Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 102 din 13.04.2017

  • Regulament 654/2016, Comisia Europeană

    Regulamentul delegat nr. 654/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

  • Regulament 656/2016, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 656/2017 de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

  • Regulament 655/2016, Comisia Europeană

    Regulamentul delegat nr. 655/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...