Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 156 din 19.05.2020

 • Decizie 671/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2/2020 A Comitetului APE privind adoptarea listei arbitrilor [2020/671]

 • Decizie 670/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1/2020 a COMITETUL APE în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură privind medierea, a regulamentului de procedură privind arbitrajul și a codului de conduită al arbitrilor [2020/670]

 • Decizie 669/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 669/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/801/UE în ceea ce privește însărcinarea Agenției executive pentru inovare și rețele cu punerea în aplicare a Fondului pentru inovare

 • Decizie 668/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 668/2020 privind standardele armonizate pentru echipamentele individuale de protecție, elaborate în sprijinul Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 667/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 667/2020 de modificare a Deciziei 2012/688/UE în ceea ce privește o actualizare a condițiilor tehnice relevante aplicabile benzilor de frecvențe de 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz [notificată cu numărul C(2020) 2816] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 666/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 666/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 920/2013 în ceea ce privește reînnoirea desemnărilor și supravegherea și monitorizarea organismelor notificate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 665/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 665/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Aceite de Jaén" (IGP)]

se încarcă...