Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 243 din 29.07.2020

  • Decizie 1119/2020, Comisia Europeană

    Decizia de punere în aplicare nr. 1119/2020 privind prelungirea măsurii luate de Consiliul executiv pentru sănătate și securitate (Health and Safety Executive) din Regatul Unit, prin care se autorizează punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în exterior a produsului biocid Ficam D, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 4968] (Numai textul în limba engleză este autentic)

  • Regulament 1118/2020, Comisia Europeană

    Regulamentul delegat nr. 1118/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave

se încarcă...