Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 22.07.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 22.07.2019 Deschide →

 • Ordin 1960/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016

 • Hotărâre 513/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

 • Decret 591/2019, Președintele României

  Decretul nr. 591/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 22.07.2019 Deschide →

 • Raport din 11.06.2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale -Partidul Național Liberal

 • Ordin 4363/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 938/4363/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist

 • Ordin 938/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 938/4363/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist

 • Ordin 266/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 266/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

 • Ordin 252/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 252/2019 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Hotărâre 510/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor

 • Decizie 277/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 277/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 39^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Decizie 161/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 161/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 120 din 19.07.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Monor, Monor, județul Bistrița-Năsăud, organizează licitație publică pentru închirierea imobilului "Moară Comunală și Anexă moară"

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Cehu Silvaniei, Cehu Silvaniei, anunță Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret, desfășurat în perioada 22.04-04.07.2019

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", București, sectorul 5, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 1 de selecție din anul 2019 - domeniile cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Păulești, Păulești, atribuie contract de finanțare nerambursabilă pentru Asociația Sportivă Plus Ultra - proiect "Concurs Ciclism Riders Club - Livada cu Cireși"

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Odorheiu-Secuiesc, județul Harghita, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniile: sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiectele câștigătoare în anul 2019, domeniile de interes: protecție civilă, sport, cultură

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Vinga, Vinga, județul Arad, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019, în vederea organizării și desfășurării unor programe și proiecte de interes local, în domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Târgu Frumos, repetă procedura de selecție de proiecte pentru domeniul social, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Timișoara, județul Timiș, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă în anul 2019, domeniul: implementarea obiectivelor "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană" (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara 2015-2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Târgu Frumos, județul Iași, publică anunț de participare la sesiunea a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019, domeniile de interes: sport și social

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 19.07.2019 Deschide →

 • Hotărâre 504/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019

 • Hotărâre 503/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei autonome "Monetăria statului", aflată în subordinea Băncii Naționale a României

 • Hotărâre 502/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizie 14/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 14/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 • Decret 588/2019, Președintele României

  Decretul nr. 588/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Lege 142/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Decret 587/2019, Președintele României

  Decretul nr. 587/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

 • Lege 141/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 19.07.2019 Deschide →

 • Ordin 975/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 975/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

 • Decizie 394/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 394/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 19.07.2019 Deschide →

 • Ordin 138/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum și înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 • Hotărâre 507/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018

 • Decizie 359/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 359/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Ordin 2493/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 19.07.2019 Deschide →

 • Inițiativă legislativă din 19.07.2019, Comitetul de Inițiativă Legislativă

  Inițiativa legislativă a cetățenilor potrivit Legii Nr. 189/1999 - Expunere de motive, din 19.07.2019

 • Hotărâre 501/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din județele Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Vaslui, Vrancea

 • Decizie 323/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 323/2019 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei "cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decret 586/2019, Președintele României

  Decretul nr. 586/2019 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 590/2019, Președintele României

  Decretul nr. 590/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Lege 144/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 19.07.2019 Deschide →

 • Decizie 392/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 392/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth Contul individual de economii Junior Centenar"

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 119 din 18.07.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, Constanța, județul Constanța, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Sânmartin, Sânmartin, județul Bihor, urmează să concesioneze un teren situat în intravilanul comunei Sânmartin, loc. Cordau, având o suprafață de 1898 mp

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Racovița, Racovița, județul Brăila, urmează să concesioneze pe o perioadă de 5 ani un spațiu în suprafață de 40,09 mp, amplasat în incinta Dispensarului Uman Racovița cu destinația de farmacie umană

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniile: cultură/învățământ, social, sport/tineret

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Lunca de Sus, cu sediul în Lunca de Sus, județul Harghita, anunță Lista proiectelor câștigătoare pentru care atribuie contracte de finanțare nerambursabilă în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani, Botoșani, județul Botoșani, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru activități din domeniul sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă, sesiunea a II-a 2019, domeniile de interes: sport, educație civică, tineret, social

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Pitești, Pitești, județul Argeș, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniul de interes: susținerea instituțiilor de cult

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Cehu Silvaniei, Cehu Silvaniei, județul Sălaj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Timișoara, județul Timiș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniul de interes: social - proiecte de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Caraș-Severin, Reșița, județul Caraș-Severin, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru organizarea unei noi sesiuni privind programele și proiectele sportive

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială a Comunei Mica, comuna Mica, județul Mureș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: sport, cultură și culte

se încarcă...