Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 99 din 12.04.2017

 • Decizie 692/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 50/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/692]

 • Decizie 691/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 49/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/691]

 • Decizie 690/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 48/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/690]

 • Decizie 689/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 689/2017 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

 • Regulament 688/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 688/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 687/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 687/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

 • Regulament 686/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 686/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 685/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 685/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

 • Decizie 684/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 684/2017 privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...