Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 136 din 29.04.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 135 din 29.04.2020 Deschide →

 • Decizie 586/2020, Comitetul unic de rezolutie

  Decizia nr. 586/2020 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului și la închiderea conturilor Comitetului Unic de Rezoluție pentru exercițiul financiar 2018 (SRB/PS/2020/11)

 • Regulament 585/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 585/2020 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2021, 2022 și 2023 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 133 din 28.04.2020 Deschide →

 • Regulament 580/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 580/2020 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide "SOPURCLEAN" (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 579/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 579/2020 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide "HYPRED's octanoic acid based products" (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 578/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 578/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/196 al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

 • Regulament 581/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 581/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/659 privind condițiile de introducere în Uniune a ecvideelor vii și a materialului seminal, a ovulelor și a embrionilor de ecvidee (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 132 din 27.04.2020 Deschide →

 • Decizie 574/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 574/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 2732] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 572/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 572/2020 privind structura de raportare care trebuie urmată pentru rapoartele de investigare a accidentelor și a incidentelor feroviare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 571/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 571/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2131, și privind rambursarea taxelor colectate

 • Regulament 573/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 573/2020 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor, aplicabile de la 27 aprilie 2020

 • Regulament 570/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 570/2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește alinierea normelor privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 131 din 24.04.2020 Deschide →

 • Decizie 548/2020, Comisia Europeană

  Decizia delegată nr. 548/2020 de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare [notificată cu numărul C(2020) 229] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 130 din 24.04.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 129 din 24.04.2020 Deschide →

 • Decizie 569/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 269/2020 de stabilire a unui format comun și a unui conținut informativ pentru transmiterea informațiilor care trebuie raportate de statele membre în temeiul Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2012/707/UE a Comisiei [notificată cu numărul C(2020) 2179] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 566/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 566/2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentul delegat (UE) 2016/128 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 565/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 565/2020 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/934 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii referitoare la comercializarea stocurilor de produse vitivinicole

 • Regulament 568/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 568/2020 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse

 • Regulament 567/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 567/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 128 din 23.04.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 127 din 22.04.2020 Deschide →

 • Decizie 555/2020, Comisia Europeană

  Decizia nr. 555/2020 de modificare a regulamentului său de procedură

 • Decizie 554/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1/2018 cu privire la modificarea apendicelui 6 din anexa 11 la acord [2020/554]

 • Decizie 552/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 552/2020 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește statutul oficial de indemne de tuberculoză al regiunii Valle d'Aosta din Italia și al Regiunii Autonome a Insulelor Azore din Portugalia, precum și în ceea ce privește statutul oficial de indemne de bruceloză al mai multor regiuni din Portugalia [notificată cu numărul C(2020) 2260] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 553/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 553/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/167 în ceea ce privește standardele armonizate pentru anumite echipamente de rețele celulare de telecomunicații mobile internaționale

 • Regulament 551/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 551/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 3 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 550/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 550/2020 de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește retragerea temporară a regimurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 pentru anumite produse originare din Regatul Cambodgia

se încarcă...