din Codul de procedură penală

 • Decret 828/2019, Președintele României

  Decretul nr. 828/2019 pentru promulgarea Legii privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România

 • Lege 217/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2019 privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România

 • Decret 825/2019, Președintele României

  Decretul nr. 825/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

 • Lege 214/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 15.11.2019 Deschide →

se încarcă...