Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 146 din 08.05.2020 Deschide →

 • Regulament 626/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 626/2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Macedonia de Nord din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care anumite produse avicole pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în relație cu boala Newcastle (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 627/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 627/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3090] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 628/2020, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 628/2020 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (BCE/2020/27)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 144 din 07.05.2020 Deschide →

 • Regulament 625/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 625/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1793 al Comisiei privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/943 al Comisiei și a Deciziei de punere în aplicare 2014/88/UE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 622/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 622/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 621/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 621/2020 de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

 • Regulament 623/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 623/2020 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei indicații geografice de băutură spirtoasă înregistrate [Ratafia de Champagne]

 • Regulament 624/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 624/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cappero delle Isole Eolie (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 143 din 06.05.2020 Deschide →

 • Regulament 616/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 616/2020 de reînnoire a aprobării substanței active foramsulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 617/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 617/2020 privind reînnoirea aprobării substanței active metalaxil-M, precum și de restricționare a utilizării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin această substanță, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 618/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 618/2020 de numire a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene pentru perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2025

 • Rectificare din 06.05.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/595 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de oaie și de capră și fixarea în avans a valorii ajutorului ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 4 mai 2020 )

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 142 din 05.05.2020 Deschide →

 • Decizie 609/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 609/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt de cooperare vamală constituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt de cooperare vamală

 • Decizie 610/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 610/2020 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

 • Decizie 608/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 608/2020 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 141 din 05.05.2020 Deschide →

 • Regulament 615/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 615/2020 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor, aplicabile de la 5 mai 2020

 • Rectificare din 05.05.2020, Comisia Europeană

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/171 al Comisiei din 6 februarie 2020 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice ("REACH") (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 35 din 7 februarie 2020)

 • Directivă 612/2020, Comisia Europeană

  Directiva nr. 612/2020 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 140 din 04.05.2020 Deschide →

 • Regulament 601/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 601/2020 privind măsurile de urgență de derogare de la articolele 62 și 66 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește valabilitatea autorizațiilor pentru plantări de viță-de-vie și defrișarea în caz de replantare anticipată

 • Regulament 600/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 600/2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 și de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce privește anumite măsuri de abordare a crizei provocate de pandemia de COVID-19

 • Regulament 599/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 599/2020 de autorizare a acordurilor și deciziilor privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate

 • Regulament 598/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 598/2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat și fixarea în avans a valorii ajutorului

 • Regulament 597/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 597/2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului și fixarea în avans a valorii ajutorului

 • Regulament 596/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 596/2020 privind acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii proaspete sau refrigerate de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult și stabilirea în avans a cuantumului ajutorului

 • Regulament 595/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 595/2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de oaie și de capră și fixarea în avans a valorii ajutorului

 • Regulament 592/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 592/2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta

 • Regulament 594/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 594/2020 de autorizare a acordurilor și deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul pomilor și al altor plante vii, al bulbilor, rădăcinilor și al altor articole asemănătoare, al florilor tăiate și al frunzișului ornamental

 • Regulament 593/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 593/2020 de autorizare a acordurilor și a deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul cartofilor

 • Regulament 591/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 591/2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar și excepțional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 04.05.2020 Deschide →

 • Regulament 606/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 606/2020/ privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1716 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua

 • Decizie 607/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 607/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1720 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua

 • Regulament 602/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/717 privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 601/2020, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 603/2020 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020)

 • Decizie 604/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 604/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 2914] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 138 din 30.04.2020 Deschide →

 • Decizie 589/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 589/2020 privind gradul de adecvare a autorității competente a Republicii Africa de Sud în temeiul Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 2026] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 590/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 590/2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/784 în ceea ce privește o actualizare a condițiilor tehnice relevante aplicabile benzii de frecvențe de 24,25-27,5 GHz [notificată cu numărul C(2020) 2542] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 587/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 587/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul cerului unic european (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 588/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 588/2020 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 [notificată cu numărul C(2020) 2382]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 137 din 29.04.2020 Deschide →

 • Decizie 583/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 583/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru comerț al Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore în legătură cu interpretarea, în temeiul articolului 16.1 alineatul (4) litera (d), a articolelor 10.17 și 10.22 din acordul respectiv, în ceea ce privește modificările aduse protecției indicațiilor geografice pentru vinuri, băuturi spirtoase, produse agricole și produse alimentare înregistrate în Singapore

 • Decizie 584/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 584/2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Regulament 582/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 582/2020 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

se încarcă...