Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 151 din 14.06.2018

  • Regulament 858/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

    Regulamentul nr. 858/2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...