Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 193 din 01.07.2014

  • Regulament 702/2014, Comisia Europeană

    Regulamentul nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

se încarcă...