Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 302 din 16.09.2020

 • Rectificare din 16.09.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1276 al Comisiei din 11 septembrie 2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active bromoxinil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14 septembrie 2020)

 • Regulament 1293/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1293/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active azadiractină (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1292/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1292/2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a organismului dăunător Agrilus planipennis Fairmaire provenind din Ucraina și de modificare a anexei XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072

 • Regulament 1291/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1291/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1290/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1290/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1289/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1289/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1288/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1288/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1287/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1287/2020 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei indicații geografice de băutură spirtoasă înregistrate [Hierbas de Mallorca]

 • Regulament 1286/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1286/2020 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei indicații geografice de băutură spirtoasă înregistrate [Scotch Whisky]

 • Regulament 1285/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1285/2020 de stabilire a încetării activităților de pescuit de pește-spadă în Oceanul Atlantic la sud de 5° N pentru navele care arborează pavilionul Portugaliei

se încarcă...