Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 170 din 02.06.2020

 • Decizie 728/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 728/2020 privind aprobarea ca tehnologie inovatoare a funcției de generator de înalt randament utilizate la starter-alternatoarele de 12 volți folosite la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 727/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 727/2020 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de produse fabricate din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Bahrain și din Egipt

 • Decizie 726/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 726/2020 de respingere a unei cereri de protejare a unei denumiri ca indicație geografică, în conformitate cu articolul 97 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Commune de Champagne (IGP)] [notificată cu numărul C(2020) 3323] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Regulament 725/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 725/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 724/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 724/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 723/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 723/2020 de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011

se încarcă...