Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 156 din 19.05.2020 Deschide →

 • Decizie 671/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2/2020 A Comitetului APE privind adoptarea listei arbitrilor [2020/671]

 • Decizie 670/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1/2020 a COMITETUL APE în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură privind medierea, a regulamentului de procedură privind arbitrajul și a codului de conduită al arbitrilor [2020/670]

 • Decizie 669/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 669/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/801/UE în ceea ce privește însărcinarea Agenției executive pentru inovare și rețele cu punerea în aplicare a Fondului pentru inovare

 • Decizie 668/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 668/2020 privind standardele armonizate pentru echipamentele individuale de protecție, elaborate în sprijinul Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 667/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 667/2020 de modificare a Deciziei 2012/688/UE în ceea ce privește o actualizare a condițiilor tehnice relevante aplicabile benzilor de frecvențe de 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz [notificată cu numărul C(2020) 2816] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 666/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 666/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 920/2013 în ceea ce privește reînnoirea desemnărilor și supravegherea și monitorizarea organismelor notificate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 665/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 665/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Aceite de Jaén" (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 18.05.2020 Deschide →

 • Regulament 658/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 658/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/309 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia în urma unei reexaminări intermediare în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 662/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 662/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3321] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 661/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 661/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3319] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 660/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 660/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1326 în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică a contactoarelor și demaroarelor electromecanice, a dispozitivelor de stingere a arcului electric, a tablourilor de distribuție destinate să fie operate de persoane obișnuite și a cărucioarelor de manipulare

 • Decizie 659/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 659/2020 privind standardul armonizat pentru documentația tehnică necesară în vederea evaluării materialelor, a componentelor și a echipamentelor electrice și electronice, elaborată în sprijinul Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului

 • Regulament 657/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 657/2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 153 din 15.05.2020 Deschide →

 • Decizie 652/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 652/2020 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

 • Decizie 651/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 651/2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/797 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

 • Decizie 650/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr 650/2020 de numire a unui membru propus de Republica Estonia în Comitetul Regiunilor

 • Decizie 649/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 649/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cursul celei de a 56-a sesiuni a Comitetului de experți în domeniul transportului mărfurilor periculoase al Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare, cu privire la anumite modificări aduse apendicelui C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 152 din 15.05.2020 Deschide →

 • Rectificare din 15.05.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/163 al Comisiei din 5 februarie 2020 privind autorizarea unui preparat de muramidază produsă de Trichoderma reesei DSM 32338 ca aditiv în hrana curcanilor pentru îngrășare, a curcanilor crescuți pentru reproducere, a puilor crescuți pentru reproducere și a altor specii de păsări de curte crescute pentru reproducere (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentată în UE de DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 34, din 6 februarie 2020 )

 • Decizie 656/2020, Comitetul de Cooperare Vamală

  Decizia nr. 1/2020 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește Thyrsites atun sărat [2020/656]

 • Regulament 655/2020, Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 655/2020 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind protecția datelor la Banca Centrală Europeană și de abrogare a Deciziei BCE/2007/1 (BCE/2020/28)

 • Decizie 654/2020, Comisia Europeană

  Decizia 654/2020 privind dispozițiile naționale notificate de Germania cu privire la unitățile de ardere mici și mijlocii [notificată cu numărul C(2020) 2986] (Numai textul în limba germană este autentic)

 • Regulament 653/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 653/2020 de rectificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 și (UE) 2019/706 în ceea ce privește numărul CAS al substanței active carvonă (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 151 din 14.05.2020 Deschide →

 • Regulament 646/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 646/2020 de aprobare a substanței active senecioat de lavandulil, ca substanță cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 645/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 645/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Pataca de Galicia"/"Patata de Galicia" (IGP)]

 • Decizie 647/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 647/2020 de autorizare a Republicii Italiene să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Recomandare 648/2020, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 648/2020 privind voucherele oferite pasagerilor și călătorilor în locul rambursării pachetelor turistice și serviciilor de transport anulate în contextul pandemiei de COVID-19

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 150 din 13.05.2020 Deschide →

 • Decizie 644/2020, Comitetul pentru Comerț

  Decizia nr. 2/2020 privind interpretarea, în temeiul articolului 16.1 alineatul (4) litera (d), a articolelor 10.17 și 10.22 din Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore în ceea ce privește modificările aduse protecției indicațiilor geografice pentru vinuri, băuturi spirtoase, produse agricole și produse alimentare înregistrate în Singapore [2020/644]

 • Regulament 643/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 643/2020 privind neaprobarea rădăcinilor de Saponaria officinalis L. ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 642/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 642/2020 de aprobare a substanței de bază L-cisteină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 639/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 639/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește scenariile standard pentru operațiunile executate în raza vizuală sau în afara acesteia (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 640/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 640/2020 privind neaprobarea extractului de propolis ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 641/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 641/2020 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2020 și 29 iunie 2020 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 149 din 12.05.2020 Deschide →

 • Decizie 636/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 636/2020 de modificare a Deciziei 2008/477/CE în ceea ce privește o actualizare a condițiilor tehnice relevante aplicabile benzii de frecvențe de 2 500-2 690 MHz [notificată cu numărul C(2020) 2831] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 637/2020, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 637/2020 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2020/24) (reformare)

 • Regulament 635/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 635/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Podpiwek kujawski" (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 148 din 11.05.2020 Deschide →

 • Orientare 634/2020, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 634/2020 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2020/29)

 • Regulament 633/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 633/2020 de stabilire a unor măsuri temporare privind acceptarea copiilor electronice ale documentelor oficiale originale pentru cererile de licențe de import privind contingente tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import, precum și pentru cererile de licențe de import de orez Basmati decorticat, ca urmare a pandemiei de COVID-19

 • Regulament 632/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 632/2020 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate ["Menfi" (DOP)]

 • Regulament 630/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 630/2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Chozas Carrascal" (DOP)

 • Regulament 631/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 631/2020 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate ["Dealu Mare" (DOP)]

 • Regulament 629/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 629/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate "Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου" (Fasolia Kattavias Rodou)/"Λόπια Κατταβιάς Ρόδου" (Lopia Kattavias Rodou) (IGP)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 147 din 08.05.2020 Deschide →

 • Decizie 620/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 620/2020 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Republica Austria, în Comitetul Regiunilor

 • Decizie 619/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 619/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt de punere în aplicare constituit în temeiul articolului 18 din Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier, în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt de punere în aplicare

se încarcă...