Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 12 din 23.01.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 22.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Municipiul Mediaș, Mediaș, județul Sibiu, urmează să concesioneze un teren cu suprafața de 450 mp, în vederea amenajării unei piețe circulabile pietonale

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, localitatea Zalău, județul Sălaj, publică Raportul anual al contractelor de finanțări nerambursabile încheiate în anul 2018 pentru domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiului Timișoara, Timișoara, județul Timiș, publică Raportul anual reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, județul Arad, publică Raportul anual reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2018, domeniile de interes: cultură, sport, tineret, învățământ și recreative

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Bistrița, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, publică Raportul anual reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2018 pentru activități nonprofit de interes general

 • Achiziție publică de servicii din 23.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Vâlcea, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, prezintă Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2018 pentru domeniul cultural

Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 23.01.2019 Deschide →

 • Ordin 34/2019, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - ONJN

  Ordinul nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier, invitație, sigiliu metalic pentru ceară și sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată

 • Hotărâre 15/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar

 • Hotărâre 14/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 763/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 763/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 23.01.2019 Deschide →

 • Normă din 16.01.2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar", din 16.01.2019

 • Ordin 4/2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 99/75/4/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"

 • Ordin 75/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 99/75/4/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"

 • Ordin 99/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 99/75/4/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"

 • Decizie 57/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 57/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. și radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

 • Ordin 65/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 65/2019 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2019

 • Ordin 8/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 8/2019 privind pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

 • Ordin 6/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 6/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane, precum și pentru aplicarea art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare

 • Ordin 5/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 5/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea și funcționarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum și a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

 • Decizie 508/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 508/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 506/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 506/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 22.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 22.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 22.01.2019 Deschide →

 • Ordin 30/2019, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 30/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018

 • Hotărâre 166/2018, Colegiul Național al Asistenților Sociali - CNAS

  Hotărârea nr. 166/2018 privind aprobarea Registrului național al asistenților sociali din România

 • Ordin 1196/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1196/2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-072

 • Ordin 25/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea recunoașterii unui organism de inspecție tehnică și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 • Procedură din 19.12.2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Procedura pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-072, din 19.12.2018

 • Hotărâre 11/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2019 privind acordarea cetățeniei române domnului V.R.

 • Hotărâre 10/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2019 privind acordarea cetățeniei române domnului T.A.

 • Decizie 662/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 662/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, și ale art. 10 din aceasta, în special

 • Decizie 661/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 661/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), (2) și (5^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 22.01.2019 Deschide →

 • Decizie 1/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 1/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 2.490/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Milcov, județul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Sibarex - S.A.

 • Ordin 1649/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1649/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripției tehnice PT C3-2012 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate"

 • Hotărâre 13/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vrancea, Alba și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 12/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Botoșani, Cluj, Constanța, Tulcea, Iași, Olt, Mehedinți, Dolj, Timiș, Argeș, Vaslui, Alba, Gorj, Ilfov și municipiul București

 • Decizie 542/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 542/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • Decizie 541/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 541/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 10 din 21.01.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, județul Vâlcea, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Craiova, Craiova, județul Dolj, urmează să concesioneze pe o perioadă de 15 ani Hotelul având Scd proiectată 1950,84 mp și Restaurantul având Scd proiectată 1660,34 mp, situate în incinta "Complexului Sportiv - Stadion de Fotbal" din Craiova

 • Achiziție publică de servicii din 18.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Craiova, Craiova, județul Dolj, urmează să concesioneze, pe o perioadă de 10 ani, Spațiul 2, cu suprafața utilă de 46,09 mp și 1/2 din accesul cu suprafață utilă de 10,27 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopșor nr. 2A, bloc 49, parter

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Avrămești, Avrămești, județul Harghita, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 pentru domeniul sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, publică Raportul anual al finanțărilor nerambursabile încheiate în anul 2018 pentru domeniile: culte religioase și activități sportive

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Județul Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, publică Raportul reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: cultură, culte, social și sport

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Mediaș, Mediaș, județul Sibiu, publică Raportul reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 pentru domeniul culte

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, Satu Mare, jud. Satu Mare, acordă finanțări nerambursabile pe anul 2019 pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, tineret/învățământ/recreativ și sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 21.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 21.01.2019 Deschide →

se încarcă...