Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 69 din 15.03.2017

 • Regulament 447/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 447/2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis (DSM 5750) și Bacillus licheniformis (DSM 5749) ca aditiv în hrana scroafelor, a purceilor înțărcați, a porcilor pentru îngrășare, a vițeilor pentru creștere și a curcanilor pentru îngrășare și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1453/2004, (CE) nr. 2148/2004 și (CE) nr. 600/2005 (titularul autorizației: Chr. Hansen A/S) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 446/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 446/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

 • Decizie 451/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 451/2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a anumitor modificări ale Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania

 • Decizie 450/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 450/2017 de autorizare a introducerii pe piață a lactitolului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 1576] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Regulament 448/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 448/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Decizie 449/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 449/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaizecea sesiuni a Comisiei privind stupefiantele cu privire la modificarea tabelelor de substanțe anexate la Convenția unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, și la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971

se încarcă...