Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 64 din 10.03.2017

 • Decizie 427/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 427/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/535/EU în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2017) 1482]

 • Regulament 424/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 424/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 423/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 423/2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Republica Populară Chineză și Vietnam și produse de Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd și Dongguan Texas Shoes Limited Co., precum și de punere în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în cauzele conexate C-659/13 și C-34/14

 • Regulament 422/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 422/2017de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi degrafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor întemeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE)COMISIA EUROPEANĂ,

 • Regulament 421/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 421/2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 420/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 420/2017 privind autorizarea unui preparat de ulei de cimbru, ulei de anason stelat sintetic și pudră din scoarța arborelui quillaja ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat și a speciilor aviare minore pentru îngrășare și pentru ouat (titularul autorizației: Delacon Biotechnik GmbH) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 425/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 425/2017 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a șasea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Rectificare din 10.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE

 • Decizie 426/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 426/2017 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 419/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 419/2017 de aprobare a substanței de bază Urtica spp., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 418/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 418/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

se încarcă...