Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 200 din 21.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 21.11.2018 Deschide →

 • Ordin 4464/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 4464/2018 privind completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011

 • Ordin 2581/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2581/2018 privind declasarea monumentului istoric Casă, cod LMI B-II-m-B-19777, situat la adresa poștală str. Toneanu Vasile 9, sector 3, municipiul București din Lista monumentelor istorice

 • Ordin 1557/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1557/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

 • Ordin 162/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 162/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepțiilor de la Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate care reglementează producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conțin alte alimente și numai un procent mic de carne sau produse din carne

 • Hotărâre 913/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2018 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., a terenului în suprafață de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"

 • Decret 904/2018, Președintele României

  Decretul nr. 904/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

 • Tratat din 22.09.2017, Act Internațional

  Tratatul de extrădare între România și Republica Argentina din 22.09.2017

 • Lege 263/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2018 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 985 din 21.11.2018 Deschide →

 • Decizie 56/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 56/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.402/84/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Hotărâre 896/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița

 • Ordin 1546/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1546/2018 privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 219/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oituz din județul Bacău

 • Hotărâre 877/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 21.11.2018 Deschide →

 • Rectificare din 21.11.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017, din 21.11.2018

 • Decizie 465/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 465/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) și (5) și art. 10 alin. (1) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr. 341/2004

 • Decret 926/2018, Președintele României

  Decretul nr. 926/2018 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

 • Decret 916/2018, Președintele României

  Decretul nr. 916/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

 • Lege 272/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

 • Decret 915/2018, Președintele României

  Decretul nr. 915/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Lege 271/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Lege 269/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 914/2018, Președintele României

  Decretul nr. 914/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Lege 270/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Decret 913/2018, Președintele României

  Decretul nr. 913/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 268/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

 • Decret 912/2018, Președintele României

  Decretul nr. 912/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

 • Decret 911/2018, Președintele României

  Decretul nr. 911/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Lege 267/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 910/2018, Președintele României

  Decretul nr. 910/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 266/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 903/2018, Președintele României

  Decretul nr. 903/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

 • Acord din 13.09.2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Acordul de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, din 13.09.2017

 • Lege 262/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 199 din 20.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 20.11.2018 Deschide →

 • Regulament din 23.10.2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, din 23.10.2018

 • Hotărâre 84/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 84/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Decizie 294/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2018 privind numirea domnului Dragoș-Virgil Titea în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Hotărâre 912/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2018 privind modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

 • Hotărâre 870/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2018 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 586/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 586/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 din 20.11.2018 Deschide →

 • Decizie 372/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 372/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6-8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 • Decret 925/2018, Președintele României

  Decretul nr. 925/2018 pentru încetarea unor funcții și numirea unor membri ai Guvernului României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 20.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 20.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 20.11.2018 Deschide →

 • Ordin 510/2018, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

  Ordinul nr. 510/2018 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

 • Hotărâre 915/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2018 privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Hotărâre 879/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2018 privind înființarea Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la Antimicrobiene

 • Decizie 460/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 460/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) și alin. (4) și ale art. 4 alin. (9), alin. (11) și alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a dispozițiilor art. 172 alin. (10) și alin. (12), art. 375 și art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

se încarcă...