Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 229 din 15.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 997 din 15.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 996 din 15.12.2017 Deschide →

 • Metodologie din 20.11.2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați, precum și cu auditorii de siguranță rutieră din 20.11.2017

 • Ordin 1679/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați, precum și cu auditorii de siguranță rutieră

 • Ordin 1678/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1678/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1

 • Hotărâre 880/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Complex Sportiv Stadion Municipal", municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119, județul Teleorman, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 228 din 14.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 995 din 14.12.2017 Deschide →

 • Ordin 3480/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3480/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

 • Ordin 1777/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1777/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

 • Ordin 159/2017, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 159/2017 pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015

 • Hotărâre 886/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapa I

 • Hotărâre 885/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 884/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, județul Bihor, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

 • Hotărâre 883/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2017 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

 • Decret 1177/2017, Președintele României

  Decretul nr. 1177/2017 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 1176/2017, Președintele României

  Decretul nr. 1176/2017 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 1175/2017, Președintele României

  Decretul nr. 1175/2017 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Monitorul Oficial, Partea I nr. 994 din 14.12.2017 Deschide →

 • Ordin 1848/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 334/1848/3032/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Ordin 3032/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 334/1848/3032/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Regulament 14/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 14/2017 privind abrogarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

 • Ordin 334/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 334/1848/3032/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Ordin 111/2017, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

  Ordinul nr. 111/2017 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC versiunea mai 2014

 • Decizie 718/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 718/2017 privind stabilirea atribuțiilor domnului Șerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 717/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 717/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Hotărâre 876/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Bârlad", județul Vaslui

 • Decizie 698/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 698/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250^1 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 488/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 488/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 14.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 992 din 14.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 227 din 13.12.2017 Deschide →

se încarcă...