Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 103 din 19.04.2017

 • Rectificare din 19.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200 din 30 iulie 2005) (Ediția specială în limba română, cap. 11, vol. 42, p. 3)

 • Regulament 701/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 701/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 700/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 700/2017 de modificare pentru a 266-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 699/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața fiecărui stat membru și a unei metodologii comune de calcul al cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 698/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 698/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...