Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 237 din 22.07.2020

  • Regulament 1013/2020, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 1013/2020 de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date, de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor și de specificare a modalităților detaliate și a conținutului rapoartelor de calitate privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021 în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...