Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 67 din 14.03.2017

 • Regulament 437/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 437/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 445/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 445/2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 434/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 434/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

 • Regulament 442/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 442/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 441/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 441/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

 • Rectificare din 14.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate

 • Decizie 444/2017, Consiliul European

  Decizia nr. 444/2017 de alegere a președintelui Consiliului European

 • Decizie 443/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 443/2017 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește propunerile de amendamente la Regulamentele ONU nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 și 138 și o propunere de modificare a Rezoluției consolidate privind construcția vehiculelor (R.E.3) prin elaborarea de linii directoare privind securitatea cibernetică și protecția datelor

 • Regulament 440/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 440/2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) și Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat, a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 439/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 439/2017 privind autorizarea substanței sulfat de L-lizină produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 438/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 438/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active abamectin (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 436/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 436/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

 • Decizie 435/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 435/2017 privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

se încarcă...