Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 125 din 21.04.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 124 din 21.04.2020 Deschide →

 • Regulament 535/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 535/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 121 din 20.04.2020 Deschide →

 • Regulament 544/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 544/2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Statele Unite din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 543/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 543/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 2538] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 542/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 542/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1616 în ceea ce privește dispozitivele de siguranță pentru protecția împotriva presiunii excesive, țevile de oțel sudate utilizate la presiune, recipientele sub presiune nesupuse la flacără și conductele industriale metalice

 • Rectificare din 20.04.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/548 al Consiliului din 6 aprilie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 91 din 9 aprilie 2018)

 • Regulament 541/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 541/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Gyõr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt" (IGP)]

 • Regulament 540/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 540/2020 de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 120 din 17.04.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 din 17.04.2020 Deschide →

 • Regulament 531/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 531/2020 de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe

 • Decizie 534/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 534/2020 de suspendare a evaluării cererilor de aderare la rețelele europene de referință existente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 533/2020, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Regulamentul nr. 533/2020 privind prelungirea termenelor de raportare a informațiilor statistice (BCE/2020/23)

 • Regulament 532/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 532/2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 și (UE) 2016/1240 în ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 118 din 16.04.2020 Deschide →

 • Decizie 529/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 529/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 2369] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 526/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 526/2020 de reinstituire a unei taxe compensatorii definitive asupra importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India în ceea ce privește Jindal Saw Limited, ca urmare a hotărârii Tribunalului în cauza T-300/16

 • Regulament 527/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 527/2020 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India în ceea ce privește Jindal Saw Limited, ca urmare a hotărârii Tribunalului în cauza T-301/16

 • Decizie 528/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 528/2020 de autorizare a unor laboratoare din Brazilia, China, Coreea de Sud, Thailanda și Statele Unite ale Americii să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici [notificată cu numărul C(2020) 2103] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 117 din 15.04.2020 Deschide →

 • Regulament 521/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 521/2020 de activare a sprijinului de urgență în temeiul Regulamentului (UE) 2016/369 și de modificare a dispozițiilor acestuia având în vedere epidemia de COVID-19

 • Decizie 522/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 522/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului director regional al Comunității transporturilor în ceea ce privește anumite aspecte bugetare legate de punerea în aplicare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

 • Decizie 520/2019, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 520/2020 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a Protocolului la Acordul de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Ucraina, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Croația și a României la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 116 din 15.04.2020 Deschide →

 • Decizie 525/2020, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

  Decizia nr. 525/2020 de solicitare a persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete să reducă temporar pragurile de notificare ale pozițiilor scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată peste un anumit prag, pentru a notifica autoritățile competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 524/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 524/2020 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 863/2013 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 523/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 523/2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun în ceea ce privește subpoziția 9021 10 10 (articole și aparate de ortopedie)

se încarcă...