Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 13.09.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 13.09.2019 Deschide →

 • Circulară 17/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 17/2019 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2019

 • Circulară 16/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 16/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Română

 • Ordin 778/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1384/778/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1384/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1384/778/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 118/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 118/2019 pentru modificarea preambulului și a anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 671/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Conferinței șefilor statelor majore generale/ale apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 3-5 septembrie 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 13.09.2019 Deschide →

 • Ordin 5049/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5049/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Winnie Academy" din municipiul Oradea

 • Ordin 4909/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4909/2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019-2020

 • Ordin 3064/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3064/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2019

 • Ordin 2237/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1053/2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

 • Ordin 1053/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1053/2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

 • Ordin 1204/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1204/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 și a Directivei 2009/16/CE

 • Ordin 878/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 878/2019 pentru completarea secțiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

 • Hotărâre 672/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2019 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Decizie 423/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 423/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. (4) și (6) din Codul de procedură fiscală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 12.09.2019 Deschide →

 • Decizie 232/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2019 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 231/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Ionel din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizie 230/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Vlad Chiotan din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități

 • Decizie 229/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iulian Octavian Stana din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizie 228/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2019 pentru eliberarea domnului Cezar Caleap din funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizie 227/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2019 privind eliberarea domnului Silviu-Dănuți Măcuță din funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării

 • Decizie 226/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ionel Muscalu din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 • Decizie 225/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Eleodor-Mihai Mandreș din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice

 • Decizie 224/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2019 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Ordonanță de urgență 64/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 12.09.2019 Deschide →

 • Amendament din 16.05.2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Al șaselea amendament la Addendumul la Memorandumul multilateral de înțelegere (MMOU) dintre miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie și control (NAEW&C), din 16.05.2019

 • Hotărâre 669/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2019 pentru aprobarea celui de-al șaselea Amendament la Addendumul la Memorandumul multilateral de înțelegere (MMOU) dintre miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie și control (NAEW&C), semnat de partea română la București la 16 mai 2019

 • Ordonanță de urgență 63/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 12.09.2019 Deschide →

 • Metodologie din 11.09.2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Metodologia privind mobilitatea academică a studenților, din 11.09.2019

 • Ordin 5140/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților

 • Ordin 120/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 120/2019 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 223/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2019 privind aprobarea componenței comisiei de control în vederea desfășurării activităților de control la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene din cadrul Ministerului Economiei și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

 • Hotărâre 668/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, precum și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 662/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 661/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decret 693/2019, Președintele României

  Decretul nr. 693/2019 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Hotărâre 39/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 39/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Hotărâre 38/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 38/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 12.09.2019 Deschide →

 • Ordin 5048/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5048/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "primar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Kinderstar" din comuna Berceni

 • Ordin 1289/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1054/2958/1289/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2958/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1054/2958/1289/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1054/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1054/2958/1289/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1203/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 967/2957/1203/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2957/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 967/2957/1203/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 967/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 967/2957/1203/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 479/2019, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ordinul nr. 479/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și al instituțiilor aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018

 • Ordin 174/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 174/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 173/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 173/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale

 • Hotărâre 665/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării

 • Hotărâre 664/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1"

 • Hotărâre 663/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare, dotare și extindere bazin de înot, str. Crișan nr. 27, municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți"

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 154 din 11.09.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 11.09.2019 Deschide →

 • Decizie 36/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2019 privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 2.335/318/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 1364/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1364/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 222/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2019 pentru numirea domnului Radu-Mihai Cristescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 255/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 255/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea dată prin Decizia nr. 32 din 11 decembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum și ale art. 80 alin. (2) lit. d) și art. 83 alin. (2) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 11.09.2019 Deschide →

se încarcă...