Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 180 din 12.07.2017 Deschide →

 • Decizie 1219/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1219/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional [notificată cu numărul C(2017) 4245] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1218/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1218/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe [notificată cu numărul C(2017) 4243] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1217/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1217/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure [notificată cu numărul C(2017) 4241] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1216/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1216/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE privind detergenții pentru mașini de spălat vase [notificată cu numărul C(2017) 4240] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1215/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1215/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de uz industrial și instituțional pentru mașinile de spălat vase [notificată cu numărul C(2017) 4228] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1214/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1214/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor [notificată cu numărul C(2017) 4227] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 179 din 12.07.2017 Deschide →

 • Decizie 1257/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1257/2017 privind standardele tehnice și formatele necesare pentru un sistem uniform care să permită corelarea locurilor de muncă vacante cu cererile de locuri de muncă și cu CV-urile pe portalul EURES (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1256/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1256/2017 privind modelele și procedurile necesare pentru schimbul de informații la nivelul Uniunii referitoare la programele naționale de lucru ale rețelei EURES (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1252/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1252/2017 în sprijinul întăririi siguranței și securității chimice în Ucraina, în concordanță cu punerea în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

 • Decizie 1255/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1255/2017 privind un model de descriere a sistemelor și procedurilor naționale pentru admiterea organizațiilor ca membri și parteneri EURES (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1258/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 1258/2017 privind delegarea deciziilor cu privire la transmiterea de informații statistice confidențiale către Comitetul unic de rezoluție (BCE/2017/22)

 • Decizie 1253/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1253/2017 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

 • Decizie 1249/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1249/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

 • Decizie 1254/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1254/2017 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "Stop TTIP" [notificată cu numărul C(2017) 4725] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Regulament 1251/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1251/2017 de modificare pentru a 271-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 1250/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1250/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a substanței aromatizante 4,5-epoxidectrans-2-enal (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 178 din 11.07.2017 Deschide →

 • Rectificare din 11.07.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE) 2016/1945 a Comisiei din 14 octombrie 2016 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 9 noiembrie 2016)

 • Rectificare din 11.07.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE) 2017/471 a Consiliului din 28 februarie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 73 din 18 martie 2017)

 • Rectificare din 11.07.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE) 2017/470 a Consiliului din 28 februarie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 73 din 18 martie 2017)

 • Decizie 1246/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1246/2017 de aprobare a schemei de rezoluție pentru Banco Popular Español S.A. [notificată cu numărul C(2017) 4038] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 1245/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1245/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

 • Decizie 1244/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1244/2017, adoptată de comun acord cu președintele Comisiei, din 7 iulie 2017 de numire a unui membru al Comisiei Europene

 • Decizie 1243/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1243/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), în cadrul celei de a 98-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă și al celei de a 71-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin, în ceea ce privește adoptarea unor amendamente la regula II-1/23 din Convenția SOLAS, la regula II-2/9.4.1.3 din Convenția SOLAS, la Codurile internaționale din 1994 și 2000 privind siguranța navelor de mare viteză, la Codul internațional al mijloacelor de salvare și la apendicele V al anexei VI la MARPOL

 • Regulament 1241/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1241/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

 • Regulament 1242/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1242/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 177 din 08.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1231/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1231/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1240/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1240/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 4896] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1239/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1239/2017 privind recunoașterea Etiopiei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și de certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2017) 4555] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 08.07.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/768 al Consiliului din 11 mai 2015 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. 331/2014 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul "Pericles 2020") (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121 din 14 mai 2015)

 • Regulament 1237/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1237/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1238/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1238/2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite tipuri de oțel rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

 • Regulament 1236/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1236/2017 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2017

 • Regulament 1235/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1235/2017 de modificare pentru a 270-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Regulament 1234/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1234/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1232/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1232/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1233/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1233/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1228/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1228/2017 privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a tencuielilor și ipsosurilor pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și a mortarurilor pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1230/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1230/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care detaliază criteriile obiective suplimentare pentru aplicarea ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități aferente facilităților transfrontaliere de credit sau de lichiditate neutilizate din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1227/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1227/2017 privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și a produselor structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora și de modificare a Deciziei 2005/610/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1229/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1229/2017 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 175 din 07.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1153/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1153/2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1154/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1154/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 07.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1224/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1224/2017 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1223/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1223/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Tomme de Savoie (IGP)]

