Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 264 din 13.10.2017

 • Decizie 1850/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1850/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 6774] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1851/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1851/2017 de modificare a anexei II(E) la Decizia 92/260/CEE în ceea ce privește cerințele pentru pesta cabalină africană pentru caii înregistrați admiși temporar din Algeria, Kuweit, Maroc, Oman, Qatar, Tunisia și Turcia și de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Emiratele Arabe Unite din lista țărilor terțe și a părților acestora din care sunt autorizate importurile în Uniune de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și de embrioni de ecvidee [notificată cu numărul C(2017) 6775] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/577 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

 • Rectificare din 13.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/1542 al Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură)

 • Regulament 1846/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1846/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1272 în ceea ce privește plafoanele bugetare pentru anul 2017 aplicabile anumitor scheme de sprijin direct din Portugalia

 • Regulament 1847/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1847/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Dealurile Crișanei (IGP)]

 • Regulament 1848/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1848/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Dealurile Zarandului (IGP)]

 • Decizie 1849/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1849/2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Národná banka Slovenska

se încarcă...