Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 239 din 24.07.2020

 • Decizie 1089/2020, Parlamentul European

  Decizia nr. 1089/2020 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii

 • Rectificare din 24.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 283 din 31 octombrie 2017)

 • Decizie 1088/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1088/2020/ de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/485 de autorizare a Danemarcei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Regulament 1087/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1087/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/466 în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către persoane fizice autorizate în mod specific, efectuarea de analize, de teste sau de proceduri de diagnostic și perioada de aplicare a măsurilor temporare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1086/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1086/2020 de aprobare a substanței icaridin ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 19 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1085/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1085/2020 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorpirifos și clorpirifos-metil din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1084/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1084/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Südtiroler Schüttelbrot"/"Schüttelbrot Alto Adige" (IGP)]

 • Regulament 1083/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1083/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2019/517 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor de eligibilitate și de selecție și a procedurii de desemnare a registrului pentru numele de domeniu de nivel superior .eu (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...