Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 136 din 21.07.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 21.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Direcția de Servicii Sociale Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță Listă cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 21.07.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Poiana Cristei, județul Vrancea, anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 20.07.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Local Borsec, cu sediul în orașul Borsec, județul Harghita, urmează să concesioneze o suprafață de 10.910 mp teren, pentru construirea unui hotel

 • Achiziție publică de servicii din 21.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - UAT Oraș Darabani, Darabani, județul Botoșani, publică Lista proiectelor câștigătoare în cadrul Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 21.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Județul Satu Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, anunță selecție de proiecte, în vederea acordării de finanțări nerambursabile pentru programe/proiecte în domeniul asistență socială pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 21.07.2017 Deschide →

 • Ordin 90/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 90/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

 • Ordin 77/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 77/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

 • Decizie 377/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 377/2017 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizie 149/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 149/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 21.07.2017 Deschide →

 • Hotărâre 497/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2017 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman

Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 21.07.2017 Deschide →

 • Decizie 952/2017, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 952/2017 privind stabilirea caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către deținuți

 • Ordin 797/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 797/2017 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordin 793/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 793/2017 pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015

 • Decizie 274/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 274/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Decret 642/2017, Președintele României

  Decretul nr. 642/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Lege 177/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 21.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 135 din 20.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 20.07.2017 Deschide →

 • Ordin 775/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 775/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 946/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 946/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

 • Decizie 555/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 555/2017 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizie 554/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 554/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Anca Ioana Urda a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației Naționale

 • Decizie 553/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 553/2017 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piață de capital și insolvență domnului Gheorghe Piperea

 • Decret 647/2017, Președintele României

  Decretul nr. 647/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 369/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 369/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decret 648/2017, Președintele României

  Decretul nr. 648/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții

 • Lege 183/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții

 • Lege 182/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decret 646/2017, Președintele României

  Decretul nr. 646/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Lege 181/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Decret 645/2017, Președintele României

  Decretul nr. 645/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară

 • Lege 180/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 20.07.2017 Deschide →

 • Ordin 150/2017, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 150/2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităților sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021

 • Ordin 148/2017, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 148/2017 privind aprobarea modalității de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021

 • Decizie 431/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 431/2017 referitoare la admiterea sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149^1, art. 149^2 alin. (6), art. 149^3 și art. 149^4 din Regulamentul Senatului

 • Decizie 67/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 67/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Decret 644/2017, Președintele României

  Decretul nr. 644/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 179/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 643/2017, Președintele României

  Decretul nr. 643/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • Lege 178/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • Decret 641/2017, Președintele României

  Decretul nr. 641/2017 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea

 • Lege 176/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 20.07.2017 Deschide →

 • Ordin 32/2017, Secretariatul de Stat pentru Culte

  Ordinul nr. 32/2017 privind modificarea și completarea Statutului de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2008

 • Ordin 645/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 645/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Cezieni, Corabia, Gârcov, Giuvărăști, Gostavățu, Grădinile, Ianca, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obârșia, Rusănești, Studina, Tia Mare, Urzica, Vădăstrița și Văleni din județul Olt

 • Decizie 321/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 321/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 din 20.07.2017 Deschide →

 • Decizie 565/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 565/2017 privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 564/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 564/2017 pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului

 • Decizie 563/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 563/2017 pentru numirea domnului Gheorghe Popa în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 562/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 562/2017 privind numirea domnului Nicolae Pietrăreanu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 561/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 561/2017 privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 560/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 560/2017 privind numirea domnului Daniel Florin Anghel în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 559/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 559/2017 pentru numirea domnului Daniel Mihail Tudor în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală

 • Decizie 558/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 558/2017 privind eliberarea domnului Sorin Cristian Giuvelea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 557/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 557/2017 pentru eliberarea domnului Marin-Marius Florea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală

 • Decizie 556/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 556/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

 • Decret 651/2017, Președintele României

  Decretul nr. 651/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicații Speciale

 • Decret 650/2017, Președintele României

  Decretul nr. 650/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

se încarcă...