Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 71 din 16.03.2017

 • Regulament 456/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 456/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 455/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 455/2017 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) și Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) ca aditiv în hrana pentru câini (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 454/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 454/2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru patru producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

 • Regulament 453/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 453/2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de pisică-de-mare marmorată în apele Uniunii din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 452/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 452/2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de pește pescar în zonele VIIIc, IX și X, precum și în apele UE din subzona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franței

 • Decizie 36/2017, Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 36/17/COL privind lipsa respectării efective a actului menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora [2017/457]

se încarcă...