Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 150 din 13.05.2020

 • Decizie 644/2020, Comitetul pentru Comerț

  Decizia nr. 2/2020 privind interpretarea, în temeiul articolului 16.1 alineatul (4) litera (d), a articolelor 10.17 și 10.22 din Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore în ceea ce privește modificările aduse protecției indicațiilor geografice pentru vinuri, băuturi spirtoase, produse agricole și produse alimentare înregistrate în Singapore [2020/644]

 • Regulament 643/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 643/2020 privind neaprobarea rădăcinilor de Saponaria officinalis L. ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 642/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 642/2020 de aprobare a substanței de bază L-cisteină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 639/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 639/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește scenariile standard pentru operațiunile executate în raza vizuală sau în afara acesteia (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 640/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 640/2020 privind neaprobarea extractului de propolis ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 641/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 641/2020 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2020 și 29 iunie 2020 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...