Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 205 din 29.06.2020

 • Decizie 898/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 898/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

 • Regulament 897/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 897/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

 • Decizie 889/2020, Comitetul de Cooperare UE

  Decizia nr. 1/2020 privind dispozițiile aplicabile referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și la regimul de import al produselor ecologice adoptat în temeiul Acordului de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte [2020/889]

 • Decizie 888/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 888/2020 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2020)

 • Regulament 887/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 887/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/66 în ceea ce privește controalele după importare pentru plantele destinate plantării

 • Regulament 886/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 886/2020 de rectificare a versiunii în limba italiană a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 885/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 885/2020 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

 • Regulament 884/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 884/2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19

se încarcă...