Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 104 din 20.04.2017

 • Decizie 711/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr 711/2017 privind o cerere de derogare formulată de Regatul Danemarcei și de Republica Federală Germania în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității [notificată cu numărul C(2017) 2371] (Numai textele în limba daneză și germană sunt autentice)

 • Decizie 710/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 710/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (Emisii de CO2)

 • Regulament 709/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 709/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import și al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 aprilie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulament 707/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 707/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 708/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 708/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 1-7 aprilie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

 • Regulament 706/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 706/2017 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sensibilizarea cutanată și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 705/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 705/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

 • Regulament 704/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 704/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

 • Regulament 703/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 703/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]

 • Regulament 702/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 702/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Marche (IGP)]

se încarcă...