Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 142 din 02.06.2017 Deschide →

 • Recomandare 948/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Recomandarea nr. 948/2017/948 A COMISIEI din 31 mai 2017 privind utilizarea valorilor consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 omologate de tip și măsurate în conformitate cu procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial atunci când informațiile sunt puse la dispoziția consumatorilor în temeiul Directivei 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3525]

 • Decizie 947/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 947/2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a Deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE

 • Decizie 946/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 946/2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda și de înlocuire a Deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE

 • Decizie 945/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/945 A CONSILIULUI din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a Deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE

 • Decizie 944/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 944/2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia și de înlocuire a Deciziei 2014/911/UE

 • Decizie 943/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 943/2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE

 • Regulament 942/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 942/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de carbură de tungsten, carbură de tungsten topită și carbură de tungsten amestecată simplu cu pudră metalică originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 941/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 941/2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

 • Regulament 940/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 940/2017 privind autorizarea acidului formic ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 939/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 939/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul

 • Decizie 938/2013, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 938/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul

 • Informare din 02.06.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 141 din 01.06.2017 Deschide →

 • Decizie 937/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 937/2017 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2017/17)

 • Decizie 936/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 936/2017 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea (BCE/2017/16)

 • Decizie 935/2016, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 935/2017 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea și privind evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate (BCE/2016/42)

 • Decizie 934/2016, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 934/2017 privind delegarea deciziilor cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2016/41)

 • Decizie 933/2016, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 933/2017 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40)

 • Decizie 932/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 932/2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorul extern al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

 • Regulament 931/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 931/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să se aplice cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 19 mai 2017-26 mai 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 pentru anumite cereale originare din Ucraina

 • Regulament 930/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 930/2017 privind autorizarea unui preparat de tulpină a microorganismului DSM 11798 din familia Coriobacteriaceae ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor aviare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1016/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 929/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 929/2017 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă a mării pentru pescuitul cu seine de navă în apele teritoriale ale Greciei

 • Regulament 928/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 928/2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de cod saithe în zona VI și în apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 140 din 31.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 31.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 189 din 27 iunie 2014)

 • Decizie 927/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 927/2017 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2016 [notificată cu numărul C(2017) 3597]

 • Decizie 926/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 926/2017 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2016 [notificată cu numărul C(2017) 3583]

 • Decizie 925/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 925/2017 de autorizare temporară a anumitor state membre să certifice materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere produse în câmp fără protecție contra insectelor și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/167 [notificată cu numărul C(2017) 2800]

 • Regulament 924/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 924/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 923/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 923/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Traditional Welsh Cider (IGP)]

 • Regulament 922/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 922/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Traditional Welsh Perry (IGP)]

 • Regulament 921/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 921/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Charolais de Bourgogne (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30.05.2017 Deschide →

 • Decizie 919/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/919 A COMISIEI din 29 mai 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1942 privind specificațiile Portalului european de proiecte de investiții

 • Decizie 918/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 918/2017 de identificare a statului Saint Vincent și Grenadinele ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

 • Decizie 917/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 917/2017 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

 • Decizie 916/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 916/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Decizie 915/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 915/2017 privind activitățile Uniunii de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme

 • Regulament 914/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 914/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 913/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 913/2017 privind autorizarea unui preparat de fumonisină esterază produsă de Komagataella pastoris (DSM 26643) ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor aviare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 912/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 912/2017 privind autorizarea preparatului de Lactobacillus plantarum DSM 29024 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 911/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 911/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

 • Regulament 910/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 910/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cornish Sardines (IGP)]

 • Regulament 909/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 909/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica (DOP)]

 • Regulament 908/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 908/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Picodon (DOP)]

 • Regulament 907/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 907/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

 • Informare din 30.05.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

 • Regulament 906/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 906/2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 138 din 29.05.2017 Deschide →

 • Decizie 905/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 905/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

 • Regulament 904/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 904/2017 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 138 din 25.05.2017 Deschide →

 • Decizie 902/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 902/2017 de stabilire a listei de inspectori ai Uniunii autorizați să efectueze inspecții în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3252]

 • Regulament 892/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 892/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate

 • Regulament 891/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 891/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei

 • Regulament 893/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 893/2017 de modificare a anexelor I și IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor X, XIV și XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei în ceea ce privește dispozițiile privind proteinele animale prelucrate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 899/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 899/2017 privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune

 • Decizie 903/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 903/2017 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3324] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 901/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 901/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Decizie 900/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 900/2017 privind instituirea Grupului de lucru ad-hoc pentru articolul 50 din TUE, prezidat de Secretariatul General al Consiliului

 • Directivă 898/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 898/2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește substanța bisfenol A (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 897/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 897/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 896/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 896/2017 privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ca aditiv în formă solidă destinat hranei tuturor speciilor de păsări de curte și de porcine (altele decât purceii neînțărcați) [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 895/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 895/2017 privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv furajer pentru hrana puilor pentru îngrășare și a găinilor ouătoare (titularul autorizației: Fertinagro Nutrientes S.L.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 894/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 894/2017 de modificare a anexelor III și VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește genotiparea ovinelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 890/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 890/2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 137 din 24.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 24.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 7 aprilie 2017)

 • Directivă 853/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 853/2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 852/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 852/2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 135 din 24.05.2017 Deschide →

 • Decizie 888/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 888/2017 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce privește statutul oficial de indemnă de tuberculoză al regiunii Umbria din Italia și statutul oficial de indemnă de leucoză enzootică bovină al Poloniei, de modificare a Deciziei 2004/558/CE în ceea ce privește statutul de indemnă de rinotraheită infecțioasă bovină al Germaniei și de modificare a Deciziei 2008/185/CE în ceea ce privește statutul de indemne de boala Aujeszky al anumitor regiuni din Polonia și aprobarea programului de eradicare a bolii Aujeszky pentru regiunea Veneto din Italia [notificată cu numărul C(2017) 3239] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 881/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 881/2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 889/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 889/2017 de identificare a Uniunii Comorelor ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

 • Decizie 886/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 886/2017 de numire a trei membri și a șase supleanți, propuși de Republica Cehă, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 887/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 887/2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Tunisia și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/675 [notificată cu numărul C(2017) 3221] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 885/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 885/2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 884/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 884/2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 883/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 883/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linia bugetară 12 02 01)

 • Regulament 882/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 882/2017 privind derogările de la regulile de origine prevăzute în Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, care se aplică în limitele contingentelor pentru anumite produse din Namibia

 • Regulament 880/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 880/2017 de stabilire a normelor privind utilizarea unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar, pentru un alt produs alimentar obținut din aceeași specie, precum și a unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-una sau mai multe specii, pentru alte specii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 134 din 23.05.2017 Deschide →

 • Decizie 876/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 876/2017 privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB)

 • Decizie 879/2015, Subcomitetul pentru Indicații Geografice

  Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2017/879]

 • Decizie 878/2015, Consiliul Comunității Europene a Energiei Atomice

  Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2017/878]

 • Rectificare din 23.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/220 al Comisiei din 8 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare parțiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 877/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 877/2017 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!" [notificată cu numărul C(2017) 3382] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Notificare din 23.05.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare referitoare la intrarea în vigoare a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

 • Regulament 875/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 875/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 874/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 874/2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea butanului (E 943a), a izobutanului (E 943b) și a propanului (E 944) în preparatele din coloranți (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 873/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 873/2017 privind autorizarea substanței L-triptofan produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 872/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 872/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 871/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 871/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, difosfați, trifosfați și polifosfați (E 338-452) în anumite preparate din carne (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 870/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 870/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kopi Arabika Gayo (IGP)]

se încarcă...