Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 66 din 11.03.2017

 • Rectificare din 11.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

 • Recomandare 432/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 432/2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului

 • Regulament 431/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 431/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 430/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 430/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1713 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2016/2017, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1810

 • Regulament 429/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 429/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatinus (clasificat anterior ca Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (clasificat anterior ca Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) și endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) ca aditiv furajer pentru toate speciile aviare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 358/2005 și (CE) nr. 1284/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 516/2010 (titularul autorizației: Kemin Europa NV) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 428/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 428/2017 de aprobare a substanței de bază cărbune argilos, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...