Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 21.05.2019 Deschide →

 • Normă metodologică din 07.05.2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, din 07.05.2019

 • Ordin 997/2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 997/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 • Ordin 653/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 653/2019 privind instrucțiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licențierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale și pentru abrogarea unor ordine

 • Decizie 180/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 180/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 21.05.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 21.05.2019 Deschide →

 • Decizie 14/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 654/103/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Hotărâre 293/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2019 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 167/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 167/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 21.05.2019 Deschide →

 • Decizie 165/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 165/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Normă 13/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 77 din 20.05.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Orașul Rovinari, județul Gorj, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - U.A.T. Județul Vrancea, Focșani, județul Vrancea, urmează să concesioneze un teren situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon având suprafața de 1500 mp, în vederea construirii unui centru de oncologie/radioterapie

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Sălciile, Sălciile, județul Prahova, urmează să concesioneze: luciu de apă, Balta "Sărături" în suprafață de 14,74 ha (147.363 mp), Tarla 22, Hb 239, Cc 240 și construcții diguri, amplasate în comuna Sălciile

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Bălăușeri, județul Mureș, publică contractele de finanțare nerambursabilă atribuite pentru domeniile cultură, și sport, aferente anului 2019

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Sântimbru, Comuna Sântimbru, județul Harghita, acceptă depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, tineret, vârstnici, prevenirea situațiilor de urgență, agricol, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Măgirești, sat Măgirești, jud. Bacău, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul sport, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Constanța, Constanța, județul Constanța, publică anunț de participare la procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării unei competiții triatlon

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Constanța, Constanța, județul Constanța, publică anunț de participare la procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării unei competiții streetball

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Constanța, Constanța, județul Constanța, publică anunț de participare la procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării proiectului nonprofit de interes general "Festivalul Verii 2019"

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ojdula, Ojdula, județul Covasna, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: sport și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Covasna, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul sport/tineret pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăriei Comunei Șelimbăr, comuna Șelimbăr, județul Sibiu, anunță lansarea primei sesiuni de selecție publică, în perioada 05.06.2019-19.06.2019, a proiectelor pentru finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activități sportive și culturale nonprofit de interes general

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Vaslui, județul Vaslui, publică anunț de participare la procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniul cultelor religioase recunoscute în România

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Vlăhița, Vlăhița, județul Harghita, face cunoscută intenția de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2019 pentru sesiunea de selecție a proiectelor, domeniile de interes: sport, cultură și social

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Constanța, Constanța, județul Constanța, publică anunț de participare la procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniile cultural, sportiv, tineret și social, aferent anului 2019

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sighișoara, Sighișoara, județul Mureș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: învățământ și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Codlea, Codlea, județul Brașov, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Fetești, Fetești, județul Ialomița, face cunoscut Program anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, domeniile de interes: culte religioase și asistență socială

 • Achiziție publică de servicii din 20.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Câmpina, Câmpina, județul Prahova, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile: cultură/tineret, și sport, pe anul 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 20.05.2019 Deschide →

 • Ordin 200/2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 200/2019 privind procedura și termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare și de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în viitor"

 • Hotărâre 289/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București-Domnești", pe raza municipiului București - sectorul 6 și a localităților Domnești, Bragadiru și Clinceni din județul Ilfov

 • Decizie 857/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 857/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1), (3) și (4), art. 25 alin. (1) lit. c) și d), art. 26, art. 27 lit. b), art. 30 alin. (1), art. 46, art. 49 și art. 50 alin. (1) și (3) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 20.05.2019 Deschide →

 • Ordin 2272/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2272/2019 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia - Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, orașul Sinaia, județul Prahova, precum și a subcomponentelor acestuia

 • Ordin 798/2019, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 798/2019 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție" și obiectivul specific 6.3. "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.586/2017

 • Ordin 124/2019, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

  Ordinul nr. 124/2019 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014

 • Decizie 86/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 86/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (2) și ale art. 362 alin. (3) și alin. (4) coroborate cu cele ale alin. (7) și alin. (8) ale aceluiași articol din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 447/2019, Președintele României

  Decretul nr. 447/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Lege 105/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Decret 446/2019, Președintele României

  Decretul nr. 446/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 104/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2019 pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 20.05.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 20.05.2019 Deschide →

 • Act din 20.05.2019, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România și filialele sale, din 20.05.2019

 • Decizie 179/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 179/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Decizie 153/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 153/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

se încarcă...