Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 293 din 08.09.2020

  • Decizie 1257/2020, Comisia Europeană

    Decizia de punere în aplicare nr. 1257/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 6199] (Text cu relevanță pentru SEE)

  • Regulament 1256/2020, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 1256/2020 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 în ceea ce privește introducerea în Uniune a ecvideelor vii și a materialului seminal, a ovulelor și a embrionilor de ecvidee din Malaysia (Text cu relevanță pentru SEE)

  • Regulament 1255/2020, Comisia Europeană

    Regulamentul nr. 1255/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) prezente în carnea și produsele din carne afumate în mod tradițional și în peștele și produsele pescărești afumate în mod tradițional și de stabilire a unui nivel maxim de HAP în pulberile de alimente de origine vegetală utilizate pentru prepararea băuturilor (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...