Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 24.05.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 24.05.2019 Deschide →

 • Ordin 736/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO

Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 24.05.2019 Deschide →

 • Ordin 58/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 58/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2019, a bugetului acțiunilor multianuale, precum și a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordin 2101/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 58/2019 privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poștală Str. A I-A nr. 202, Sulina, județul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile Vile ale Comisiei Europene a Dunării - ansamblu I, în categoria a - ansamblu, Vila 1 - corp C2, Vila 2 - corp C3, Vila 3 - corp C4, în categoria m - monument, II - arhitectură, în grupa valorică B

 • Decizie 129/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 129/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 721 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 80/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 80/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 67 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizie 79/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 79/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.780 coroborate cu cele ale art. 1.662 alin. (2) din Codul civil

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 80 din 23.05.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Comunei Lunca, Lunca, județul Teleorman, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Putna, Putna, județul Suceava, acordă finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul propriu pentru activități nonprofit de interes local, domeniul de interes: culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Oradea, județul Bihor, primește ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, anticorupție

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, organizează în perioada 24.05-06.08.2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2019, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Sectorului 2, Bucuresti, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultură și culte, sport, educație, mediu și social

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Mugeni, satul Mugeni, județul Harghita, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultură, tineret, sport, culte religioase, sprijinirea activităților asociațiilor pompierilor voluntari

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Oraș Sovata, Sovata, județul Mureș, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă în anul 2019, domeniul de interes: dezvoltarea activităților sportive, la nivelul copiilor, juniorilor și seniorilor

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Săsciori, Săsciori, județul Alba, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniul sport, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Potcoava, Potcoava, județul Olt, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură și culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 23.05.2019 Deschide →

 • Ordin 500/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

 • Decizie 97/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 97/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) fraza a doua din Codul penal

 • Decizie 636/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 636/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizie 634/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 634/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) și ale art. 296^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 23.05.2019 Deschide →

 • Rectificare din 23.05.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 730/2019, din 23.05.2019

 • Act din 23.05.2019, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - M10, din 23.05.2019

 • Ordin 1710/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1710/2019 privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 • Decizie 96/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2019 privind reluarea activității doamnei Iulia Cârcei în funcția publică din categoria înalților funcționari publici de secretar general în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decizie 95/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decizie 94/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petrașcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordonanță de urgență 30/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Decizie 101/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 101/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal

 • Decizie 831/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 831/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7) și art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 23.05.2019 Deschide →

 • Ordin 743/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 • Ordin 837/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 • Ordin 2165/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 • Ordin 1686/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1686/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 23.05.2019 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 31/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 830/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 830/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. dd) și art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 79 din 22.05.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Direcția de Asistență Socială Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al Municipiului Brașov în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 21.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Municipiul Marghita, Marghita, județul Bihor, urmează să concesioneze cota parte de 1.235 mp din terenul în suprafață totală de 3.588 mp aflat în domeniul public al Municipiului Marghita

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, organizează în perioada 24.06 - 26.07.2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2019, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Câmpina, Câmpina, județul Prahova, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultură/tineret și sport

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concursul local de proiecte din cadrul programului național "România în Mișcare" 2019, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează în perioada 27.05.2019- 30.11.2019, Concursul local de proiecte sportive 2019

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, Oradea, județul Bihor, organizează în perioada 23.05-17.07.2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2019, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Iași, Iași, județul Iași, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: social-sănătate-educație-mediu, cultură scrisă, cultură și guvernare transparentă și participativă și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultură, învățământ, culte religioase, protecția mediului și sport

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniile sport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, organizează Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2019, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Cleja, județul Bacău, anunță Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit din domeniile: sport, cultură, educație

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Peciu Nou, Peciu Nou, județul Timiș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Oraș Ocna Mureș, Ocna Mureș, județul Alba, face cunoscut Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2019, domeniile de interes: social, cultură/muzică, tradiții/obiceiuri străbune

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Oradea, județul Bihor, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit în anul 2019, domeniile de interes: cultură, sport, anticorupție

 • Achiziție publică de servicii din 22.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în București, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social

Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 22.05.2019 Deschide →

se încarcă...