Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 154 din 11.09.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 11.09.2019 Deschide →

 • Decizie 36/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2019 privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 2.335/318/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 1364/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1364/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 222/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2019 pentru numirea domnului Radu-Mihai Cristescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 255/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 255/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea dată prin Decizia nr. 32 din 11 decembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum și ale art. 80 alin. (2) lit. d) și art. 83 alin. (2) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 11.09.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 153 din 10.09.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 10.09.2019 Deschide →

 • Ordin 1581/2019, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC"

 • Act din 10.09.2019, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgari Part, din 10.09.2019

 • Hotărâre 36/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2019 pentru alegerea președintelui Senatului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 10.09.2019 Deschide →

 • Hotărâre 659/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Blanaru Constantin-Adrian

 • Hotărâre 658/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cotîrleț Paul-Claudiu

 • Hotărâre 657/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe

 • Hotărâre 656/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin

 • Hotărâre 655/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Marin Horațiu-Lucian

 • Hotărâre 654/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

 • Hotărâre 653/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuț

 • Hotărâre 652/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin

 • Hotărâre 651/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica-Luminița

 • Hotărâre 650/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu Monica

 • Decizie 217/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 217/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) și art. 298 din Codul penal, ale art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017, în ansamblul său, ale Legii nr. 8/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și ale Legii nr. 9/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 10.09.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 152 din 09.09.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 09.09.2019 Deschide →

 • Decizie 221/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Sorin Roșu-Mareș din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 220/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Gușatu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

 • Decizie 219/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Timotei Florentie Oprea-Stoian din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 218/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Huzău din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

 • Decizie 217/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Dumitrașcu din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Hotărâre 649/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Ordin 4910/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4910/2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020

 • Ordin 1323/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1323/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri

se încarcă...