Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 201 din 25.06.2020

 • Decizie 871/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 871/2020 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

 • Regulament 870/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 870/2020 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei compensatorii provizorii instituite asupra importurilor de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt, precum și de percepere a taxei compensatorii definitive instituite asupra importurilor înregistrate de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt

 • Regulament 869/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 869/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol și S-metolaclor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 868/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 868/2020 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1140 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 867/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 867/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Aprutino Pescarese" (DOP)]

 • Regulament 866/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 866/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/101 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...