Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 97 din 08.04.2017

 • Rectificare din 08.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum

 • Decizie 675/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 675/2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria [notificată cu numărul C(2017) 2432] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 674/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 674/2017 de stabilire a poziției care urmează a fi adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam, cu privire la modificările aduse anexei III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional

 • Regulament 671/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 671/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clotianidin și tiametoxam din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 673/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 673/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 672/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 672/2017 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 670/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 670/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procesele de producție autorizate pentru obținerea produselor vitivinicole aromatizate

 • Regulament 669/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 669/2017 de corectare a versiunilor în limbile bulgară, cehă, croată, estonă, franceză, greacă, lituaniană, malteză, română, slovacă și suedeză ale Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 668/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 668/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

se încarcă...