Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 25.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 25.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 101 din 24.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 24.06.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24.06.2019 Deschide →

 • Decizie 391/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 391/2019 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 199/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 199/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (3)-(7) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 196/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 196/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155^1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 33/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 33/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua, art. 4-8 și art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său

 • Ordin 928/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 928/2019 privind completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 248/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR FCL 1 - Licențierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licențierea echipajelor de zbor/elicoptere și JAR FCL 3 - Licențierea echipajelor de zbor/medical

Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 24.06.2019 Deschide →

 • Decizie 68/2019, Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

  Decizia nr. 68/2019 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe platformele online pentru filme

 • Ordin 2215/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2215/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea înființării Unității de implementare a ajutorului de stat individual în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 • Ordin 1133/2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1133/2019 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018

 • Ordin 953/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 953/2019 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, și a Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015

 • Ordin 928/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 928/2019 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Hotărâre 421/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian

 • Hotărâre 418/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

 • Ordonanță de urgență 44/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

 • Decret 519/2019, Președintele României

  Decretul nr. 519/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară

 • Lege 119/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară

 • Decret 517/2019, Președintele României

  Decretul nr. 517/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Lege 117/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Decret 516/2019, Președintele României

  Decretul nr. 516/2019 privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Lege 116/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 24.06.2019 Deschide →

 • Decizie 176/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 176/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decret 521/2019, Președintele României

  Decretul nr. 521/2019 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

 • Hotărâre 27/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordin 4276/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4276/2019 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016

 • Ordin 4275/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4275/2019 privind aprobarea componenței Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior în mandatul 2019-2023

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 100 din 21.06.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Comuna Sagna, județul Neamț, obiectul concesionării: serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele Luțca și Sagna

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Comuna Doljești, județul Neamț, obiectul concesionării: serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele: Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni anunțuri de participare la licitație - Consiliul Județean Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze: imobile teren în suprafață de 12.927 mp și construcții cu suprafața construită de 1.611 mp aferente Taberei școlare Cerbul

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni anunțuri de participare la licitație - Comuna Iclănzel, Iclănzel, județul Mureș, urmează săconcesionezeun terencu suprafața de 1.000 mp, aparținând domeniului public

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni anunțuri de participare la licitație - Comuna Iclănzel, Iclănzel, județul Mureș, urmează săconcesionezeun teren cusuprafața de 3.947 mp

 • Achiziție publică de servicii din 21.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, ca urmare a participării la selecția publică de proiecte, anunță beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul religie, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 21.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov, Brașov, județul Brașov, organizează în perioada 15.07-09.12.2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2019, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 21.06.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Bacău, Bacău, județul Bacău, face cunoscută intenția atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019, pentru domeniile: tineret și social

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 21.06.2019 Deschide →

 • Hotărâre 415/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

 • Hotărâre 416/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene

 • Hotărâre 417/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Călinești-Oaș, județul Satu Mare

 • Ordonanță de urgență 43/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor

 • Decizie 82/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 82/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

se încarcă...