Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 111 din 19.06.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze: terenuri în suprafață totală de 18 mp (1 mp fiecare), în vederea amplasării de cutii stradale necesare legăturilor de fibră optică

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Coșna, Coșna, județul Suceava, atribuie contract de finanțare pentru Parohia Ortodoxă Coșna, proiectul "Construire anexe bisericești"

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șura Mare, Șura Mare, județul Sibiu, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, domeniile de interes: sport și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, Oradea, județul Bihor, organizează în perioada 20.06-20.08.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2018, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 18.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, județul Arad, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniul de interes: proiecte de tineret, învățământ și recreative

 • Achiziție publică de servicii din 18.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, județul Arad, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 18.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, județul Arad, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018,domeniul sport, programul "Promovarea sportului de performanță"

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șcheia, Șcheia, județul Suceava, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2018, domeniul de interes: activități sportive și de tineret

Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 19.06.2018 Deschide →

 • Decizie 8/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești referitor la unele probleme de drept

 • Hotărâre 407/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 19.06.2018 Deschide →

 • Ordin 117/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 117/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

 • Hotărâre 80/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 80/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online COM (2018) 238 final

 • Hotărâre 79/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 79/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 final

 • Hotărâre 78/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 78/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară COM (2018) 163 final

 • Hotărâre 77/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 77/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale COM (2018) 135 final

 • Decret 471/2018, Președintele României

  Decretul nr. 471/2018 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș

 • Lege 132/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2018 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș

 • Decret 470/2018, Președintele României

  Decretul nr. 470/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

 • Lege 131/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

 • Decret 469/2018, Președintele României

  Decretul nr. 469/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Lege 130/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2018 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Decret 467/2018, Președintele României

  Decretul nr. 467/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Lege 128/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 110 din 18.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 18.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 18.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 18.06.2018 Deschide →

 • Ordin 106/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 106/2018 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță

 • Ordin 1689/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 381/2187/1689/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

 • Ordin 2187/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 381/2187/1689/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

 • Ordin 381/2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 381/2187/1689/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

 • Hotărâre 423/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului

 • Hotărâre 417/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

 • Hotărâre 404/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj

 • Hotărâre 403/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 • Hotărâre 402/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unități subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Decizie 100/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 100/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 221^3 alin. (2) lit. ș) și art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 18.06.2018 Deschide →

 • Normă metodologică din 08.06.2018, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din 08.06.2018

 • Hotărâre 419/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

 • Hotărâre 405/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părți din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bistrița" al județului Bistrița-Năsăud și Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și modificarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 670/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 670/2018 privind sancționarea Societății ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 109 din 15.06.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Butea, Butea, județul Iași, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Alba Iulia, județul Alba, urmează să concesioneze trei spații, situate în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, destinate pentru: zonă comercială/alimentație publică, punct de informare turistică, spațiu cultural și servicii turistice

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Județean Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, județul Călărași, urmează să concesioneze Centrul de Dezinsecție Lehliu

 • Achiziție publică de servicii din 15.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Municipiul Fălticeni, Fălticeni, județul Suceava, atribuie contract de finanțare nerambursabilă proiectului: "Trăim pentru muzică - Recunoașterea valorii muzicii corale fălticenene în concursuri internaționale"

 • Achiziție publică de servicii din 15.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Zimandu Nou, Zimandu Nou, județul Arad, atribuie contract de finanțare nerambursabilă în cadrul programului "Promovarea sportului de performanță", beneficiarului: Clubul Sportiv FC Zimandu Nou

 • Achiziție publică de servicii din 15.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Constanța, Constanța, județul Constanța, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2018, domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 15.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Miercurea Sibiului, Miercurea Sibiului, județul Sibiu, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2018, domeniul de interes: sport

se încarcă...