Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 03.06.2020

 • Regulament 692/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 691/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr 691/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile de acvacultură și transportatorii de animale acvatice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 689/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 689/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 690/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 690/2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește bolile listate care fac obiectul programelor de supraveghere ale Uniunii, domeniul de aplicare geografic al acestor programe și bolile listate pentru care se poate stabili statutul de indemn de boală al compartimentelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 687/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 687/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 688/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 688/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 686/2019, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 686/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...