Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 21.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 21.06.2018 Deschide →

 • Rectificare din 21.06.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017, din 21.06.2018

 • Rectificare din 21.06.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018, din 21.06.2018

 • Circulară 17/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 17/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

 • Circulară 16/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 16/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de la Brad

 • Hotărâre 420/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 21.06.2018 Deschide →

 • Decizie 19/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu - Secția I civilă în Dosarul nr. 8.860/306/2015 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Normă 11/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 11/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă și a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

 • Decizie 101/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 101/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Decizie 835/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 835/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 21.06.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 112 din 20.06.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, municipiul București, sectorul 1, publică Lista asociațiilor și fundațiilor cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul de stat

 • Achiziție publică de servicii din 19.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local Modelu, Modelu, județul Călărași, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Prahova, Ploiești, județul Prahova, publică contractele de finanțare nerambursabilă și beneficiarii acestora, domeniile: cultură, tineret, sport și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Doba, Doba, județul Satu Mare, anunță proiectele câștigătoare pentru care au fost încheiate contracte de finanțare nerambursabile, domeniile de interes: sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Dragomirești-Vale, Dragomirești-Vale, județul Ilfov, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2018, proiecte în cadrul programului "Promovarea sportului de performanță"

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - D.J.S.T. Arad, Arad, județul Arad, organizează în perioada 20.06-20.08.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național "România în Mișcare" 2018, sub-programul P5-1 "Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive"

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șcheia, Șcheia, județul Suceava, acordă finanțare nerambursabilă pentru: activități sportive și de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Cugir, județul Alba, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru proiecte legate de turism și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Apahida, Apahida, județul Cluj, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 20.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Măureni, Măureni, județul Caraș-Severin, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru anul 2018, domeniile de interes: sport, culte și social

Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 20.06.2018 Deschide →

 • Hotărâre 421/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 • Decizie 188/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 188/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decret 489/2018, Președintele României

  Decretul nr. 489/2018 pentru eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial

 • Decret 478/2018, Președintele României

  Decretul nr. 478/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal

 • Lege 137/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal

 • Decret 477/2018, Președintele României

  Decretul nr. 477/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

 • Lege 136/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

 • Decret 476/2018, Președintele României

  Decretul nr. 476/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului

 • Lege 135/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului

 • Decret 475/2018, Președintele României

  Decretul nr. 475/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

 • Lege 134/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

 • Decret 474/2018, Președintele României

  Decretul nr. 474/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

 • Lege 133/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 20.06.2018 Deschide →

 • Decizie 634/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 634/2018 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 • Decizie 630/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 630/2018 privind sancționarea Societății EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

 • Normă din 07.06.2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Normele de aplicare a prevederilor art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare din 07.06.2018

 • Ordin 1450/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1450/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

 • Ordin 99/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 99/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.108/2013

 • Acord din 19.12.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte din 19.12.2017

 • Hotărâre 387/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2018 pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017

 • Decret 482/2018, Președintele României

  Decretul nr. 482/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Lege 141/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Decret 481/2018, Președintele României

  Decretul nr. 481/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

 • Lege 140/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

 • Decret 480/2018, Președintele României

  Decretul nr. 480/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

 • Lege 139/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

 • Decret 479/2018, Președintele României

  Decretul nr. 479/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Lege 138/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 20.06.2018 Deschide →

 • Decizie 28/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 3768/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3768/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.774/2014 privind aprobarea înființării comisiilor naționale de specialitate și regulamentului de organizare și funcționare a acestora

 • Ordin 2152/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2152/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 63/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 63/2018 privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc

 • Ordin 14/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 14/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Movila, județul Ialomița

 • Hotărâre 428/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2018 privind retransmiterea sectorului de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Arad, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local

 • Hotărâre 426/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2018 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

 • Hotărâre 425/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Piatra Craiului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 20.06.2018 Deschide →

se încarcă...