Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 242 din 28.07.2020

 • Decizie 1107/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1107/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu C(2020) 5208] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1106/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1106/2020 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce privește rata oficială de control a inspecțiilor în câmp efectuate sub supraveghere oficială pentru semințele de bază, semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază și semințele certificate [notificată cu numărul C(2020) 4955]

 • Decizie 1105/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1105/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/784 de autorizare a Republicii Italiene pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare de la articolele 206 și 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1104/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1104/2020 privind reconfirmarea autorizării operației militare a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020)

 • Regulament 1103/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1103/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Brie de Melun" (DOP)]

se încarcă...