Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 197 din 15.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 15.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 15.11.2018 Deschide →

 • Procedură din 05.11.2018, Ministerul Mediului

  Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, din 05.11.2018

 • Ordin 1171/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

 • Hotărâre 884/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 883/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

 • Hotărâre 876/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului

 • Hotărâre 872/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 • Decizie 419/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 419/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (15^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 15.11.2018 Deschide →

 • Ordin 6026/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.463/2013

 • Ordin 186/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 186/2018 privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018

 • Ordin 185/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 185/2018 pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018

 • Hotărâre 891/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2018 privind aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiției, în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale

 • Decizie 499/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 499/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 și ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 din 14.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 965 din 14.11.2018 Deschide →

 • Decizie 18/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2018 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj vizând stabilirea competenței materiale de soluționare a recursurilor declarate ca urmare a pronunțării Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 a Curții Constituționale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 20 iulie 2017 (în continuare, Decizia nr. 369 din 30 mai 2017), împotriva hotărârilor pronunțate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv

 • Hotărâre 881/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2018 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 • Hotărâre 39/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2018 privind numirea directorului general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES

 • Hotărâre 38/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2018 privind numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului

 • Hotărâre 37/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

 • Hotărâre 36/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2018 privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 14.11.2018 Deschide →

 • Rectificare din 14.11.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Cuantumului total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018, din 14.11.2018

 • Ordin 5365/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5365/2018 privind aprobarea programei pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplina Religie creștină după Evanghelie

 • Decizie 291/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2018 pentru numirea domnului Alexandru Victor-Micula în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 290/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2018 privind eliberarea domnului Cristian-Gabriel Winzer, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decret 883/2018, Președintele României

  Decretul nr. 883/2018 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

 • Lege 256/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 14.11.2018 Deschide →

 • Decizie 65/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 65/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Gorj - Secția I civilă, în Dosarul nr. 11.349/318/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile privind interpretarea sintagmei "continuarea studiilor" cuprinse în dispozițiile art. 499 alin. (3) din Codul civil. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, ce a fost comunicat părților, conform dispozițiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; părțile nu au depus puncte de vedere asupra chestiunii de drept

 • Ordin 5415/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5415/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.827/2018

 • Decizie 289/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2018 privind eliberarea domnului George Ciamba din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Hotărâre 170/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 170/2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Decret 887/2018, Președintele României

  Decretul nr. 887/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative

 • Lege 260/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative

 • Decret 886/2018, Președintele României

  Decretul nr. 886/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

 • Lege 259/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

 • Decret 885/2018, Președintele României

  Decretul nr. 885/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Lege 258/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Decret 884/2018, Președintele României

  Decretul nr. 884/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Lege 257/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Ordonanță de urgență 96/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 14.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 14.11.2018 Deschide →

 • Normă din 24.10.2018, Guvernul României

  Normele de aplicare în cadrul Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, din 24.10.2018

 • Hotărâre 824/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 192/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 1597/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1597/2018 privind publicarea acceptării Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă din 24 mai 2002, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2016 și ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017

se încarcă...