Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 215 din 06.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 06.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 06.12.2019 Deschide →

 • Decizie 609/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 609/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli

 • Decizie 588/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 588/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (6) și (7) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

 • Rectificare din 06.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 3 mai 2019, din 06.12.2019

 • Decizie 1427/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1427/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1426/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1426/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății CORPORATE INSURANCE SERVICES - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1425/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1425/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1424/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1424/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății EWO INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Normă 27/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 27/2019 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 214 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 bis din 05.12.2019 Deschide →

 • Anexă din 02.12.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.801/1.113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 din 05.12.2019 Deschide →

 • Rectificare din 05.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Decretul nr. 980/2019 din 05.12.2019

 • Rectificare din 05.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Decretul nr. 979/2019 din 05.12.2019

 • Rectificare din 05.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Decretul nr. 978/2019 din 05.12.2019

 • Ordin 215/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 215/2019 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizie 1418/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1418/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății HELMET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1417/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1417/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1416/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1416/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1415/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1415/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Ordin 1113/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1801/1113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 1801/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1801/1113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Decizie 487/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 487/2019 privind numirea domnului Virgil Guran în funcția de consilier de stat pentru ordine publică și siguranța cetățeanului în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 486/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 486/2019 privind numirea domnului Nini Săpunaru în funcția de secretar de stat al Departamentului pentru relația cu Parlamentul

 • Decizie 485/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 485/2019 pentru numirea domnului Costel Barbu în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 484/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 484/2019 privind eliberarea domnului Ionuț Barbu din funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

 • Decizie 446/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 446/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 05.12.2019 Deschide →

se încarcă...