Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 206 din 30.06.2020

 • Regulament 894/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 894/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice

 • Decizie 895/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 895/2020 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/401 (ATALANTA/2/2020)

 • Decizie 896/2020, Comitetul pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția

  Decizia nr. 1/2020 privind alinierea Deciziei nr. 2/2019 la datele de transpunere ale Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 ale Parlamentului European și ale Consiliului, amânate în urma pandemiei de COVID-19 [2020/896]

 • Regulament 893/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 893/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 • Regulament 892/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 892/2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active beta-ciflutrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 891/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 891/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 în ceea ce privește dispozițiile specifice de aliniere a dispozițiilor pentru punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19

 • Regulament 890/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 890/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Mele del Trentino" (IGP)]

se încarcă...