Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ți abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 200 din 24.06.2020 Deschide →

 • Regulament 863/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 863/2020 de rectificare a versiunii în limba germană a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 199 din 22.06.2020 Deschide →

 • Acord din 22.06.2020, Consiliul Uniunii Europene

  ACORD sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Turcia referitor la modificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Turcia privind participarea Republicii Turcia la "Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020" al Uniunii

 • Acord din 22.06.2020, Consiliul Uniunii Europene

  ACORD INTERNAȚIONAL între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind participarea Republicii Turcia la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 al Uniunii

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 198 din 22.06.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 197 din 22.06.2020 Deschide →

 • Regulament 862/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 862/2020 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2020

 • Regulament 861/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 861/2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Cantal"/"fourme de Cantal"/"cantalet" (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 196 din 19.06.2020 Deschide →

 • Decizie 850/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 850/2020 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului

 • Decizie 849/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 849/2020 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

 • Decizie 848/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 848/2020 privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, în ceea ce privește propunerile de amendamente la Regulamentele ONU nr. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 și 152, în ceea ce privește propunerile de amendamente la Regulamentele tehnice mondiale nr. 3, 6, 7, 16 și 19, în ceea ce privește propunerea de amendamente la Rezoluția consolidată R.E.3 și în ceea ce privește propunerile de cinci noi regulamente ONU referitoare la siguranță, la emisii și la automatizare în domeniul autovehiculelor

 • Regulament 847/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 847/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 195 din 19.06.2020 Deschide →

 • Decizie 860/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 860/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 4177] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 859/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 859/2020 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2020) 3609] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, neerlandeză, polonă, română, slovacă, slovenă și spaniolă sunt autentice)

 • Rectificare din 19.06.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 139 din 5 iunie 2018)

 • Rectificare din 19.06.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/706 al Comisiei din 26 mai 2020 de modificare pentru a 314-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 164 din 27 mai 2020)

 • Regulament 858/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 858/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/732 în ceea ce privește amânarea datei de aplicare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 857/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 857/2020 de stabilire a principiilor care trebuie incluse în contractul dintre Comisia Europeană și registrul domeniului de nivel superior .eu în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/517 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 856/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 856/2020 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de ciantraniliprol, ciazofamid, ciprodinil, fenpiroximat, fludioxonil, fluxapiroxad, imazalil, izofetamid, kresoxim-metil, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, piraclostrobin, piriofenonă, piriproxifen și spinetoram din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 855/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 855/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Bahamasului, a Barbadosului, a Botswanei, a Cambodgiei, a Ghanei, a Jamaicăi, a Mauritiusului, a Mongoliei, a Myanmar/Birmaniaului/Burmei, a Nicaraguei, a Panama și a Zimbabwe în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Bosniei și Herțegovinei, a Etiopiei, a Guyanei, a Republicii Democrate Populare Laos, a Sri Lanka și a Tunisiei din tabelul respectiv (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 194 din 18.06.2020 Deschide →

 • Decizie 799/2020, Comitetul pentru Transport Aerian Uniunea Europeana/Elveția

  DECIZIA nr. 1/2020 A COMITETULUI MIXT PENTRU TRANSPORT AERIAN UNIUNEA EUROPEANĂ-ELVEȚIA INSTITUIT ÎN TEMEIUL ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2020/799]

 • Decizie 798/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 798/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 4134] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 797/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 797/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește cerințele privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care provin din Uniune și care se întorc în Uniune ca urmare a refuzului intrării într-o țară terță (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...