Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 18.05.2020

 • Regulament 658/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 658/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/309 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia în urma unei reexaminări intermediare în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 662/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 662/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3321] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 661/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 661/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3319] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 660/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 660/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1326 în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică a contactoarelor și demaroarelor electromecanice, a dispozitivelor de stingere a arcului electric, a tablourilor de distribuție destinate să fie operate de persoane obișnuite și a cărucioarelor de manipulare

 • Decizie 659/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 659/2020 privind standardul armonizat pentru documentația tehnică necesară în vederea evaluării materialelor, a componentelor și a echipamentelor electrice și electronice, elaborată în sprijinul Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului

 • Regulament 657/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 657/2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...