Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 3 din 06.01.2017

 • Decizie 10/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 10/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE și a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unor programe specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale în apele Uniunii din Marea Nordului și în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

 • Regulament 8/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 8/2017 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a doua invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 7/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 7/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 6/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 6/2017 privind planul de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar

 • Regulament 5/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 5/2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Rusia și Brazilia

 • Decizie 11/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 11/2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

 • Decizie 9/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 9/2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc și Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici [notificată cu numărul C(2016) 8803] (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...