Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 65 din 10.03.2017

 • Regulament 394/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 394/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 393/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 393/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 392/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 392/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 391/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 391/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 390/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 390/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 389/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 389/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...