 • Regulament 1222/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1222/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kie³basa bia³a parzona wielkopolska (IGP)]

 • Regulament 1221/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1221/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește metodologia pentru determinarea emisiilor prin evaporare (încercarea de tipul 4) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1220/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1220/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Malatya Kayısısı (DOP)]

 • Decizie 1226/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1226/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/544 privind aprobarea programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (2015/1411)

 • Decizie 1225/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1225/2017 de abrogare a Deciziei 2010/288/UE privind existența unui deficit excesiv în Portugalia

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 173 din 06.07.2017 Deschide →

 • Decizie 1213/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1213/2017 de instituire a Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată biologiei structurale integrate (Instruct-ERIC) [notificată cu numărul C(2017) 4507] (Numai textele în limbile cehă, daneză, engleză, franceză, italiană, neerlandeză, portugheză și slovacă sunt autentice)

 • Decizie 1212/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1212/2017 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [notificată cu numărul C(2017) 4503] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1211/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1211/2017 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 4495] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1210/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1210/2017 privind identificarea ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP), a ftalatului de dibutil (DBP), a ftalatului de butil și de benzil (BBP) și a ftalatului de diizobutil (DIBP) ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 4462] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1209/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1209/2017 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [notificată cu numărul C(2017) 4460] (Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1205/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1205/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să se aplice cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 23 iunie 2017-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 pentru anumite cereale originare din Ucraina

 • Decizie 1208/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1208/2017 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [notificată cu numărul C(2017) 4457] (Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1204/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1204/2017 de rectificare a versiunii în limba slovacă a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1203/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1203/2017 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siliciul organic (monometilsilanetriol) și oligozaharidele de calciu fosforil (POs-Ca®) adăugate în produsele alimentare și utilizate la producerea suplimentelor alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1202/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1202/2017 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1201/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1201/2017 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate asociate alimentelor, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1200/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1200/2017 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1206/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1206/2017 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranșă pentru 2017

 • Decizie 1207/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1207/2017 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 4453] (Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 172 din 05.07.2017 Deschide →

 • Decizie 1198/2017, Banca Centrală Europeană - BCE

  Decizia nr. 1198/2017 privind raportarea de către autoritățile naționale competente a planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit către Banca Centrală Europeană (BCE/2017/21)

 • Decizie 1197/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1197/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/340/UE privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce privește inspecția în câmp sub supraveghere oficială, pentru semințele de bază și semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază [notificată cu numărul C(2017) 4442] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 27.06.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 12 noiembrie 2015)

 • Decizie 1196/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1196/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 4432] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1195/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1195/2017 de modificare a Deciziei 2014/129/PESC de promovare a unei rețele europene de grupuri de reflecție independente în domeniul neproliferării, în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Decizie 1194/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1194/2017 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

 • Decizie 1193/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1193/2017 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

 • Decizie 1192/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1192/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI) și în cadrul sesiunii plenare a Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin (CCNR) în ceea ce privește adoptarea de standarde privind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară

 • Decizie 1191/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1191/2017 de abrogare a Deciziei 2014/56/UE privind existența unui deficit excesiv în Croația

 • Decizie 1190/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1190/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului GNSS Uniunea Europeană/Elveția instituit prin Acordul de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, cu privire la adoptarea regulamentului său de procedură

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 171 din 04.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1188/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1188/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 1189/2017, Comitetul Mixt pentru Agricultură

  Decizia nr. 1/2017 privind modificarea anexei 12 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/1189]

 • Regulament 1187/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1187/2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de anumite tipuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 1186/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1186/2017 de retragere a autorizației acordate pentru substanța activă insectifug după miros de origine animală sau vegetală/ulei brut de tal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1185/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1184/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1184/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii

 • Regulament 1183/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1183/2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1182/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1182/2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii

 • Regulament 1181/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1181/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/117 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778

 • Regulament 1180/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1180/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului

se încarcă...