Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 172 din 03.06.2020

 • Decizie 733/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 733/2020 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 732/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 732/2020 în sprijinul mecanismului secretarului general al ONU de anchetă a utilizării prezumate a armelor chimice și biologice sau cu toxine

 • Decizie 731/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 731/2020 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în Comitetul Regiunilor

 • Regulament 730/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 730/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 737/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 7372020 privind aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru activitățile legate de furnizarea anumitor servicii poștale în Danemarca [notificată cu numărul C(2020) 3335] (Numai textul în limba daneză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 736/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 736/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 735/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 735/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 privind utilizarea făinii de carne și oase drept combustibil pentru instalațiile de ardere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 734/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 734/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Rheinisches Apfelkraut" (IGP)]

se încarcă...