Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 281 din 31.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1970/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1970/2017 privind stabilirea, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Baltică, și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127

 • Regulament 1972/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1972/2017 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește un program de supraveghere pentru boala cașectizantă cronică a cervidelor din Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia și de abrogare a Deciziei 2007/182/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1973/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1973/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce privește controalele oficiale privind produsele pescărești capturate de nave care arborează pavilionul unui stat membru și introduse în Uniune după ce au fost transferate în țări terțe și de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru aceste produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 31.10.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 • Directivă 1975/2017, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 1975/2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul din diodele emițătoare de lumină (leduri) cu schimb de culoare destinate utilizării în sistemele de afișare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1976/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1976/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 1974/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1974/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 1971/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1971/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 280 din 28.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 279 din 28.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1966/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1966/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1189/2011 al Comisiei în ceea ce privește comunicarea cererilor de asistență și urmărirea acestora

 • Decizie 1967/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1967/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Acțiune pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie de apărare)

 • Regulament 1961/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1961/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice

 • Decizie 1960/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1960/2017 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

 • Decizie 1969/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1969/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 7317] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1968/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1968/2017 privind numirea comandantului operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (ATALANTA/3/2017)

 • Regulament 1964/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1964/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1239 în ceea ce privește anumite norme referitoare la termenele-limită și la notificările cantităților vizate de licențele din sectorul orezului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1965/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1965/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1237 în ceea ce privește natura și tipul informațiilor care trebuie notificate pentru licențele din sectorul orezului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1963/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1963/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de lucru pentru susținerea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă

 • Regulament 1962/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1962/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 611/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 278 din 27.10.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 277 din 27.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1959/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1959/2017 privind ajutorul de stat SA.34720 - 2015/C (ex 2013/N) pus în aplicare de Danemarca - Ajutor pentru restructurarea Vestjysk Bank [notificată cu numărul C(2017) 4990] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1958/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1958/2017 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2017 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

 • Regulament 1957/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1957/2017 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumiți pești și anumite produse pescărești originare din Kosovo (^*)

 • Regulament 1956/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1956/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP)]

 • Regulament 1955/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1955/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 276 din 26.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1947/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1947/2017 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Armenia privind facilitarea eliberării vizelor, cu privire la adoptarea unor orientări comune pentru punerea în aplicare a acordului menționat

 • Decizie 204/2016, Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 204/16/COL privind presupusul ajutor de stat ilegal acordat în favoarea Íslandsbanki hf. și Arion Bank hf. prin acorduri de împrumut în condiții presupus preferențiale (Islanda) [2017/1950]

 • Regulament 1946/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1946/2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1945/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1945/2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1944/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1944/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru procesul de consultare între autoritățile competente relevante în legătură cu notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții în conformitate cu Directivele 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1943/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1943/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1949/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1949/2017 de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/715/UE prin care Sri Lanka este identificată ca țară terță pe care Comisia o consideră necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

 • Decizie 1948/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1948/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/450/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan

 • Regulament 1942/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1942/2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 747/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 275 din 25.10.2017 Deschide →

 • Regulament 1940/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1940/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și formatul certificatelor zootehnice emise pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor incluse într-un document de identificare unic valabil pe durata vieții ecvideelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1941/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1941/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind eticheta UE ecologică (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 274 din 24.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1913/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1913/2017 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

 • Decizie 1912/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1912/2017 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 273 din 24.10.2017 Deschide →

 • Recomandare 1936/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1936/2017 privind adoptarea imediată a unor măsuri de prevenire a utilizării improprii a precursorilor de explozivi (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1932/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1932/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză

 • Decizie 1935/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1935/2017 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

 • Decizie 1934/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1934/2017 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

 • Regulament 1931/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1931/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Bleu d'Auvergne (DOP)]

 • Notificare din 24.10.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (^1)

 • Decizie 1933/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1933/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 272 din 21.10.2017 Deschide →

 • Decizie 1930/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1930/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 7173] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1926/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1926/2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1927/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1927/2017 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Méntrida (DOP)]

 • Regulament 1928/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1928/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kintoa (DOP)]

 • Decizie 1929/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1929/2017 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

se încarcă...