Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 5888/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5888/2917/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018

 • Ordin 2917/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 5888/2917/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018

 • Decizie 1196/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1196/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 • Decizie 481/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 481/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României

 • Decizie 425/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 425/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice

 • Decizie 351/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 351/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 22.10.2018 Deschide →

 • Decizie 280/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2018 privind stabilirea componenței Consiliului științific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

 • Decizie 279/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2018 privind înființarea Comitetului Național pentru Deșeuri

 • Decizie 278/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2018 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizie 277/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2018 privind eliberarea doamnei Marieta Safta, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

 • Decizie 517/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 517/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 943/2018, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 943/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Ordonanță de urgență 93/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 1574/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1574/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorității Navale Române

 • Decizie 563/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 563/2018 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide

 • Decizie 493/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 493/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 1 și 2 și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 107/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 1319/107/2018 privind modificarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007

 • Ordin 1319/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1319/107/2018 privind modificarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007

 • Ordin 1573/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1573/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 • Decizie 258/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 258/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 1581/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

 • Decizie 15/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2018 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind stabilirea instanței competente să soluționeze cererile formulate de condamnați în timpul executării pedepsei în situația în care, la momentul formulării acestora, persoana condamnată se află tranzitoriu în alt loc de deținere decât cel stabilit pentru executarea pedepsei, conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare

 • Decizie 510/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 510/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 184 din 19.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 19.10.2018 Deschide →

 • Rectificare din 19.10.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 693/2018, din 19.10.2018

 • Act din 19.10.2018, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Mișcarea Populară, din 19.10.2018

 • Normă din 08.10.2018, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  Norma "Plafon de garantare în numele și în contul statului pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene" (NI-GAR-13-I/0), din 08.10.2018

 • Hotărâre 198/2018, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  Hotărârea nr. 198/2018 pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare în numele și în contul statului pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene"(NI-GAR-13-I/0)

 • Hotărâre 816/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Decizie 345/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 345/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) teza finală din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

 • Hotărâre 150/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 150/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 19.10.2018 Deschide →

 • Memorandum din 26.01.1982(r1), Act Internațional

  Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului, din 26.01.1982

 • Instrucțiuni din 03.10.2018, Consiliul Concurenței

  Instrucțiunile pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016, din 03.10.2018

 • Ordin 1208/2018, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 1208/2018 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016

 • Ordin 5849/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5849/2018 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea EURO CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 1828/2018, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 1828/2018 privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului

 • Ordin 692/2018, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei "client protejat"

 • Decizie 480/2018, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Decizia nr. 480/2018 privind stabilirea valorii compensației unitare pentru transportul feroviar public de călători și a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligației de serviciu public, pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat în anul 2018, ca urmare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 și în conformitate cu bugetul rectificat al Autorității pentru Reformă Feroviară pe anul 2018 aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 63/38.549 din 4 octombrie 2018

 • Decizie 581/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 581/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 19.10.2018 Deschide →

 • Decizie 1176/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1176/2018 privind sancționarea ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ cu retragerea autorizației ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor și radierea din Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor

 • Ordin 5898/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5898/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 5897/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5897/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 1179/2018, Ministerul Turismului

  Ordinul nr. 1179/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

 • Ordin 1100/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1100/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 51 de unități administrativ-teritoriale din județul Arad

 • Ordin 1097/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1097/2018 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 183 din 18.10.2018 Deschide →

se încarcă...