Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 151 din 14.05.2020

 • Regulament 646/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 646/2020 de aprobare a substanței active senecioat de lavandulil, ca substanță cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 645/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 645/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Pataca de Galicia"/"Patata de Galicia" (IGP)]

 • Decizie 647/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 647/2020 de autorizare a Republicii Italiene să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Recomandare 648/2020, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 648/2020 privind voucherele oferite pasagerilor și călătorilor în locul rambursării pachetelor turistice și serviciilor de transport anulate în contextul pandemiei de COVID-19

se încarcă...