Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 237 din 15.09.2017 Deschide →

 • Decizie 1562/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1562/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1547/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul (UE) 1547/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1548/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1548/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1549/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1549/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1550/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1550/2017 de adăugare a unei anexe la Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic

 • Notificare din 15.09.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare a Uniunii Europene către comitetul sectorial mixt în temeiul articolului 7 din anexa sectorială privind bunele practici de fabricație (BPF) a produselor farmaceutice la Acordul de recunoaștere reciprocă dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii

 • Decizie 1546/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1546/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

 • Decizie 1545/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1545/2017 de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1560/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1560/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

 • Regulament 1558/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1558/2017de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței bromelaină în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1559/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1559/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării limitei maxime de reziduuri a substanței alarelin (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1557/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1557/2017de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Coco de Paimpol (DOP)]

 • Regulament 1554/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1554/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jambon noir de Bigorre (DOP)]

 • Decizie 1561/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1561/2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1556/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1556/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ternera de Extremadura (IGP)]

 • Regulament 1553/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1553/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Chasselas de Moissac (DOP)]

 • Regulament 1552/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1552/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Porc noir de Bigorre (DOP)]

 • Regulament 1551/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegatnr. 1551/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 236 din 14.09.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 235 din 13.09.2017 Deschide →

 • Decizie 1540/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1540/2017 privind măsura SA.40454 2015/C (ex 2015/N) pe care Franța intenționează să o pună în aplicare în favoarea consorțiului CEB [notificată cu numărul C(2017) 3062] (Numai textul în limba franceză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 234 din 12.09.2017 Deschide →

 • Regulament 1536/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1536/2017 privind o măsură de urgență sub formă de ajutoare pentru exploatațiile cu maximum 50 de animale din specia porcină situate în anumite zone din Polonia, acordate la încetarea producției de carne de porc ca urmare a noilor cerințe referitoare la pesta porcină africană

 • Decizie 1537/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1537/2017 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

 • Rectificare din 12.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/1522 al Comisiei din 2 iunie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutății (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 230 din 6 septembrie 2017)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 233 din 09.09.2017 Deschide →

 • Regulament 1533/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1533/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1165 în ceea ce privește măsurile de sprijin excepționale cu caracter temporar care vizează producătorii de piersici și nectarine din Grecia, Spania și Italia

 • Decizie 1535/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1535/2017 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

 • Decizie 1534/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1534/2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operația SOPHIA) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/681 (EUNAVFOR MED/2/2017)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 237 din 08.09.2017 Deschide →

 • Regulament 1555/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1555/2017de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 232 din 08.09.2017 Deschide →

 • Regulament 1529/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1529/2017 de aprobare a substanței de bază clorură de sodiu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1531/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1531/2017 de reînnoire a aprobării substanței active imazamox, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1530/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1530/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanței active quizalofop-p-tefuril (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1532/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1532/2017 conținând răspunsurile la întrebările referitoare la evaluarea comparativă a rodenticidelor anticoagulante în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 231 din 07.09.2017 Deschide →

 • Decizie 1528/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1528/2017 de înlocuire a anexei la Decizia de punere în aplicare 2013/115/UE privind Manualul SIRENE și alte măsuri de punere în aplicare a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) [notificată cu numărul C(2017) 5893]

 • Regulament 1527/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1527/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active ciflufenamid, fluopicolid, heptamaloxiloglucan și malation (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1526/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1526/2017 privind neaprobarea substanței active beta-cipermetrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 230 din 06.09.2017 Deschide →

 • Regulament 1524/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1524/2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

 • Regulament 1523/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1523/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Limone Costa d'Amalfi (IGP)]

 • Regulament 1522/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1522/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutății (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1525/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1525/2017 de modificare a Deciziei 2014/256/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse din hârtie prelucrată [notificată cu numărul C(2017) 5948] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 229 din 05.09.2017 Deschide →

 • Rectificare din 05.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificarea informațiilor privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125 din 9 mai 2008)

 • Decizie 1521/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1521/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 5903] (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...