Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1 din 04.01.2017

  • Regulament 2/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 2/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

  • Regulament 1/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 1/2017 privind procedurile de identificare a ambarcațiunilor în temeiul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...