Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 220 din 13.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1007 din 13.12.2019 Deschide →

 • Hotărâre 924/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ialomița de către doamna Manea Tonița

 • Hotărâre 923/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Covasna de către domnul Todor Iulian-Constantin

 • Hotărâre 922/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Cluj de către domnul Abrudean Mircea

 • Hotărâre 921/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către domnul Dimian Leonard

 • Hotărâre 920/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către domnul Boboc Cătălin

 • Hotărâre 919/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vâlcea de către doamna Gherghina Aurora

 • Hotărâre 918/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Dimian Leonard

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 13.12.2019 Deschide →

 • Ordin 5098/2019, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 5098/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.875/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorilor de la Curtea Constituțională pentru anul 2019

 • Ordin 150/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 150/2019 pentru modificarea și completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008

 • Ordin 1693/2019, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 51/3748/1693/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CARFIL - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 3748/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 51/3748/1693/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CARFIL - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 51/2019, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 51/3748/1693/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CARFIL - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 1694/2019, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 48/3749/1694/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 3749/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 48/3749/1694/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 48/2019, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 48/3749/1694/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Decret 1073/2019, Președintele României

  Decretul nr. 1073/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1072/2019, Președintele României

  Decretul nr. 1072/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1071/2019, Președintele României

  Decretul nr. 1071/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1005 din 13.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1004 din 13.12.2019 Deschide →

 • Hotărâre 947/2019, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

 • Ordin 1121/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1121/2019 pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

 • Ordin 568/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare și din domeniul comercializării și utilizării produselor de protecție a plantelor

 • Decret 1054/2019, Președintele României

  Decretul nr. 1054/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Lege 236/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Decret 1050/2019, Președintele României

  Decretul nr. 1050/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

 • Lege 234/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1003 din 13.12.2019 Deschide →

 • Ordin 3741/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3741/2019 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna decembrie 2019

 • Ordin 3265/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3265/2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Ordin 2834/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019"

 • Ordin 1108/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1852/1108/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1852/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1852/1108/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Decizie 649/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 649/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 429 alin. (1) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 din 12.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1002 din 12.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1001 bis din 12.12.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1001 din 12.12.2019 Deschide →

 • Decizie 24/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2019 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului ce face obiectul Dosarului nr. 1.460/1/2019

 • Normă metodologică din 02.12.2019, Ministerul Culturii

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, din 02.12.2019

 • Ordin 3143/2019, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3143/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat

 • Ordin 3337/2019, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 3337/2019 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare

 • Ordin 217/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 217/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali și completarea Condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015

 • Ordin 216/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 216/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță și de stabilire a cantităților maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligații de vânzare pe bază de contracte reglementate

se încarcă...