Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 298 din 15.11.2017

  • Regulament 2016/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul delegat nr. 2016/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie

se încarcă...