Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 245 din 30.07.2020

 • Rectificare din 30.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/1085 al Comisiei din 23 iulie 2020 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorpirifos și clorpirifos-metil din sau de pe anumite produse (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 239 din 24 iulie 2020)

 • Decizie 1123/2020, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

  Decizia nr. 1123/2020 de reînnoire a solicitării temporare impuse persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete să reducă temporar pragurile de notificare ale pozițiilor scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată peste un anumit prag, pentru a notifica autoritățile competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 1122/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1122/2020 privind recunoașterea DNV GL AS ca societate de clasificare pentru navele de navigație interioară în conformitate cu Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului

 • Regulament 1121/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1121/2020 referitor la colectarea și partajarea statisticilor privind utilizatorii și a observațiilor din partea utilizatorilor cu privire la serviciile portalului digital unic în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1120/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1120/2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Adamclisi" (DOP)

se încarcă...