Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 160 din 22.06.2017 Deschide →

 • Regulament 1105/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1105/2017 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență

 • Rectificare 1108/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/776 al Comisiei din 18 mai 2015 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Cambodgia, Pakistan și Filipine, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Cambodgia, Pakistan sau Filipine (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 122 din 19 mai 2015)

 • Decizie 1108/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1108/2017 de numire a doi membri în cadrul comitetului de personalități independente în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

 • Decizie 1107/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1107/2017 privind prelungirea perioadei de aplicare a dreptului acordat pentru coproducții audiovizuale prevăzut la articolul 5 din Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte

 • Regulament 1106/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1106/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 159 din 21.06.2017 Deschide →

 • Regulament 1017/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1017/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1016/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1016/2017 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benzovindiflupir, clorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloxifop, virusul mozaic pepino, izolat cu virulență ușoară VC1, virusul mozaic pepino, izolatul atenuat VX1, oxatiapiprolin, pentiopirad, piraclostrobin, spirotetramat, ulei de floarea-soarelui, tolclofos-metil și trinexapac din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 158 din 21.06.2017 Deschide →

 • Rectificare din 21.06.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 249 din 22 august 2014)

 • Decizie 1104/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1104/2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Nicaragua

 • Decizie 1103/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1103/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Decizie 1102/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1102/2017 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

 • Decizie 1101/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1101/2017 de numire a președintelui unei camere de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

 • Regulament 1100/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1100/2017 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

 • Regulament 1099/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1099/2017 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

 • Regulament 1098/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1098/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulament 1097/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1097/2017 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor și al ovalbuminelor

 • Regulament 1096/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1096/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulament 1095/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1095/2017 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

 • Regulament 1094/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1094/2017 de modificare pentru a 269-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 1093/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1093/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul rapoartelor privind pozițiile utilizat de către firmele de investiții și operatorii de piață (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1092/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1092/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/670 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse siderurgice originare din anumite țări terțe

 • Regulament 1091/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1091/2017 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista de substanțe care pot fi adăugate la preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii, precum și la alimentele destinate unor scopuri medicale speciale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1090/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1090/2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 157 din 20.06.2017 Deschide →

 • Rectificare din 20.06.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/2134 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338 din 13 decembrie 2016)

 • Regulament 1004/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1004/2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (reformare)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 156 din 20.06.2017 Deschide →

 • Decizie 1088/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1088/2017 privind ajutorul de stat SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] în ceea ce privește anumite submăsuri de cercetare finanțate în temeiul Legii privind laptele și grăsimea [notificată cu numărul C(2017) 1863] (Numai textul în limba germană este autentic)

 • Rectificare din 20.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 11 din 17 ianuarie 2015)

 • Rectificare din 20.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2011/850/UE a Comisiei din 12 decembrie 2011 destabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 335 din 17 decembrie 2011)

 • Decizie 1089/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1089/2017 de modificare a anexei II la Decizia 2006/766/CE în ceea ce privește includerea fostei Republici iugoslave a Macedoniei, a Georgiei și a Republicii Kiribati pe lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de anumite produse pescărești destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2017) 4049] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1087/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1087/2017 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului

 • Regulament 1086/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1086/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 634/2007 în ceea ce privește caracterizarea selenometioninei produse de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1085/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1085/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

 • Regulament 1084/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 17.06.2017 Deschide →

 • Decizie 1021/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1021/2017 privind ajutorul de stat SA.44727 2016/C (ex 2016/N) pe care Franța intenționează să îl pună în aplicare în favoarea grupului Areva [notificată cu numărul C(2016) 9029] (Numai textul în limba franceză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1020/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1020/2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Croația

 • Regulament 1019/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1019/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite bare și tije pentru beton armat originare din Republica Belarus

 • Regulament 1018/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 153 din 16.06.2017 Deschide →

 • Regulament 1005/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1005/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul și termenele pentru comunicările și publicările referitoare la suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1013/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1013/2017 de stabilire a formularului tip pentru raportare menționat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 1927] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1015/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1015/2017 privind emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului aferente anului 2014 pentru fiecare stat membru

 • Decizie 1014/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1014/2017 privind publicarea referințelor standardelor europene EN 13869:2016 privind cerințele pentru brichete referitoare la siguranța copiilor și EN 13209-2:2015 privind port-bebe în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1012/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1012/2017 privind prelungirea mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo * (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

 • Directivă 1011/2017, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 1011/2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 1010/2017, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 1010/2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru anumite compresoare care conțin agenți refrigerenți (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 1009/2017, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 1009/2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul și plumbul din sticla filtrantă și din sticla utilizată la etaloanele de reflexie (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1008/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1008 AL COMISIEI din 15 iunie 2017 privind autorizarea preparatului de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației: JHJ Ltd) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1007/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1007/2017 privind autorizarea unui preparat de lecitine ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1006/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1006/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 privind schimbarea tulpinii de producție a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază, produsă de Aspergillus oryzae (DSM 10287) ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrășare, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare (titularul autorizației: DSM Nutritional Products) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 152 din 15.06.2017 Deschide →

 • Decizie 1003/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1003/2017 privind importul în regim de scutire de taxe vamale al mărfurilor care urmează a fi distribuite sau puse gratuit la dispoziția victimelor cutremurelor care s-au produs în august și în octombrie 2016 în Italia [notificată cu numărul C(2017) 3865] (Numai textul în limba italiană este autentic)

 • Decizie 1002/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1002/2017 referitoare la propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "Stop Extremism" [notificată cu numărul C(2017) 4105] (Numai textul în limba germană este autentic)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 151 din 14.06.2017 Deschide →

 • Regulament 978/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 978/2017 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fluopiram; hexaclorciclohexan (HCH), izomer alfa; hexaclorciclohexan (HCH), izomer beta; hexaclorciclohexan (HCH), sumă de izomeri, cu excepția izomerului gama; lindan [hexaclorciclohexan (HCH), izomer gama]; nicotină și profenofos din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...