Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 184 din 19.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 19.10.2018 Deschide →

 • Rectificare din 19.10.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 693/2018, din 19.10.2018

 • Act din 19.10.2018, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Mișcarea Populară, din 19.10.2018

 • Normă din 08.10.2018, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  Norma "Plafon de garantare în numele și în contul statului pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene" (NI-GAR-13-I/0), din 08.10.2018

 • Hotărâre 198/2018, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  Hotărârea nr. 198/2018 pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare în numele și în contul statului pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene"(NI-GAR-13-I/0)

 • Hotărâre 816/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Decizie 345/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 345/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) teza finală din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

 • Hotărâre 150/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 150/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 19.10.2018 Deschide →

 • Memorandum din 26.01.1982(r1), Act Internațional

  Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului, din 26.01.1982

 • Instrucțiuni din 03.10.2018, Consiliul Concurenței

  Instrucțiunile pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016, din 03.10.2018

 • Ordin 1208/2018, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 1208/2018 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016

 • Ordin 5849/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5849/2018 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea EURO CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 1828/2018, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 1828/2018 privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului

 • Ordin 692/2018, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei "client protejat"

 • Decizie 480/2018, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Decizia nr. 480/2018 privind stabilirea valorii compensației unitare pentru transportul feroviar public de călători și a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligației de serviciu public, pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat în anul 2018, ca urmare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 și în conformitate cu bugetul rectificat al Autorității pentru Reformă Feroviară pe anul 2018 aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 63/38.549 din 4 octombrie 2018

 • Decizie 581/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 581/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 19.10.2018 Deschide →

 • Decizie 1176/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1176/2018 privind sancționarea ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ cu retragerea autorizației ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor și radierea din Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor

 • Ordin 5898/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5898/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 5897/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5897/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 1179/2018, Ministerul Turismului

  Ordinul nr. 1179/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

 • Ordin 1100/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1100/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 51 de unități administrativ-teritoriale din județul Arad

 • Ordin 1097/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1097/2018 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 183 din 18.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 18.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 18.10.2018 Deschide →

 • Rectificare din 18.10.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 2.782/C/2009, din 18.10.2018

 • Rectificare din 18.10.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1.409/C/2009, din 18.10.2018

 • Sentință civilă 109/2016, Curtea de Apel Brașov

  Sentința nr. 109/2016

 • Hotărâre 148/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 148/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare - COM (2018) 476 final

 • Decizie 888/2018, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

  Decizia nr. 888/2018 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere

 • Circulară 26/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 26/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din alamă, pentru colecționare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România

 • Circulară 25/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 25/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2018

 • Circulară 24/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 24/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 175 de ani de la nașterea reginei Elisabeta a României

 • Ordin 5732/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5732/3282/2018 pentru aplicarea la nivelul municipiului Făgăraș, județul Brașov, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației

 • Ordin 3282/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 5732/3282/2018 pentru aplicarea la nivelul municipiului Făgăraș, județul Brașov, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației

 • Hotărâre 808/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2018 privind transmiterea unei părți de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 807/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Caracal, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 147/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 147/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vizelor - COM (2018) 473 final

 • Hotărâre 146/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 146/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă - COM (2018) 472 final

 • Hotărâre 145/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 145/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru Azil și Migrație - COM (2018) 471 final

 • Hotărâre 144/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 144/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom - COM (2018) 462 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 18.10.2018 Deschide →

 • Regulament din 02.10.2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobile, din 02.10.2018

 • Ordin 946/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 946/2018 pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei

 • Ordin 176/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.109/2011

 • Hotărâre 818/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2018 privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din comunitate

 • Hotărâre 817/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2018 privind darea unui sector de drum național și a terenului aferent, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 18.10.2018 Deschide →

 • Procedură din 11.10.2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Procedura de acordare a autorizației de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători, din 11.10.2018

 • Ordin 1572/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizației de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători

 • Ordin 1327/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1327/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

 • Ordin 1183/2018, Ministerul Turismului

  Ordinul nr. 1183/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a "Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare"

 • Hotărâre 811/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înființarea Complexului Sportiv Național "Lascăr Pană" în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

 • Hotărâre 810/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2018 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 17.10.2018 Deschide →

se încarcă...