Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 152 din 15.05.2020

 • Rectificare din 15.05.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/163 al Comisiei din 5 februarie 2020 privind autorizarea unui preparat de muramidază produsă de Trichoderma reesei DSM 32338 ca aditiv în hrana curcanilor pentru îngrășare, a curcanilor crescuți pentru reproducere, a puilor crescuți pentru reproducere și a altor specii de păsări de curte crescute pentru reproducere (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentată în UE de DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 34, din 6 februarie 2020 )

 • Decizie 656/2020, Comitetul de Cooperare Vamală

  Decizia nr. 1/2020 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește Thyrsites atun sărat [2020/656]

 • Regulament 655/2020, Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 655/2020 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind protecția datelor la Banca Centrală Europeană și de abrogare a Deciziei BCE/2007/1 (BCE/2020/28)

 • Decizie 654/2020, Comisia Europeană

  Decizia 654/2020 privind dispozițiile naționale notificate de Germania cu privire la unitățile de ardere mici și mijlocii [notificată cu numărul C(2020) 2986] (Numai textul în limba germană este autentic)

 • Regulament 653/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 653/2020 de rectificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 și (UE) 2019/706 în ceea ce privește numărul CAS al substanței active carvonă (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...