Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17.12.2018 Deschide →

 • Ordin 144/2018, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Ordinul nr. 144/2018 pentru modificarea Ordinului inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare

 • Decizie 75/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 75/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 2.371/3/2014*, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 6444/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 6444/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.544/2018 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2018

 • Ordin 2941/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2941/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.313/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1065 din 17.12.2018 Deschide →

 • Ordin 4800/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 4800/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

 • Ordin 188/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 188/2018 pentru modificarea Procedurii privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 106/2015

 • Ordin 140/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 140/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea și conferirea unor distincții onorifice în Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 949/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiții "Achiziție sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii"

 • Hotărâre 932/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrosloveni, județul Olt

 • Hotărâre 931/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2018 privind aprobarea modelului steagului municipiului Roman, județul Neamț

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1064 din 17.12.2018 Deschide →

 • Ordin 3447/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3447/1436/2018 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 • Ordin 1436/2018, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 3447/1436/2018 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 • Ordin 2629/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2629/2018 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală localitatea Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa scriitorilor - pavilioanele C1 și C2, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

 • Ordin 1877/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1877/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

 • Ordin 1551/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1551/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Hotărâre 982/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărâre 973/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizie 309/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 309/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1063 din 17.12.2018 Deschide →

 • Ordin 3740/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3470/2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 • Ordin 3695/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3695/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Ordin 1613/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1613/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Olt

 • Ordin 1545/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1545/1560/2018 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 1560/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1545/1560/2018 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Decret 1241/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1241/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

 • Decret 1240/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1240/2018 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

 • Decret 1220/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1220/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018

 • Acord din 01.08.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Acordul de împrumut - Proiectul privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din 01.08.2018

 • Lege 307/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2018 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1062 din 14.12.2018 Deschide →

 • Decizie 312/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 312/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dănuț Alexandru Potor din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 311/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2018 privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 310/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2018 privind eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 309/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2018 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 308/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2018 privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 978/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Hotărâre 976/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Done Ionuț

 • Hotărâre 974/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II

 • Ordonanță de urgență 109/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 14.12.2018 Deschide →

 • Ghid din 05.12.2018, Ministerul Mediului

  Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, din 05.12.2018

 • Ordin 1287/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

 • Hotărâre 983/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere

 • Hotărâre 981/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară

 • Hotărâre 979/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susținerii activităților cultelor

 • Hotărâre 977/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 • Decret 1245/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1245/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1244/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1244/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1243/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1243/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1242/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1242/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Hotărâre 81/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 81/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră COM(2018)710

 • Hotărâre 80/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 80/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității COM(2018)708

 • Hotărâre 79/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 79/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu COM(2018)673

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1060 din 14.12.2018 Deschide →

 • Contract din 07.11.2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Contractul-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2019, din 07.11.2018

 • Ordin 209/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 209/2018 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2019

 • Decizie 708/2018, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 708/2018 privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deținuților între unitățile penitenciare

 • Ordin 1824/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1824/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011

 • Ordin 5531/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5531/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educației Naționale privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.823/2013

 • Ordonanță de urgență 108/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

 • Decizie 552/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 552/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decret 1219/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1219/2018 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018

 • Acord din 04.07.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Acordul de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din 04.07.2018

 • Lege 306/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 306/2018 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 din 14.12.2018 Deschide →

 • Acord din 29.06.2015, Act Internațional

  Acordul de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, din 29.06.2015

 • Rezoluție 40/2017, Act Internațional

  Rezoluția nr. 40/2017 privind acceptarea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură

 • Decret 1236/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1236/2018 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, și a Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură la 12 mai 2017

 • Lege 308/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 308/2018 pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, și a Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură la 12 mai 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 208 din 13.12.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1058 din 13.12.2018 Deschide →

se încarcă...