Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 137 din 14.08.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, județul Constanța, anunță vânzarea unor terenuri intravilane ce aparțin domeniului privat al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Primăria Municipiului Toplița,Toplița, județul Harghita, obiectul concesionării: serviciul public de distribuție a gazelor naturale din localitatea Toplița

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - U.A.T. Oraș Slănic Moldova, Slănic Moldova, județul Bacău, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Iași - Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, Iași, județul Iași, urmează să concesioneze un teren cu suprafața de 2.475 mp, în vederea amenajării unei parcări publice supraterane etajate

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Municipiul Calafat, Calafat, județul Dolj, urmează să concesioneze un teren, bun public, în suprafață de 835 mp

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza hotărârii guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, București, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniul de interes: protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și beneficiarii de finanțare nerambursabilă, domeniul de interes: cultură, sesiunea I, 2019

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială Valea Nucarilor, Valea Nucarilor, județul Tulcea, publică anunț de participare la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local, domeniul: culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Bocșa, județul Sălaj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile: sport și culte, pe anul 2019

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 136 din 14.08.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 12.08.2019, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Municipiului Oradea, Oradea, județul Bihor, urmează să fie vândute 2 parcele de teren, parcela A, zona străzii Valea Frumoasă - 103 mp și parcela B, zona străzii Calea Clujului - 1.319 mp

 • Achiziție publică de servicii din 12.08.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - U.A.T. Comuna Mehadica, satul Mehadica, județul Caraș-Severin, urmează să închirieze: imobil, în suprafață totală de 429 mp și teren aferent, în suprafață totală de 2240 mp

 • Achiziție publică de servicii din 12.08.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local Doclin, comuna Doclin, județul Caraș-Severin, urmează să închirieze: spațiu comercial compus din 3 camere, în suprafață totală de 65,00 mp, situat în fosta Primărie Biniș

 • Achiziție publică de servicii din 12.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza hotărârii guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - U.A.T. Comuna Mănești, Mănești, județul Dâmbovița, anunță serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, pe raza satelor Mănești, Drăgăești-Ungureni și Drăgăești-Pământeni, județul Dâmbovița

 • Achiziție publică de servicii din 12.08.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Sacu, județul Caraș-Severin, urmează să concesioneze un teren extravilan în suprafață de 40.140 mp

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Ordinului nr. 75/2015 privind evaluarea și selecția proiectelor de grant în cadrul Programului Național al României de sprijin din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare pentru perioada 2014-2020 - Inspectoratul General pentru Imigrări, sector 5, București, desfășoară o procedură de evaluare și selecție a proiectelor de grant, vizând implementarea acțiunilor "Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine" și "Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România - regiunea 1"

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, anunță atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul Programul Național de Utilitate Publică - România în mișcare Sub-programul P 5.1. - "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Hunedoara, Deva, județul Hunedoara, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniile: cultură, sport, tineret, culte

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Fetești, Fetești, județul Ialomița, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniile: social și culte

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Oradea, județul Bihor, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniile: cultură, sport, anticorupție

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, beneficiarii și sumele alocate pentru domeniile: cultură, culte, social și sport

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret pentru organizații neguvernamentale, organizat în perioada 22.04-25.10.2019

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Toplița, Toplița, județul Harghita, acceptă oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ileanda, Ileanda, județul Sălaj, anunță Programul anual propriu de finanțare nerambursabilă din bugetul local, aferent anului 2019, domeniul sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 14.08.2019 Deschide →

 • Ordin 180/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 180/2019 pentru modificarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

 • Procedură din 13.08.2019, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Procedura de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic și consular al României, din 13.08.2019

 • Ordin 1310/2019, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 1310/2019 privind aprobarea Procedurii de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic și consular al României

 • Ordonanță 14/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. /2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020

 • Decizie 327/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 327/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 671 alin. (3) din Codul civil

 • Decret 666/2019, Președintele României

  Decretul nr. 666/2019 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 665/2019, Președintele României

  Decretul nr. 665/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 664/2019, Președintele României

  Decretul nr. 664/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Comandor

 • Ordin 639/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 639/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 14.08.2019 Deschide →

 • Decizie 204/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2019 privind numirea domnului Gabriel Costache în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

 • Decizie 203/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2019 privind numirea domnului Florentin Robescu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 202/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2019 pentru eliberarea domnului Mihai Valeriu din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 201/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2019 pentru eliberarea domnului Adrian Petcu din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 591/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2019 privind rechemarea și numirea unui consul general

 • Hotărâre 575/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2019 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 324/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 324/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 729 alin. (1), art. 781 alin. (1) și (5) și art. 787 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 291/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 291/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice

 • Decizie 290/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 290/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

 • Ordin 4393/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4393/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" din municipiul Craiova

Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 14.08.2019 Deschide →

 • Ordin 2695/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 976/2695/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2019 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

 • Ordin 976/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 976/2695/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2019 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

 • Ordin 984/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 959/2670/984/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

 • Ordin 2670/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 959/2670/984/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

 • Ordin 959/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 959/2670/984/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

 • Ordin 966/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 937/2669/966/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

 • Ordin 2669/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 937/2669/966/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

 • Ordin 937/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 937/2669/966/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

 • Ordin 4503/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4503/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 aprilie-7 iunie 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 14.08.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 13.08.2019 Deschide →

 • Decizie 58/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 58/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Băile termale CARP Arad, județul Arad, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

 • Decizie 57/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 57/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licența nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraș, județul Harghita, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și comuna Mădăraș, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Decizie 56/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 56/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licența nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, județul Sălaj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și comuna Pericei, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Regulament din 13.08.2019, Prim-ministru

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Consiliului Național al Muntelui, din 13.08.2019

 • Decizie 200/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Consiliului Național al Muntelui

 • Decizie 199/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2019 privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 198/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2019 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 197/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2019 pentru eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 196/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2019 privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 576/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la teren, situate în județele Constanța, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordonanță 11/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decizie 292/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 292/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 din Codul de procedură civilă și ale art. 42 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 bis din 13.08.2019 Deschide →

 • Protocol din 17.05.2019, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 17 mai 2019, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 13.08.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 13.08.2019 Deschide →

 • Ordin 4391/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4391/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală "Hipocrate" din municipiul Târgu Jiu

 • Ordin 2153/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2153/2019 privind aprobarea înființării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive

 • Ordin 2098/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

 • Procedură din 24.07.2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Procedura și condițiile pentru desemnarea entității prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, din 24.07.2019

 • Ordin 418/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 418/2019 privind aprobarea procedurii și a condițiilor pentru desemnarea entității prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii

 • Hotărâre 584/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

 • Hotărâre 574/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2019 privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite

 • Hotărâre 573/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2019 privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

 • Ordonanță 10/2019, Guvernul României

  Ordonanța nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar

 • Decizie 397/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 397/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 din Codul de procedură civilă

se încarcă...