Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 128 din 13.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 13.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 13.07.2018 Deschide →

 • Circulară 18/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 18/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la înființarea Filarmonicii Române din București

 • Ordin 1240/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1240/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Bacău, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 1239/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1239/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Călărași, în proprietatea acestor organizații

 • Decizie 207/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 207/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. c), art. 22 alin. (7) și ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Decret 532/2018, Președintele României

  Decretul nr. 532/2018 pentru promulgarea Legii privind acordarea biletelor de valoare

 • Lege 165/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 13.07.2018 Deschide →

 • Ordin 111/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

 • Ordin 1244/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1244/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Olt, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 1243/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1243/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Iași, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 1242/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1242/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Manoleasa, județul Botoșani, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 1238/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1238/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Buzău, în proprietatea acestor organizații

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 127 din 12.07.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza hotărârii guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale - Ministerul Energiei, București,anunță serviciul public de distribuție a gazelor naturale în localitățile: Crâmpoia, Buta, Nicolae Titulescu, Dobrotești, Bulai, Moara Carp, Moara Nica și Huedin

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în perioada 15.06.2018 - 10.07.2018

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sportului

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, publică contractele de finanțare încheiate în perioada 14.06.2018-10.07.2018, precum și sumele alocate corespunzătoare

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Călan, Călan, județul Hunedoara, publică anunț de participare pentru acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Ungheni, cu sediul în orașul Ungheni, județul Mureș, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniile de interes: cultură și culte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 12.07.2018 Deschide →

 • Circulară 19/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 19/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018

 • Decizie 235/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mirel-Nicolae Lazăr, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 234/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2018 pentru numirea doamnei Elena Solomonesc în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 • Decizie 233/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2018 privind numirea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administrație și în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decizie 232/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2018 privind eliberarea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 • Decizie 231/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2018 privind revocarea doamnei Cristiana Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administrație și din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decret 535/2018, Președintele României

  Decretul nr. 535/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 • Lege 168/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 • Decret 530/2018, Președintele României

  Decretul nr. 530/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

 • Lege 163/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 12.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4115/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 1151/4115/2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

 • Ordin 1151/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1151/4115/2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

 • Hotărâre 497/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României", aflată în subordinea Băncii Naționale a României

 • Hotărâre 494/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 • Regulament din 05.07.2018, Guvernul României

  Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, din 05.07.2018

 • Hotărâre 492/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții

 • Hotărâre 491/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2018 privind recunoașterea Asociației Folclorice "Someșul Napoca" ca fiind de utilitate publică

 • Decizie 128/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 128/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (5^5 ) și (5^10 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decret 536/2018, Președintele României

  Decretul nr. 536/2018 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare

 • Lege 169/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2018 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare

 • Decret 533/2018, Președintele României

  Decretul nr. 533/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

 • Lege 166/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 12.07.2018 Deschide →

 • Ordin 74/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 74/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Hotărâre 475/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală

 • Decizie 285/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 285/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

 • Hotărâre 102/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 102/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final

 • Hotărâre 98/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 98/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final

 • Hotărâre 94/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 94/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final

 • Hotărâre 91/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 91/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 12.07.2018 Deschide →

 • Ordin 1768/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 653/2490/1768/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2490/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 653/2490/1768/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 653/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 653/2490/1768/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 490/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 • Decizie 198/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 198/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărâre 89/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 89/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final

 • Hotărâre 88/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 88/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final

 • Hotărâre 87/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 87/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final

se încarcă...