Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 123 din 16.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 16.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/1824 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 și a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului, la cerințele privind construcția vehiculelor și la cerințele generale, precum și la cerințele privind performanțele de mediu și performanțele unității de propulsie

 • Decizie 824/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 824/2017 privind Statutul personalului Centrului Satelitar al Uniunii Europene

 • Regulament 823/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 823/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 822/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 822/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 343/2011 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare din Uniune pentru vinurile originare din Bosnia și Herțegovina

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 122 din 13.05.2017 Deschide →

 • Regulament 815/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 818/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Recomandare 820/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 820/2017 privind efectuarea de verificări proporționale de către poliție și cooperarea polițienească în spațiul Schengen

 • Decizie 819/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 819/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 3331] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 817/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 817/2017 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește modificarea punctului C subpunctul (ii) din anexa 3 la Acordul OMC în ceea ce privește frecvența examinărilor politicilor comerciale în cadrul OMC, precum și modificarea regulamentului de ordine interioară al Organului de examinare a politicilor comerciale

 • Decizie 818/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 818/2017 de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen

 • Regulament 816/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 816/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 121 din 12.05.2017 Deschide →

 • Regulament 804/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 804/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier (cu excepția fontei) sau din oțel (cu excepția celui inoxidabil), cu secțiune transversală circulară, cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm, originare din Republica Populară Chineză

 • Rectificare din 12.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2016/2360 a Consiliului din 28 noiembrie 2016 privind semnarea și încheierea Acordului de achiziții și furnizare reciprocă de servicii între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii

 • Regulament 807/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 807/2017 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2017

 • Decizie 811/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 811/2017 de aprobare a planului modificat prezentat de Belgia pentru aprobarea unităților în scopul comerțului intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație în temeiul Directivei 2009/158/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2947] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 810/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 810/2017 privind o derogare de la recunoașterea reciprocă a autorizației pentru un produs biocid care conține acid boric de către Franța în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2935] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Decizie 809/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 809/2017 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

 • Regulament 808/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 808/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 806/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 806/2017 de aprobare a substanței active cu risc mic Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 805/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 805/2017 de reînnoire a aprobării substanței active flazasulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 803/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 803/2017 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 316/91 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 120 din 11.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 11.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

 • Decizie 802/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 802/2017 de neaprobare a PHMB (1600; 1.8) ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 5 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 801/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 801/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/715 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite țări terțe în vederea împiedicării introducerii și răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificată cu numărul C(2017) 2894]

 • Decizie 800/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 800/2017 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește lista punctelor de control la frontieră și unitățile veterinare în Traces [notificată cu numărul C(2017) 2899] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 799/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 799/2017 de numire a trei membri și a doi supleanți, propuși de Republica Cipru, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 798/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 798/2017 autorizând începerea negocierilor cu Guvernul Japoniei în vederea unui acord privind cooperarea în domeniul politicii în materie de concurență între Uniunea Europeană și Guvernul Japoniei

 • Regulament 797/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 797/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 796/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 796/2017 de aprobare a diclofluanidului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 21 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 795/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 795/2017 de aprobare a dioxidului de siliciu sintetic amorf, pirogen, sub formă nano, supus unui tratament de suprafață ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 794/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 794/2017 de aprobare a dioxidului de siliciu Kieselguhr ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 793/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 793/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 180/2008 în ceea ce privește prelungirea perioadei de desemnare a Laboratorului de referință al UE pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 792/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 792/2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

 • Regulament 791/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 791/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Stupavské Zelé (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 din 09.05.2017 Deschide →

 • Decizie 790/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 790/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

 • Regulament 789/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 789/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 788/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 788/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date

 • Regulament 787/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 787/2017 de stabilire a unei dimensiuni minime de referință pentru conservare în ceea ce privește pagelul argintiu din Oceanul Atlantic de Nord-Est

 • Regulament 786/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 786/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește definițiile pentru făina de pește și uleiul de pește (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 118 din 06.05.2017 Deschide →

 • Decizie 785/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 785/2017 privind aprobarea starter-alternatoarelor de 12 V de înalt randament, utilizate la autoturismele cu motor cu ardere internă convențional, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 783/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 783/2017 referitoare la poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în Comitetul mixt al SEE în legătură cu modificarea anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE (Al treilea Pachet privind Energia)

 • Rectificare din 06.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/754 al Comisiei din 28 aprilie 2017 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole și produse agricole prelucrate originare din Ecuador

 • Decizie 784/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 784/2017 de autorizare a Republicii Italiene pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare de la articolele 206 și 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1401

 • Regulament 782/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 782/ AL COMISIEI din 5 mai 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 781/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 781/2017 de retragere a autorizației acordate pentru substanța activă metil-nonil-cetonă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 117 din 05.05.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 116 din 05.05.2017 Deschide →

 • Decizie 780/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 780/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2938] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 776/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 776/2017 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 779/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 779/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 778/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 778/2017 de modificare pentru a 267-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 777/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 777/2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului (de extindere a taxei antidumping definitive impuse asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia) pentru a stabili posibilitatea de a acorda o scutire de la aceste măsuri unui producător-exportator tunisian, de abrogare a taxei antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator și de înregistrare a acestor importuri

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 115 din 04.05.2017 Deschide →

 • Decizie 768/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 768/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, și aplicarea provizorie a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Directivă 774/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 774/2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C la anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește fenolul (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 775/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 775/2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 770/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 770/2017 privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă

 • Decizie 769/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 769/2017 privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă

 • Regulament 773/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 773/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 772/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 772/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 în ceea ce privește lista de măsuri în cazul cărora trebuie publicate anumite informații referitoare la beneficiari

 • Regulament 771/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 771/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce privește metodele de determinare a nivelurilor de dioxine și bifenili policlorurați (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 114 din 03.05.2017 Deschide →

 • Decizie 767/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 767/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2741] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 766/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 766/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 763/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 763/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de hârtie termică subțire originară din Republica Coreea

 • Regulament 765/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 765/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităților tradiționale garantate [Ovèí salašnícky údený syr (STG)]

 • Regulament 762/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 762/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 479/2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum

 • Regulament 764/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 764/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităților tradiționale garantate [Ovèí hrudkový syr - salašnícky (STG)]

se încarcă...