Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 96 din 07.04.2017

  • Regulament 626/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul nr. 626/2017 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acetamiprid, ciantraniliprol, cipermetrin, ciprodinil, difenoconazol, etefon, f luopiram, flutriafol, f luxapiroxad, imazapic, imazapir, lambda-cihalotrin, mesotrion, profenofos, propiconazol, pirimetanil, spirotetramat, tebuconazol, triazofos și trifloxistrobin în sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

  • Regulament 627/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul nr. 627/2017 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fenpiroximat, triadimenol și triadimefon din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...