Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 295 din 14.11.2017

 • Regulament 2068/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2068/2017 privind neaprobarea sorbatului de potasiu ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2069/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2069/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam și proquinazid (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2067/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2067/2017 privind neaprobarea extractului de ardei roșu (capsantină, capsorubină E 160c) ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2063/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2063/2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

 • Orientare 2082/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 2082/2017 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2017/28)

 • Regulament 2062/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2062/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 2081/2017, Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 2081/2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30)

 • Regulament 2065/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2065/2017 de confirmare a condițiilor de aprobare a substanței active 8-hidroxichinolină, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/408 în ceea ce privește includerea substanței active 8-hidroxichinolină în lista substanțelor susceptibile de înlocuire (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2066/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2017 privind aprobarea pudrei din semințe de muștar ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2077/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2077/2017 de modificare a Deciziei 2005/50/CE privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate [notificată cu numărul C(2017) 7374] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2079/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2079/2017 de autorizare a introducerii pe piață a extractului bogat în taxifolină ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 7418] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 2080/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 2080/2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/9 privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2 (BCE/2017/29)

 • Decizie 2070/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2070/2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 2078/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2078/2017 de autorizare a extinderii domeniului de utilizare a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 7391] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Regulament 2064/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2064/2017 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1420

 • Regulament 2061/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2061/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

 • Decizie 2076/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2076/2017 de modificare a Deciziei 2009/607/CE în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru îmbrăcăminți rezistente [notificată cu numărul C(2017) 7247] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2074/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2074/2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

 • Decizie 2060/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2060/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Decizie 2075/2017, Comisia Europeană

  Decizia delegată nr. 2075/2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2073/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2073/2017 de modificare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

 • Decizie 2072/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2072/2017 de actualizare și de modificare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1426

 • Decizie 2071/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2071/2017 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia

se încarcă...