Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 98 din 11.04.2017

 • Decizie 683/2017, Consiliul Comunității Europene a Energiei Atomice

  Decizia nr. 1/2017 de modificare a anexei XI-B la Acordul de asociere [2017/683]

 • Regulament 679/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 679/2017 de încheiere a anchetei noi privind absorbția măsurilor vizând importurile de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din Taiwan fără modificarea măsurilor în vigoare

 • Rectificare din 11.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

 • Decizie 682/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 682/2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)

 • Decizie 681/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 681/2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operația SOPHIA) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)

 • Regulament 680/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 680/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 678/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 678/2017 privind supunerea la înregistrare a importurilor de biciclete expediate din Sri Lanka, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, în măsura în care aceasta privește întreprinderea City Cycle Industries din Sri Lanka

 • Regulament 677/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 677/2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Murcia)

 • Regulament 676/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 676/2017 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...