Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 29.07.2020

 • Decizie 1117/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1117/2020 de numire a procurorilor europeni ai Parchetului European

 • Decizie 1116/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1116/2020 de numire a unui membru al Curții de Conturi

 • Decizie 1115/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1115/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la adoptarea modificărilor la protocoalele 1 și 4 la acord

 • Decizie 1114/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1114/2020 de aprobare a unor modificări ale Regulamentului de procedură al Eurojust

 • Decizie 1113/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1113/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului APE instituit în temeiul Acordului de parteneriat economic preliminar dintre Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE

 • Regulament 1112/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1112/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

 • Decizie 1111/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1111/2020 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor

 • Decizie 1110/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1110/2020 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

 • Decizie 1109/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1109/2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

 • Regulament 1108/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1108/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

se încarcă...