Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 18.03.2019 Deschide →

 • Ordin 2977/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2977/2018 privind clasarea ca monument istoric în Lista monumentelor istorice a imobilului situat la adresa poștală Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, cu denumirea Fosta reședință de vară mitropolitană cu grădină, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică A, cu trei componente, Palatul mitropolitan situat în Calea Victoriei nr. 38, Grădina cu arbori seculari situată în Calea Victoriei nr. 38-38A, Gard situat în Calea Victoriei nr. 38-38A, toate componentele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A

 • Decizie 803/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 803/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 723/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 723/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizie 2/2019, Camera Deputaților

  Decizia nr. 2/2019 privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților

Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 18.03.2019 Deschide →

 • Amendament din 25.01.2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul nr. 9 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 15 ianuarie 2019 și la București la 25 ianuarie 2019, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005, din 25.01.2019

 • Hotărâre 140/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2019 pentru aprobarea Amendamentului nr. 9 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 15 ianuarie 2019 și la București la 25 ianuarie 2019, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005

 • Ordin 2131/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2131/2019 privind modul de organizare și desfășurare a proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene

 • Ordin 1754/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1754/2019 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

 • Acord din 13.12.2018, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, din 13.12.2018

 • Hotărâre 134/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2019 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București la 13 decembrie 2018

 • Decizie 805/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 805/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (6^1 ) și (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

 • Decizie 644/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 644/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Decizie 643/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 643/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 18.03.2019 Deschide →

 • Hotărâre 8/2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 8/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015

 • Ordin 224/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României

 • Decizie 690/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 690/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 412 alin. (1) pct. 6 și ale art. 413 alin. (1) pct. 3 și alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și ale art. 75 alin. (1) și ale art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Decret 151/2019, Președintele României

  Decretul nr. 151/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative

 • Lege 49/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 40 din 15.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 15.03.2019 Deschide →

 • Decizie 845/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 845/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 16-art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizie 804/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 804/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 15.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 15.03.2019 Deschide →

 • Normă 5/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 5/2019 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

 • Ordin 3635/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3635/2019 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2019

 • Ordin 142/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 142/2019 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Hotărâre 137/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2019 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor

 • Hotărâre 136/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2019 privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Prahova, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 797/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 797/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 15.03.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 14.03.2019 Deschide →

 • Hotărâre 135/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2019 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor

 • Decizie 59/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu

 • Decizie 58/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, la cerere, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Nina Carmen Crișu

 • Decizie 57/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 741/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 741/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 și ale art. 16 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 14.03.2019 Deschide →

se încarcă...