Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 63 din 09.03.2017

 • Decizie 417/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 417/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1614] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 404/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 404/2017 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

 • Decizie 416/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 416/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

 • Regulament 402/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 402/2017 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

 • Regulament 405/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 405/2017 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru sulfoxaflor din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 415/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 415/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

 • Decizie 414/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 414/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

 • Decizie 413/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 413/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/450/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan

 • Decizie 412/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 412/2017 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Regulament 411/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 411/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 410/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 410/2017 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 184/2007 și (UE) nr. 104/2010 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru diformiat de potasiu (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 409/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 409/2017 de aprobare a substanței de bază peroxid de hidrogen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 408/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 408/2017 de aprobare a substanței active cu risc redus virusul mozaic pepino, izolat cu virulență ușoară VC1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 407/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 407/2017 de reînnoire a aprobării substanței active iodosulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 406/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 406/2017 de aprobare a substanței active cu risc redus virusul mozaic pepino, izolatul atenuat VX1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 403/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 403/2017 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

 • Regulament 401/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 401/2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 747/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan

 • Regulament 400/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 400/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

se încarcă...