Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 4 din 07.01.2017

 • Decizie 14/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 14/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 55] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 13/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 13/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 12/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 12/2017 privind forma și conținutul solicitărilor și cererilor de stabilire a limitelor maxime de reziduuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 05.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 152 din 16 iunie 2009)

se încarcă...