Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 72 din 17.03.2017

 • Regulament 460/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 460/2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 461/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 461/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele și modelele standard pentru procesul de consultare dintre autoritățile competente relevante în cazul proiectelor de achiziționare de participații calificate la instituții de credit, prevăzut la articolul 24 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 459/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 467/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 47/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/467]

 • Decizie 466/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 46/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind echipamentele de telecomunicații [2017/466]

 • Regulament 463/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 463/2017 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

 • Regulament 462/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 462/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Decizie 465/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 45/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/465]

 • Decizie 464/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 464/2017 privind numirea comandantului de operație UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

se încarcă...