Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 214 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 05.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 213 din 04.12.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Comuna Tuzla, Tuzla, județul Constanța, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Comuna Tuzla, Tuzla, județul Constanța, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Valu Lui Traian, Valu lui Traian, județul Constanța, urmează să închirieze unteren în suprafață de 200 mp, ce face parte din domeniul privat al comunei, cu destinația de grădină

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Sectorul 4 al Mun. București,organizează licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale din domeniul public din incinta Complexului Agroalimentar "Piața Sudului"- corp C4 și corp C1 - etaj și din Complex Agroalimentar "Progresul"- parter

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Comuna Țuțora, cu sediul social în comuna Țuțora, județ Iași, anunță înființare distribuție gaze naturale în comuna Țuțora

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Valu lui Traian, Valu lui Traian, județul Constanța, anunță beneficiarul și suma alocată în vederea acordării contractului de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, publică anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Piatra-Neamț, pentru activități nonprofit de interes general, sume alocate pentru domeniile de activități: cultură, social, educație civică, protecția mediului, activități pentru tineret și sport

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, Drăgănești-Olt, județul Olt, lansează invitația depunerii oferetelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 04.12.2019 Deschide →

 • Decizie 483/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 483/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ciprian-Constantin Pasailă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului

 • Decizie 482/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 482/2019 privind numirea domnului Ciprian Ciucu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 481/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 481/2019 privind eliberarea domnului Vasile Felix Cozma din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Hotărâre 59/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 59/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Decret 896/2019, Președintele României

  Decretul nr. 896/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

 • Acord din 19.10.2018, Act Internațional

  Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018

 • Lege 232/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

 • Reguli din 02.12.2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de deplasare ale personalului străin participant la activități în România, finanțate din bugetele proiectelor și din fondurile aferente costurilor de management, în cadrul Programului afaceri interne - Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, din 02.12.2019

 • Ordin 144/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 144/2019 privind aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de deplasare ale personalului străin participant la activități în România, finanțate din bugetele proiectelor și din fondurile aferente costurilor de management, în cadrul Programului afaceri interne - Mecanismul financiar norvegian 2014-2021

Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 04.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 04.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 04.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 974 din 04.12.2019 Deschide →

 • Decizie 47/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 47/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă în Dosarul nr. 708/119/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Hotărâre 830/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2019 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

 • Decizie 497/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 497/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e) și ale art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

se încarcă...