Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 185 din 23.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 23.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 23.10.2018 Deschide →

 • Ordin 1416/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1416/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016

 • Decizie 360/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 360/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 23.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 5888/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5888/2917/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018

 • Ordin 2917/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 5888/2917/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018

 • Decizie 1196/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1196/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 • Decizie 481/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 481/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României

 • Decizie 425/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 425/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice

 • Decizie 351/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 351/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 22.10.2018 Deschide →

 • Decizie 280/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2018 privind stabilirea componenței Consiliului științific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

 • Decizie 279/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2018 privind înființarea Comitetului Național pentru Deșeuri

 • Decizie 278/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2018 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizie 277/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2018 privind eliberarea doamnei Marieta Safta, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

 • Decizie 517/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 517/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 943/2018, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 943/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Ordonanță de urgență 93/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 1574/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1574/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorității Navale Române

 • Decizie 563/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 563/2018 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide

 • Decizie 493/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 493/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 1 și 2 și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 107/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 1319/107/2018 privind modificarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007

 • Ordin 1319/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1319/107/2018 privind modificarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007

 • Ordin 1573/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1573/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 • Decizie 258/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 258/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 22.10.2018 Deschide →

 • Ordin 1581/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

 • Decizie 15/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2018 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind stabilirea instanței competente să soluționeze cererile formulate de condamnați în timpul executării pedepsei în situația în care, la momentul formulării acestora, persoana condamnată se află tranzitoriu în alt loc de deținere decât cel stabilit pentru executarea pedepsei, conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare

 • Decizie 510/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 510/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 184 din 19.10.2018 Deschide →

se încarcă...