Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 262 din 12.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 261 din 11.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1836/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1836/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 1841/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1841/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 6886] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 11.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene

 • Decizie 1840/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1840/2017 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman, în ceea ce privește perioada sa de aplicare [notificată cu numărul C(2017) 6719] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1839/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1839/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/426/UE privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului pestei porcine africane din anumite țări terțe sau din părți ale teritoriului unor țări terțe în care este confirmată prezența bolii respective și de abrogare a Deciziei 2011/78/UE [notificată cu numărul C(2017) 6672] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1837/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1837/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

 • Decizie 1838/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1838/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 260 din 10.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1835/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1835/2017 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 10 octombrie 2017

 • Regulament 1834/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1834/2017 de modificare pentru a 279-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Regulament 1833/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1833/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Capón de Vilalba (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 259 din 07.10.2017 Deschide →

 • Recomandare 1805/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1805/2017 cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Recomandare 1803/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1803/2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională [notificată cu numărul C(2017) 6504]

 • Recomandare 1804/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1804/2017 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spațiul Schengen

 • Regulament 1798/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1798/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutății (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1800/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1800/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 07.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 1802/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1802/2017 privind numirea șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

 • Regulament 1801/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1801/2017 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2016/2250 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

 • Regulament 1799/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1799/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește exceptarea anumitor bănci centrale din țări terțe, în cadrul aplicării politicilor monetare, de schimb valutar și de stabilitate financiară ale acestora, de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Notificare din 07.10.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 258 din 06.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1795/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1795/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia și Ucraina și de închidere a anchetei privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Serbia

 • Decizie 1797/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1797/2017 privind schemele de ajutor SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) pusă în aplicare de Germania pentru anumiți utilizatori finali (reducerea suprataxei de cogenerare) și SA.47887 (2017/N) pe care Germania intenționează să o pună în aplicare în vederea extinderii schemei de sprijin pentru cogenerare în ceea ce privește instalațiile de cogenerare utilizate în rețele închise [notificată cu numărul C(2017) 3400] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1796/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1796/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de export pentru brânzeturile destinate exportului către Statele Unite ale Americii în 2018 în cadrul contingentelor menționate în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

 • Regulament 1794/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1794/2017 de fixare, pentru anul fiscal 2018 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a măsurilor de intervenție constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

 • Decizie 1793/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1793/2017 de modificare a Deciziei (UE) 2017/1792 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

 • Decizie 1792/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1792/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 257 din 05.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1791/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1791/2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 256 din 04.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1788/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1788/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ossolano (DOP)]

 • Rectificare din 04.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare a Regulamentului (UE) 2017/1154 din 7 iunie 2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)

 • Regulament 1787/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1787/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului

 • Decizie 1789/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1789/2017 de abrogare a Deciziei 2009/415/CE privind existența unui deficit excesiv în Grecia

 • Decizie 1790/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1790/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, cu privire la adoptarea priorităților parteneriatului UE-Armenia

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 255 din 03.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1782/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1782/2017de interzicere a pescuitului de ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de 45° V, și în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Rectificare din 03.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/220 al Comisiei din 8 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare parțiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Recomandare 1786/2017, Consiliul de Asociere

  Recomandarea nr. 1/2017 de aprobare a priorităților parteneriatului UE-Egipt [2017/1786]

 • Regulament 1785/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1785/2017 de interzicere a pescuitului de pește pescar în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

 • Regulament 1784/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1784/2017 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIh, VIIj și VIIk de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1783/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1783/2017 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 253 din 30.09.2017 Deschide →

 • Regulament 1777/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1777/2017 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24, Bacillus amyloliquefaciens tulpina MBI 600, cărbune argilos, diclorprop-P, etefon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, peroxid de hidrogen, metaldehidă, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat și Urtica spp. din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 30.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2017/1561 a Consiliului din 14 septembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Rectificare din 30.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1549 al Consiliului din 14 septembrie 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Aviz din 30.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  AVIZ CITITORILOR

 • Regulament 1778/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1778/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la prima subperioadă a perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import 2017/2018 în sectorul zahărului și regimul rafinăriilor cu activitate permanentă

 • Decizie 1779/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1779/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere înființat prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, referitoare la adoptarea unei recomandări privind prioritățile parteneriatului UE-Egipt

 • Decizie 1780/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1780/2017 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017)

se încarcă...