Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 301 din 15.09.2020

 • Orientare 1284/2020, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 1284/2020 de modificare a Orientării (UE) 2018/797 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (BCE/2020/34)

 • Decizie 1283/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1283/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 6353] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1282/2020, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1282/2020 de autorizare a Franței să aplice o prelungire a anumitor perioade menționate la articolele 11, 16 și 17 din Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 6027] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Regulament 1281/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1281/2020 privind neaprobarea substanței active etametsulfuron-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1280/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1280/2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active benalaxil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1279/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1279/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

se încarcă...